View graph of relations

Projektet vedroerer udarbejdelse af ikke-standardforsoegsplaner, der specielt skal goere det muligt at drage inferens paa baggrund af funktionelle relationer mellem flere stoffer, hvis maengde kun kan maales med begraenset noejagtighed. Paa samme tid oenskes det tidsmaessige forloeb af responsene fastlagt, saaledes at de nedbrydningskinetiske parametre bliver bestemt. Man har saaledes en kombination af forsoegsplanlaegning, tidsraekkeanalyse og funktionelle relationer. Loesning af saadanne problemervil have stor interesse inden for saavel biokemisk som statistisk forskning. Med udgangspunkt i datamateriale samlet af Erik Arvin, IMT, studeres specielt biologisk nedbrydning i multikomponentsystemer. Projektet foregaar i Grundvandscentrets regi.
StatusCurrent
Period01/01/199531/12/1999
Download as:
Download as PDF
Select render style:
ShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
ShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
ShortLong
Word

ID: 2228384