View graph of relations

Konsortiets formål er at forbedre danske byers vandbalance og at styrke danske virksomheders position på det internationale marked for klimatilpasning og bæredygtig forvaltning af ferskvandsressourcen, ved 1. at udvikle et koncept for urbane vandsystemer (drikkevand, spildevand, naturlige vandelementer), der opererer på deloplandsniveau, og som imødekommer den universelle ideal-situation karakteriseret i Figur 1, for hvilken det gælder a. at byen ikke overudnytter sit hydrologiske opland, b. at byen ikke belaster det omgivende miljø med miljøskadelige stoffer, samt Figur 1: Når den aktuelle danske dagsorden (venstre cirkel) sammenholdes med den dominerende globale dagsorden (højre cirkel) for urban vandhåndtering, ses der at være et skalamæssigt stort spænd i udfordringernes omfang, men et interessant sammenfald hvad angår temaer. Dette kan udnyttes til at definere en række fælles målsætninger under overskriften byer i vandbalance, repræsenterende værdiskabelser af relevans på begge skalaer og for både danske og udenlandske markeder. c. at byen etablerer en stærk grøn struktur i og omkring byen til håndtering af vandkredsløbet, dæmpning af klimaforandringer, understøttelse af biodiversitet, og som element i byboernes velbefindende 2. at efterprøve tilhørende systemteknologier i fysiske 1:1 anlæg for følgende udvalgte aspekter
StatusCurrent
Period10/12/201031/12/2014
Financing sourceForskningsrådene - Andre
Research programmeUkendt
Amount0.00 Danish Kroner
Project ID30844
Download as:
Download as PDF
Select render style:
ShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
ShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
ShortLong
Word

ID: 2284752