View graph of relations

De nye vandplaner vil medføre skærpede krav til mængde og kvalitet af overløbsvand, og behandlingsmetoderne skal forbedres. Behandling af overløbsvand er et økonomisk attraktivt alternativ til store forsinkelsesbassiner, f.eks. i tætbebyggede havnemiljøer. Der er i tidligere projekter undersøgt muligheder for at rense overløbsvand (LOTwater-projektet), men de undersøgte teknologier sikrer ikke overholdelse af mikrobiologiske krav til badevand. Projektet vil derfor fokusere på forskellige kombinationsmuligheder, der kan rense fortyndet råspildevand til en kvalitet, således at badevandskravene kan overholdes. De mulige kombinationer der kan blive tale om er fældning, filtrering, UV-behandling, kemisk desinfektion. I et innovationsprojekt under Vand i Byer vil DTU-miljø undersøge flere mulige kemikalier til desinfektion med hensyn til produktion, effektivitet og henfald. I dette projekt afprøves de mest velegnede kandidater i større skala dels i København (fx på anlægget på Scherfigsvej) og dels på en række andre overløb i andre forsyninger i Øresundsregionen. Effekten på badevandskvaliteten af de enkelte tiltag evalueres og kvantificeres gennem en modelanalyse for Københavns havn og/eller Øresundsregionen. Endeligt vurderes løsningers samlede bæredygtighed mod hinanden.
StatusCurrent
Period30/01/201230/01/2014
Financing sourceUnknown
Research programmeUkendt
Amount0.00 Danish Kroner

Activities

Download as:
Download as PDF
Select render style:
ShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
ShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
ShortLong
Word

ID: 2284893