View graph of relations

Der opstilles et skivefilter demonstrationsanlæg til rensning af vejvand fra separat regnvandssystem ved Bagsværd Sø. Herved afskæres vejvandet fra fælleskloak-systemet som ledes til Lundtofte Renseanlæg. Oplandsstørrelse= 3,03 red. ha. Der testes over en periode på ca. 1 år, således at effektiviteten overfor et stort antal regnhændelser af forskellig varighed og intensitet kan klarlægges. Der fokuseres på få måleparametre, SS og turbiditet korreleres til øvrige relevante måleparametre. • Miljøforbedring: Belastning af recipienten med suspenderet stof, næringssalte, miljøfremmede stoffer og tungmetaller fra urenset spildevand og regnvand reduceres. • Klimatilpasning: Teknologien kan anvendes i forbindelse med frakobling af vejvand fra fællessystemer som led i reduktion af klimabetingede oversvømmelser. • Forsyningssikkerhed: Mere plads i fællessystemet, dvs. mindre risiko for oversvømmelse/overløb • Bæredygtighed: Der afprøves grøn polymer.
StatusCurrent
Period01/02/201201/09/2013
Financing sourceUnknown
Research programmeUkendt
Amount0.00 Danish Kroner
Download as:
Download as PDF
Select render style:
ShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
ShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
ShortLong
Word

ID: 2284834