Erhvervspsykologisk testning af kommende lokomotivførere

Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 2011

View graph of relations

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2007/59 EF (EU-direktiv 2007/59) samt den danske bekendtgørelse 1116 om certificering af lokomotivførere skal man, for at opnå lokomotivførerlicens, have gennemført en erhvervspsykologisk test med et resultat, som viser, at man er egnet til at udføre arbejdet som lokomotivfører. Trafikstyrelsen ønsker at sikre, at de test, jernbanevirksomhederne anvender, som et minimum måler de kognitive evner og personlige egenskaber, som en lokomotivfører skal have for at kunne udføre sit arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Der er ikke tale om, at alle jernbanevirksomheder nødvendigvis skal anvende den samme test, men de test, der anvendes i den enkelte jernbanevirksomhed, skal som minimum omfatte de kognitive evner og personlige egenskaber, der har sikkerhedsmæssig betydning. Derudover kan den enkelte jernbanevirksomhed teste for yderligere evner og egenskaber, hvis det ønskes. Formålet med denne undersøgelse har derfor været: 1) At foretage en kortlægning af, hvilke erhvervspsykologiske test der anvendes af jernbanevirksomhederne i Danmark. 2) At afdække om der er overensstemmelse mellem de krav der stilles til lokomotivføreren i dennes arbejde ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt, og de evner og egenskaber der måles i de anvendte test. 3) At afdække om der er overensstemmelse mellem de psykologiske evner og egenskaber, som det fremgår af EU-direktiv 2007/59 og den danske bekendtgørelse 1116 om certificering af lokomotivførere, at kommende lokomotivførere skal testes for, og de kognitive evner og personlige egenskaber, der testes for i dag. På baggrund af resultaterne skal der opstilles et forslag til, hvilke kognitive evner og personlige egenskaber, der som et minimum skal testes for i forbindelse med rekruttering af kommende lokomotivførere. Der skal desuden foretages en vurdering af, hvilke personer der har kompetence til at udføre testning, samt en vurdering af omkostningerne ved testning af alle lokomotivførere.
Original languageDanish
PublisherTechnical University of Denmark, Transport
Number of pages53
ISBN (print)978-87-7327-215-2
StatePublished - 2011
SeriesRapport / DTU Transport
Number1
Download as:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word

ID: 6425775