Poul Løgstrup Bjerg

 1. 2016
 2. Published
 3. Published

  Agricultural contamination in soil-groundwater-surface water systems in the North China Plain. / Brauns, Bentje; Bjerg, Poul Løgstrup (Main supervisor); Jakobsen, Rasmus (Supervisor); Song, Xianfang (Supervisor).

  Kgs. Lyngby : Technical University of Denmark, DTU Environment, 2016. 45 p.

  Publication: ResearchPh.D. thesis – Annual report year: 2016

 4. Published

  Farlighedsscreening og farlighedsvurdering af kemikalier anvendt ved udvinding af skifergas. / Hjorth, Rune; Sanderson, Hans; Baun, Anders; Hansen, Steffen Foss; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst: DTU, GEUS, DCE. Aarhus Universitet, GEUS og Danmarks Tekniske Universitet, 2016. p. 170-194.

  Publication: CommissionedReport chapter – Annual report year: 2016

 5. Published

  Forudgående og efterfølgende monitering af grund - og overfladevand. / Bjerg, Poul Løgstrup; Johnsen, Anders R.; Jessen Rasmussen, Jes; Jensen, Poul Nordemann.

  Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst: DTU, GEUS, DCE. Aarhus Universitet, GEUS og Danmarks Tekniske Universitet, 2016. p. 99-101.

  Publication: CommissionedReport chapter – Annual report year: 2016

 6. Published

  Geologiske forhold og transport i grundvandszonen. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst: DTU, GEUS, DCE. Aarhus Universitet, GEUS og Danmarks Tekniske Universitet, 2016. p. 78-80.

  Publication: CommissionedReport chapter – Annual report year: 2016

 7. Published

  Legacy of a Chemical Factory Site: Contaminated Groundwater Impacts Stream Macroinvertebrates. / Rasmussen, Jes J.; McKnight, Ursula S.; Sonne, Anne Thobo; Wiberg-Larsen, Peter; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Archives of Environmental Contamination and Toxicology, Vol. 70, No. 2, 2016, p. 219-230.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2015

 8. Published

  Modeling contaminant plumes in fractured limestone in 3-D: comparison of modeling approaches. / Mosthaf, Klaus; Fjordbøge, Annika Sidelmann; Broholm, Mette Martina; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John.

  2016. Abstract from XXI International Conference Computational Methods in Water Resources, CMWR 2016, Toronto, Canada.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2016

 9. Published

  Mulige miljøpåvirkninger af miljøfremmede organiske stoffer i grundvandsmagasiner. / Bjerg, Poul Løgstrup; Hjorth, Rune; Baun, Anders.

  Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst: DTU, GEUS, DCE. Aarhus Universitet, GEUS og Danmarks Tekniske Universitet, 2016. p. 80-82.

  Publication: CommissionedReport chapter – Annual report year: 2016

 10. Published

  Oversigt over forurenende stofgruppers skæbne i miljøet. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst: DTU, GEUS, DCE. Aarhus Universitet, GEUS og Danmarks Tekniske Universitet, 2016. p. 73-74.

  Publication: CommissionedReport chapter – Annual report year: 2016

 11. Published

  Påvirkninger af miljø og vandressourcer. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst: DTU, GEUS, DCE. Aarhus Universitet, GEUS og Danmarks Tekniske Universitet, 2016. p. 60-60.

  Publication: CommissionedReport chapter – Annual report year: 2016

 12. Published

  Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst : DTU, GEUS, DCE. / Nielsen, Niels Axel; Christensen, Thomas Højlund; Aagaard, Niels-Jørgen; Bach, Hanne; Larsen, Flemming; Britze, Peter; Molzen, Jan Eiersted; Hansen, Steffen Foss; Johnsen, Anders R.; Jensen, Poul Nordemann; Odgaard, Mads H; Bjerg, Poul Løgstrup; Fabricius, Ida Lykke; Jensen, Lotte Bjerregaard; Scheutz, Charlotte; Andersen, Henrik Rasmus; Kjeldsen, Peter; Hjorth, Rune; Baun, Anders; Kozine, Igor; Nikolajew, Maja Møller; Sørensen, Morten Kanne; Nielsen, Thomas Alexander Sick; Schovsbo, Niels; Kidmose, Jakob B.; Gravesen, Peter; Voss, Peter; Jakobsen, Rasmus; Pedersen, Stig Asbjørn Schack; Larsen, Tine B.; Dahl Jensen, Trine; Laier, Troels; Sanderson, Hans; Baattrup-Pedersen, Annette; Winding, Anne; Levin, Gregor; Jessen Rasmussen, Jes; Gustavson, Kim; Frederiksen, Pia.

