View graph of relations

Vandforbrug til landbrugsproduktion genererer et direkte økonomisk udbytte gennem handel med landbrugsprodukter. Men samtidigt forstyrrer vandindvindinger den naturlige balance i et afvandingsområde og indebærer dermed en risiko for at forårsage negative miljøpåvirkninger. Disse påvirkninger er vanskelige at kvantificere og fordrer modellering. Den monetære værdisættelse af konsekvenserne er endnu mere kompliceret idet den er knyttet til overvejelser såsom udbytte og tjenester fra økosystemerne samt betydningen af global biodiversitet. I dette projekt vil en metode til kvantitativt at relatere økonomisk udbytte og miljømæssige konsekvenser blive udviklet. Okavango-flodens opland vil blive brugt som case til at udvikle metoder med bredere anvendelighed. Den nedstrøms del af oplandet omfatter de store Okavango vådområder, som er et globalt vigtigt hotspot for biodiversitet. Den opstrøms del af oplandet i Angola er relativt uberørt men økonomisk vækst forventes at resultere i væsentlig udvikling af landbruget og deraf følgende påvirkning af vådområderne. De hydrologiske modeller til brug i dette projekt vil blive oprettet og valideret ved brug af remote sensing data fra satellitter. Resultaterne fra simuleringerne vil demonstrere forholdet mellem vandindvindinger opstrøms og miljøpåvirkninger nedstrøms. Desuden vil resultaterne danne grundlag for at definere passende kompensationer for opstrøms
StatusCurrent
Period01/01/201031/12/2011
Financing sourceUnknown
Research programmeUkendt
Amount0.00 Danish Kroner
Download as:
Download as PDF
Select render style:
ShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
ShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
ShortLong
Word

ID: 2284327