Thomas Højlund Christensen

Thomas Højlund Christensen

Head of Department

Building 115, Room 053

Denmark

Phone: 45251603

Fax: 45932850

Professor i affaldsteknologi og forskningsdirektør på Institut for Miljø & Ressourcer DTU. Civilingeniør fra DTU, PhD fra University of Washington, Seattle og Dr. Agro.(jordbundskemi)fra det tidligere KVL. Har arbejdet videnskabeligt med affald og affaldsrelaterede problemstillinger i 30 år. Specialist i miljøvurdering af affaldssystemer (bl.a. været hovedkraft bag udviklingen af LCA-modellen EASEWASTE), udvaskning fra affald og grundvandforurening fra deponier. Har endvidere arbejdet med affaldskarakterisering, forbrænding, biologiske behandling og anvendelse af affald på jord og i tekniske sammenhæng. Har samarbejdet med mange kommuner, institutioner og firmaer både nationalt og internationalt. Har udgivet flere bøger om affald. Har publiceret mere end 150 internationale tidsskriftsartikler der er citeret mere end 3500 gang. Er leder af forskerskolen 3R: Residual Resources Research. Er formand for Programkomiteen for Energi & Miljø under Det Strategiske Forskningsråd og medlem af bestyrelsen for det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram. Medlem af bestyrelsen for Dansk Kompetencecenter for Affald (DAKOFA). Medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber

CV

Academic grades

M.Sc. Env.Eng., PhD, Dr.Agro.

Expertise

Professor in waste management and Director of Research at the Department of Environmental Engineering. M.Sc. from DTU, PhD from University of Washington, Seattle, and dr.agro. from the former Royal Veterinary and Agricultural University (soil chemistry)(Now University of Copenhagen). Has been a researcher in waste management and related aspects for more than 30 years, specifically within environmental assessment of waste management systems (founder of the waste-LCA-model EASEWASTE), leaching from waste and groundwater pollution at landfills. Has also worked with waste characterization, incineration, biological treatment and utilization of waste on land and in civic construction. Has collaborated with municipalities, institutions and companies in Denmark as well as abroad. Has published several international books on waste. Has published more than 150 international scientific journal contributions and has been cited more than 3500 times. Head of the research school 3R: Residual Resources Research. Is chairing the Program Committee on Energy and Environment under the Strategic Research Council and is a member of the Executive Committee of the Energy-Technology Development and Demonstration Program. Member of the Executive Committee of Danish Solid Waste Association (DAKOFA.)Member of the Danish Academy of Technical Sciences.
View graph of relations

Publications

(561)

View all »

 • Waste Management and Research

  ISSNs: 0734-242X, 0734242x, 0734242X

  ISSNs (Electronic): 1096-3669

  Sage Science Press (UK), United Kingdom

  ISI indexed (2013): yes, FI (2013): 1

  Central database

  Journal

 • Waste Management

  ISSNs: 0956-053X, 0956053x

  ISSNs (Electronic): 1879-2456

  Pergamon, United Kingdom

  ISI indexed (2013): yes, FI (2013): 1

  Central database

  Journal

 • Journal of Contaminant Hydrology

  ISSNs: 0169-7722

  ISSNs (Electronic): 1873-6009

  Elsevier BV, Netherlands

  ISI indexed (2013): yes, FI (2013): 1

  Central database

  Journal

View all »

Download as:
Download as PDF
Select render style:
ShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
ShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
ShortLong
Word
Download as: To download, please limit the number of search results to 1,000 or less.

Place of employment

Latest activities and conferences

ID: 2204464