Regn med kvalitet

RegnKval

Project

View graph of relations

Håndtering af danske byers regnafstrømning ved hjælp af lokale løsninger kan gøre byerne klimarobuste og samtidig potentielt øge herlighedsværdierne og forbedre vandkredsløbet. En stor udfordring er i midlertidig at forurenende stoffer tilført vores vandmiljø med regnafstrømning fra befæstede arealer af mange opfattes som en alvorlig forureningskilde til grundvand og overfladerecipienter. Dette komplicerer beslutninger om lokal håndtering af regnafstrømning, og afslører reel manglende viden og manglende (dokumenterede) løsninger. Spørgsmålet er hvordan vi sikrer os, at regnafstrømningen overholder relevante kvalitetskrav, således at vi ved denne praksis ikke skader hverken grundvand eller andre vandrecipienter? Formålet med nærværende projekt er gennem en række skarpe aktiviteter og produkter at løfte hele sektoren, inklusive de centrale myndigheder, på området håndtering af regnafstrømningens kvalitet, i forhold til vurdering af risiko, overblik over metoder til rensning, og grundlag for udlednings- og nedsivningstilladelser.
StatusCurrent
Period01/01/201201/07/2014
Financing sourceUnknown
Research programmeUkendt
Amount0.00 Danish Kroner
Download as:
Download as PDF
Select render style:
ShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
ShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
ShortLong
Word

ID: 2290694