View graph of relations

Hverdagsaktiviteter som transport, boligopvarmning, bilvask, brug af medicin og rengøring resulterer i udledning af miljøfremmede stoffer til vandmiljøet gennem regnvand og husholdningsspildevand. Det samme gør sig gældende for byggematerialer, bygninger og elektroniske produkter, der tilsvarende ved brug og bortskaffelse kan resultere i udledning af miljøfremmede stoffer. I tilfælde af kraftig regn, kan kombinerede husholdningsspildevandsoverløb til rekreative vandmiljøer undgås? Således at idrætsudøvere ikke udsættes for bakterier og miljøfremmede stoffer, som det eks. skete ved et sportsstævne i sommeren 2010 og for at urbane aktiviteter ikke er med til at ødelægge vores vandmiljø. Formålet med dette projekt er at undersøge udvalgte miljøfremmede stoffers binding til partikler som bæres med regnvand og spildevand og derfor bliver transporteret fra det urbane miljø til vandmiljøet. Det vil blive undersøgt om forlænget opholdstid i regnvandsbassiner, der tillader partikler at falde til bunds, er en tilstrækkelig og anvendelig renseteknologi, således at det rensede vand uden risiko kan udledes til vandmiljøet. Når detaljeret viden om miljøfremmede stoffers binding til partikler og viden om partiklernes evne til at bundfældes er opnået, kan denne viden medvirke til at forbedre matematiske modeller for regnvandsbassiner. Disse modeller bruges til at beregne opholdstid og størrelse af regnvandsbassiner, hvorfor sådanne krav kan tages med i designfasen af regnvandsbassiner. 10.
StatusCurrent
Period01/09/201131/08/2014
Financing sourceUnknown
Research programmeUkendt
Amount0.00 Danish Kroner
Download as:
Download as PDF
Select render style:
ShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
ShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
ShortLong
Word

ID: 2284764