External Organisations

  • Lund Institute of Technology, Sweden

View graph of relations

Projektets syfte är att utvärdera om rötning av slam vid 60 °C går att etablera och driva stabilt för att säkerställa det av Naturvårdsverket föreslagna slamhygieniseringskravet. Vidare skall det i projektet fastställas om rötning vid 60 °C ger en signifikant bättre hygienisering än vid 55 °C vilket skulle kunna motivera en kortare exponeringstid. Desutom värderas om exponeringstider 2-2,5 timmar ger signifikant sämre hygienisering än rötning vid längre exponeringstid (6h). Rötning vid 35 °C utförs parallellt med de andra testerna för att användas som referens. Inom projektet utvärderas om utrötning och metanproduktion ger så mycket energivinster att rötning vid högre temperatur kan motiveras. Nedbrytning av läkemedel och andra industrikemikalier kan även utvärderas parallellt i en separat del av projektet (del 2).
StatusCompleted
Period01/02/201101/04/2012
Financing sourceSam.arb.aftaler - Udenlandske offentlige og private
Research programmeUkendt
Amount82,000.00 Danish Kroner
Project ID30814
Download as:
Download as PDF
Select render style:
ShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
ShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
ShortLong
Word

ID: 2284655