Fjernelse af pesticidet MCCP (mecoprop) ved traditionel vandbehandling

Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2010

View graph of relations

Pesticidforurening er fortsat et alvorligt grundvandsproblem og i dette projekt har vi undersøgt, om traditionel vandbehandling kan give anledning til fjernelse af pesticider - og hvorvidt en sådan fjernelse skyldes sorption eller mikrobiel nedbrydning. I det undersøgte vandværk i Kerteminde blev MCCP fjernet under vandbehandlingen – en del blev sorberet, men en væsentlig andel blev mikrobielt nedbrudt. Ved anvendelse af radioaktivt mærket pesticid blev det dokumenteret, at MCCP kan nedbrydes fuldstændigt uden akkumulering af metabolitter. MCPP er et relativt hyppigt forekommende pesticid i grundvandsforureninger, og selv om det er et af de lettest nedbrydelige pesticider peger de foreliggende resultater på et væsentligt potentiale for en biologisk - og dermed særdeles bæredygtig - rensning af pesticidforurenet grundvand.
Original languageDanish
Title of host publicationDansk Vand Konference 2010 : Orientering om foredrag
PublisherDansk Vand- og Spildevandsforening - DANVA
Publication date2010
StatePublished - 2010
EventDansk Vand Konference 2010 - Copenhagen, Denmark

Conference

ConferenceDansk Vand Konference 2010
CountryDenmark
CityCopenhagen
Period12/10/201013/10/2010
Download as:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word

ID: 6238779