Grundvandets kemiske sammensætning er et resultat af processer i atmosfæren, på jordoverfladen, i jordbunden og i grundvandsmagasinet hvor vandet reagerer med mineraler og organisk materiale - ofte med mikroorganismer som katalysatorer. Processerne kan føre til at grundvandet indeholder skadelige stoffer som f.eks. arsen, der er et problem for vandforsyninger i Danmark, men især i mange lande i Sydøstasien. At forstå processerne, og opstille biogeokemiske modeller er en forudsætning for en afgrænsning af mulige løsninger.

CV

Education

1991 - 1995 ph.d. grundvandsgeokem - DTU
1979 - 1987 Geolog - exogen geokemi - Københavns Universitet

Academic grades

cand. scient. ph.d.

Professional experience

1987 - 1991 videnskabelig assistent - GEUS, Hydrogeologisk afdeling

Languages

Engelsk flydende, Tysk - nogen forståelse, Italiensk - simpel konversation
View graph of relations

View all »

View all »

Download as:
Download as PDF
Select render style:
ShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
ShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
ShortLong
Word
Download as: To download, please limit the number of search results to 1,000 or less.

Latest activities and conferences

ID: 2201363