  Aarhus Universitet, GEUS og Danmarks Tekniske Universitet, 2016. 194 p.

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2016

 13. Published

  Vurdering af potentielle kemikalier og stoffer i hydraulisk fraktureringsvæske og flowback vand med særligt henblik på grundvandsforurening. / Bjerg, Poul Løgstrup; Hjorth, Rune; Baun, Anders.

  Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst: DTU, GEUS, DCE. Aarhus Universitet, GEUS og Danmarks Tekniske Universitet, 2016. p. 74-78.

  Publication: CommissionedReport chapter – Annual report year: 2016

 14. 2015
 15. Published

  A multi-criteria method for assessing the sustainability of remediation alternatives. / Søndergaard, Gitte Lemming; Bondgård, Morten; Binning, Philip John; Ruegg, Kaspar; Melvej, Anja; Hvidberg, Børge; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Book of abstracts - 13th International UFZ-Deltares Conference on sustainable Use and Management of Soil, Sediment and Water Resources (AquaConSoil) 2015. 2015. p. 104-105.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2015

 16. Published

  A risk assessment tool for contaminated sites in low-permeability fractured media : A 2010 publication. / Chambon, Julie Claire Claudia (Editor); Bjerg, Poul Løgstrup (Editor); Binning, Philip John (Editor).

  Copenhagen K : Danish Environmental Protection Agency, 2015. 98 p.

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2016

 17. Published

  Assessment of the most sustainable "management scenario" for an old pesticide dumpside. / Bondgård, Morten; Melvej, Anja; Rüegg, Kaspar; Hvidberg, Børge; Fredborg, Hans ; Lemming, Gitte; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John.

  2015. Poster session presented at 13th International UFZ-Deltares Conference on Sustainable Use and Management of Soil, Sediment and Water Resources, Copenhagen, Denmark.

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2015

 18. Published

  Betydningen af den geografiske skala for opgørelsen af ferskvandspåvirkning - Vandforsyningens Vandfodspor. / Gejl, Ryle Nørskov; Bjerg, Poul Løgstrup; Godskesen, Berit; Hybel, Anne-Marie; Rasmussen, Jens; Rygaard, Martin.

  Dansk vand konference 2015: Program. Aarhus : Dansk Vand- og Spildevandsforening - DANVA, 2015. p. 32-33.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2015

 19. Published

  Biodegradation: Updating the Concepts of Control for Microbial Cleanup in Contaminated Aquifers. / Meckenstock, Rainer U.; Elsner, Martin; Griebler, Christian; Lueders, Tillmann; Stumpp, Christine; Aamand, Jens; Agathos, Spiros N.; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bastiaens, Leen; Bjerg, Poul Løgstrup; Boon, Nico; Dejonghe, Winnie; Huang, Wei E.; Schmidt, Susanne I.; Smolders, Erik; Sørensen, Sebastian R.; Springael, Dirk; van Breukelen, Boris M.

  In: Environmental Science and Technology, Vol. 49, No. 12, 2015, p. 7073-7081.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2015

 20. Published
 21. Published

  Evaluation of modeling approaches to simulate contaminant transport in a fractured limestone aquifer. / Mosthaf, Klaus; Fjordbøge, Annika Sidelmann; Broholm, Mette Martina; Bjerg, Poul Løgstrup; Rohde, Magnus Marius; Overheu, Niels D.; Binning, Philip John.

  2015. Abstract from 2015 NGWA Conference on Groundwater in Fractured Rock, Burlington, Vermont, United States.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2015

 22. Published

  High-resolution characteization for determination of ERD of chlorinated solvents in clay till. / Broholm, Mette Martina; Damgaard, Ida; Chambon, Julie Claire Claudia; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup; Hunkeler, Daniel; Jeannottat, Simon; Bælum, Jacob; Jacobsen, Carsten S.

  Third International Symposium on Bioremediation and Sustainable Remediation Technologies: Platform, panel, and poster abstracts. Miami, Florida, 2015. p. 355-355.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2015

 23. Published

  Indicators to identify the source of pesticide contamination to groundwater. / Thorling, Lærke; Brüsch, Walter; Tuxen, Nina; Roost, Sandra; Aisopou, Angeliki; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup; Smith, Katrine; Svendsen, Tove; Olesen, Ida H.

