Troels Dyhr Pedersen

Troels Dyhr Pedersen

(Former)

PhD projektet består i at undersøge hvorvidt dimethyl æter kan anvendes som brændstof i stempelmotorer der arbejder efter HCCI forbrændingsprincippet.

HCCI er forkortelsen for Homogeneous Charge Compression Ignition. Princippet i HCCI er at antænde en mager luft/brændstof blanding ved kompression istedet for ved gnisttænding. Hensigten med HCCI er at opnå en høj termodynamisk virkningsgrad og reduktion i emissionen af NOx og partikler.

Dimethyl æter har vist sig lovende som brændstof grundet dets diesel lignende egenskaber, miljøvenlighed og fordi det kan fremstilles ved hjælp af simple processer.

Arbejdet består i modellering af de kemiske reaktioner i forbrændingen, strømningsmæssige fænomener samt eventuelt koblinger herimellem. Desuden udføres der forsøg med en modificeret dieselmotor.
View graph of relations

View all »

Download as:
Download as PDF
Select render style:
CVShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
CVShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
CVShortLong
Word
Download as: To download, please limit the number of search results to 1,000 or less.

ID: 2166626