Enzyme catalysed production of phospholipids with modified fatty acid profile

Publication: ResearchPh.D. thesis – Annual report year: 2006

Documents

View graph of relations

Phospholipider har stor anvendelse i levnedsmiddel-, kosmetik-, og farmaceutiske produkter for blandt andet deres emulgerende egenskaber samt evne til at danne liposomer. Interessen for at ændre på phospholipidernes struktur er stigende. Strukturændringer resulterer i ændret funktionalitet. Ved udskiftning af fedtsyrerne med andre ikke naturligt forekommende er det muligt at forbedre fysiske og kemiske, ernæringsmæssige, farmaceutiske og medicinske egenskaber. Indtil nu har der været relativt få forsøg på at optimere de funktionelle egenskaber ved at ændre fedtsyresammensætningen. Målet med projektet var at udvikle processer baseret på enzymatisk interesterificering til produktion af phospholipider med specifik fedtsyre profil (strukturerede phospholipider), og opsætning af membrane separationssystemer til oprensning af strukturerede phospholipider efter reaktion. Produktionen af strukturerede phospholipider blev udført i både ”packed bed”- og batchreaktorer med eller uden tilstedeværelse af solvent (organisk opløsningsmiddel). Under den praktiske udførelse af reaktionerne kan dannelsen af biprodukter, grundet sideløbende hydrolyse og acyl migrering, være et alvorligt problem. En grundig belysning af disse problemer og optimering af diverse reaktionssystemer blev udført i dette projekt. Til produktion i større skala er det praktisk at udføre reaktionerne i ”packed bed” reaktorer, da det tillader en kontinuerlig proces. Kontinuerlig proces i ”packed bed” reaktor blev dog vist at være vanskelig med et solvent frit system. En lang reaktionstid kombineret med hurtig deaktivering af enzymet gør processen ufavorabel. Et solvent system virker tilsyneladende til at være et godt valg for reaktionen, da høj inkorporering og udbytte opnås. Til adskillelse af strukturerede phospholipider fra fedtsyrer blev der under dette arbejde udviklet en ”downstream” proces, som involver ultrafiltrering. I apolære solventer har phospholipider tendens til a danne ”reverse micelles”, som kan adskilles fra fedtsyrer og solvent ved anvendelse af passende membraner. Ydermere blev fysiske egenskaber af specifikke strukturerede phospholipider undersøgt i emulsioner og liposom formuleringer. Projektet blev udført af Anders F. Vikbjerg ved BioCentrum-DTU under ledelse af Lektor Xuebing Xu. Andre deltagere af projektet var Huiling Mu (BioCentrum-DTU), Gunnar E. Jonsson (Institut for Kemiteknik, DTU) og LiPlasome Pharma A/S.
Original languageEnglish
Number of pages96
ISBN (print)978-87-91494-26-0
StatePublished - Dec 2006
Download as:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word

Download statistics

No data available

ID: 5060600