  2015. Abstract from 2nd International Interdisciplinary Conference on LAND USE AND WATER QUALITY, Vienna, Austria.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2015

 24. Published

  Kvantificering af forureningsflux til et vandløb ved hjælp af point velocity probes (PVP). / Rønde, Vinni; Sonne, Anne Thobo; McKnight, Ursula S.; Devlin, John F.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  ATV vintermøde 2015. ATV Jord og Grundvand, 2015.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2015

 25. Published

  Modeling the Factors Impacting Pesticide Concentrations in Groundwater Wells. / Aisopou, Angeliki; Binning, Philip John; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Groundwater, Vol. 53, No. 5, 2015, p. 722-736.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2015

 26. Published

  Model of the influence of meanders and time varying steam levels on groundwater discharge to streams. / Balbarini, Nicola; Nicolajsen, Ellen ; Rønde, Vinni; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John.

  Book of abstracts - 13th International UFZ-Deltares Conference on sustainable Use and Management of Soil, Sediment and Water Resources (AquaConSoil) 2015. 2015. p. 83-84.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2015

 27. Published

  Model of the influence of meanders and time varying stream levels on groundwater discharge to streams. / Binning, Philip John; Balbarini, Nicola; Stærk Nicolajsen, Ellen; Rønde, Vinni; Bjerg, Poul Løgstrup.

  ATV vintermøde 2015. ATV Jord og Grundvand, 2015.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2015

 28. Published

  Multikriteriemetode til vurdering af bæredygtigheden af afværgescenarier for HØFDE 42, herunder den politiske proces. / Søndergaard, Gitte Lemming; Bondgård, Morten; Binning, Philip John; Rüegg, Kaspar; Melvej, Anja; Hvidberg, Børge; Bjerg, Poul Løgstrup.

  ATV vintermøde 2015. ATV Jord og Grundvand, 2015.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2015

 29. Published

  Nutrient exchange between surface water and shallow groundwater and degradation pathways of nitrogen species in the North China Plain. / Brauns, Bentje; Bjerg, Poul Løgstrup; Song, Xianfang; Jakobsen, Rasmus.

  2015. Abstract from 2nd International Interdisciplinary Conference on LAND USE AND WATER QUALITY, Vienna, Austria.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2015

 30. Published

  Quantification of the groundwater-borne contaminant mass discharge to a stream using point-velocity probes (PVP). / Rønde, Vinni; McKnight, Ursula S.; Sonne, Anne Thobo; Devlin, J.F.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Book of abstracts - 13th International UFZ-Deltares Conference on sustainable Use and Management of Soil, Sediment and Water Resources (AquaConSoil) 2015. 2015. p. 73.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2015

 31. E-pub ahead of print
 32. Published

  Risk assessment of Landfills and their Impact of Surface Waters. / Skov Nielsen, Sanne (Author); Tuxen, Nina (Author); Roost, Sandra (Author); Pedersen, John (Author); Bjerg, Poul Løgstrup (Author); Sonne, Anne Thobo (Author); Korsgaard, Trine (Author); Pedersen, Jørn K. (Author); Broch, Helle (Author); Ulstrup, Alice (Author); Larson, Helle (Author); Rud Larsen, Henrik (Author); Olsen, Claes (Author); Bondgård, Morten (Author); Aabling, Jens (Author).

  2015. 13th International UFZ-Deltares Conference on Sustainable Use and Management of Soil, Sediment and Water Resources, Copenhagen, Denmark, 09/06/2015.

  Publication: ResearchSound/Visual production (digital) – Annual report year: 2015

 33. Published

  Risk Assessment of stream water: linking mass discharge from contaminated sites in groundwater with water health. / Sonne, Anne Thobo; Rasmussen, Jes; Höss, S.; Traunspurger, W.; McKnight, Ursula S.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  SETAC Europe 25th Annual Meeting: Abstract Book. Barcelona, Spain : SETAC, 2015.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2015

 34. Published

  Sources, occurrence and predicted aquatic impact of legacy and contemporary pesticides in streams. / McKnight, Ursula S.; Rasmussen, Jes J.; Kronvang, Brian; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Environmental Pollution, Vol. 200, 2015, p. 64-76.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2015

 35. Published

  Tids- og dataafhængige usikkerhedsestimater til brug i risikovurdering af forurenede grunde. / Thomsen, Nanna Isbak; Troldborg, Mads; McKnight, Ursula S.; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John.

  ATV vintermøde 2015. ATV Jord og Grundvand, 2015.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2015

 36. Published

  Water Supply Water Footprint: How the scale impacts the assessment. / Gejl, Ryle Nørskov; Bjerg, Poul Løgstrup; Godskesen, Berit; Hybel, Anne-Marie; Rasmussen, Jens; Rygaard, Martin.

