External Organisations

  • Københavns Energi A/S, Denmark

View graph of relations

Formålet er både at analysere en række væsentlige vandressourceforhold samt at undersø-ge/udvikle en række teknologier og redskaber til brug for KE’s fremtidige evne til at levere vand i tilstrækkelige mængder og i den ønskede kvalitet. Vigtige forudsætninger for de forhold der skal samarbejdes om er at: • Udnyttelsen af ressourcen skal være bæredygtig • Klimaeffekter vil kun indgå såfremt de vurderes at have effekt indenfor de næste 10 år Da arbejdet har langsigtet karakter baseres det ikke på at opfylde nuværende lovgivning eller vandkvalitetskriterier. Gennemførelse af en del af samarbejdets forslag eller anbefalinger vil derfor i nogen grad afhænge af den fremtidige udvikling indenfor miljøforvaltningen i Danmark. Det er samarbejdets formål løbende at sikre at KE frem til 2010 har den til enhver tid fornødne viden til at kunne tage de rigtige beslutninger baseret på den bedst tilgængelige viden og den gennem projektet opbyggede erfaring.
StatusCompleted
Period01/01/200501/01/2006
Download as:
Download as PDF
Select render style:
ShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
ShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
ShortLong
Word

ID: 2267469