  Book of Abstracts. DTU's Sustain Conference 2015. Lyngby : Technical University of Denmark, 2015. W-3.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2015

 37. 2014
 38. Published

  A multi-criteria method for assessing the sustainability of remediation alternatives. / Søndergaard, Gitte Lemming; Bondgaard, Morten; Binning, Philip John; Rüegg, Kasper; Melvej, Anne; Hvidberg, Børge; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2014. Abstract from 3rd International Conference on Sustainable Remediation 2014, Italy.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2014

 39. Published

  Assessing the risks posed by contaminated sites to water resources. / Bjerg, Poul Løgstrup; McKnight, Ursula S.; Chambon, Julie Claire Claudia; Sonne, Anne Thobo; Aisopou, Angeliki; Troldborg, Mads; Fjordbøge, Annika Sidelmann; Thomsen, Nanna Isbak; Lemming, Gitte; Binning, Philip John.

  Groundwater meets Soil and Energy: Book of Abstracts. ed. / S. Holzheu; R. Kaufmann-Knoke; B. Thies. Universität Bayreuth, 2014. p. 25 (Bayreuther Forum Ôkologie, Vol. 118).

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2014

 40. Published

  Bæredygtighedsvurdering af løsningsalternativer for kemikaliedepotet ved Høfde 42 : Notat 3. / Søndergaard, Gitte Lemming; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Kgs. Lyngby : DTU Miljø, 2014. 73 p.

  Publication: Commissioned - peer-reviewReport – Annual report year: 2014

 41. Published

  Challenges in subsurface in situ remediation of chlorinated solvents. / Broholm, Mette Martina; Fjordbøge, Annika Sidelmann; Christiansen, Camilla Maymann; Hønning, J.; Hansen, B. H.; Nedergaard, L. W.; Kern, Kristina; Uthuppu, Basil; Jakobsen, Mogens Havsteen; Kjeldsen, Peter; Bjerg, Poul Løgstrup; Ottesen, L.

  In Situ Remediation' 14: Book of Abstracts. 2014. p. 26-26.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2014

 42. Published

  Characterizing the role of pesticides impacting surface water ecosystems in multiple stressed environments. / McKnight, Ursula S.; Rasmussen, Jes; Kronvang, Brian; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Science Across Bridges, Borders and Boundaries: Programme Book. Basel, Switzerland : SETAC-Europe, 2014.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2014

 43. Published

  Comparison of different modeling approaches to simulate contaminant transport in a fractured limestone aquifer. / Mosthaf, Klaus; Rosenberg, L.; Balbarini, Nicola; Broholm, Mette Martina; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John.

  2014. Abstract from 2014 AGU Fall Meeting, San Francisco, CA, United States.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2014

 44. Published
 45. Published

  Evaluation of different modeling approaches to simulate contaminant transport in a fractured limestone aquifer. / Mosthaf, Klaus; Broholm, Mette Martina; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John.

  2014. Poster session presented at 2014 AGU Fall Meeting, San Francisco, CA, United States.

  Publication: Research - peer-reviewPoster – Annual report year: 2015

 46. Published

  Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 4 : Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde. / Aisopou, Angeliki; Sonne, Anne Thobo; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John.

  København K : Miljøministeriet. Miljøstyrelsen, 2014. 69 p. (Miljoeprojekter; No. 1572).

  Publication: Commissioned - peer-reviewReport – Annual report year: 2014

 47. Published

  Multi-isotope (carbon and chlorine) analysis for fingerprinting and site characterization at a fractured bedrock aquifer contaminated by chlorinated ethenes. / Palau, Jordi; Marchesi, Massimo; Chambon, Julie Claire Claudia; Aravena, Ramon; Canals, Angels; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup; Otero, Neus; Soler, Albert.

  In: Science of the Total Environment, Vol. 475, 2014, p. 61-70.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2014

 48. Published
 49. Published

  NorthPestClean : Remediation Stop Criteria. / Fjordbøge, Annika Sidelmann; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John; Poulsen, Søren E.

  Kgs. Lyngby : Technical University of Denmark, 2014. 52 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2014

 50. Published

  Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand. / Bjerg, Poul Løgstrup; Sonne, Anne Thobo; Tuxen, Nina; Skov Nielsen, Sanne; Roost, Sandra.

  København K : Miljøstyrelsen, 2014. 77 p. (Miljoeprojekter; No. 1604, Vol. 2014).

  Publication: Commissioned - peer-reviewReport – Annual report year: 2014

 51. Published

  Risikovurdering af overfladevand, som er påvirket af punktkildeforurenet grundvand. / Nielsen, Sanne S.; Tuxen, Nina; Frimodt Pedersen, Ole; Bjerg, Poul Løgstrup; Sonne, Anne Thobo; Binning, Philip John; Fjordbøge, Annika Sidelmann; Aabling, Jens.

  København K : Miljøministeriet. Miljøstyrelsen, 2014. 175 p. (Miljoeprojekter; No. 1575).

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 2014

 52. Published
 53. Published

  Risk Assessment of landfills in relation to surface water. / Skov Nielsen, Sanne; Tuxen, Nina; Roost, Sandra; Bjerg, Poul Løgstrup; Sonne, Anne Thobo; Korsgaard, Trine; Pedersen, Jørn K.; Broch, Helle; Ulstrup, Alice; Larsson, Helle; Rud Larsen, Henrik; Olsen, Clas; Bondgård, Morten; Aabling, Jens.

  NORDROCS 2014. Stockholm, Sweden, 2014. p. 50-50.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2014

 54. Published

  Risk-based prioritization of ground water threatening point sources at catchment and regional scales. / Overheu, Niels Døssing; Tuxen, Nina; Flyvbjerg, John; Aabling, Jens; Andersen, Jens Asger; Pedersen, Jørn Kristian; Thyregod, Tina; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Science of the Total Environment, Vol. 485-486, 2014, p. 769-775.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2014

 55. Published

  Site characterization and in-situ remediation in fractured geologic media contaminated by chlorinated solvents. / Broholm, Mette Martina; Janniche, Gry Sander; Christiansen, Camilla Maymann; Damgaard, Ida; Cong, Lu; Chambon, Julie Claire Claudia; Manoli, Gabriele; Pade, Dorte Moon; Fjordbøge, Annika Sidelmann; Kessler, Timo Christian; Grosen, Bernt; Tuxen, Nina; Christensen, Anders G.; Klint, Knud Erik; Jacobsen, Carsten S.; Hunkeler, Daniel; Wealthall, Gary P.; Kerrn-Jespersen, Henriette; Scheutz, Charlotte; Jørgensen, Torben H.; Durant, Neal D.; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2014.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2014

 56. Published

  Skal risikovurdering af grundvand være bæredygtig?. / Bjerg, Poul Løgstrup; Søndergaard, Gitte Lemming; Binning, Philip John.

  Risikovurdering og prioritering af grundvandstruende jordforureninger. ATV Jord og Grundvand, 2014. p. 17-18.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2014

 57. Published

  Skelnen mellem pesticidkilder : Fund i grundvand - flade- eller punktkilde?. / Tuxen, Nina; Roost, Sandra; Lund Laurberg Kofoed, Julie; Aisopou, Angeliki; Binning, Philip John; Chambon, Julie Claire Claudia; Bjerg, Poul Løgstrup; Thorling, Lærke; Brüsch, Walter; Esbensen, Kim.

  Miljøstyrelsen, Miljøministeriet, 2014. 18 p.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2014

 58. Published
 59. Published

  The Biogeochemistry of Contaminant Groundwater Plumes Arising from Waste Disposal Facilities. / Bjerg, Poul Løgstrup; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Kjeldsen, Peter; Christensen, Thomas Højlund; Cozzarelli, I. M.

  Treatise on Geochemistry . ed. / Henrich D. Holland; Karl K. Turekian. Vol. 11 2. ed. Oxford : Elsevier Science, 2014. p. 573-605.

  Publication: Research - peer-reviewBook chapter – Annual report year: 2014

 60. Published

  The impact of bioaugmentation on dechlorination kinetics and on microbial dechlorinating communities in subsurface clay till. / Bælum, Jacob; Scheutz, Charlotte; Chambon, Julie Claire Claudia; Jensen, Christine Mosegaard; Brochmann, Rikke P.; Dennis, Philip; Laier, Troels; Broholm, Mette Martina; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John; Jacobsen, Carsten.

  In: Environmental Pollution, Vol. 186, 2014, p. 149-157.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2014

 61. Published

  The influence of surface water : Groundwater interactions on the shallow groundwater in agricultural areas near Fu River, China. / Brauns, Bentje; Bjerg, Poul Løgstrup; Song, Xianfang; Jakobsen, Rasmus.

  2014. Poster session presented at European Geosciences Union General Assembly 2014, Vienna, Austria.

  Publication: Research - peer-reviewPoster – Annual report year: 2014

 62. Published

  Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde. / Aisopou, Angeliki; Sonne, Anne Thobo; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John.

  København K : Miljøstyrelsen, Miljøministeriet, 2014. 69 p.

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2014

 63. 2013
 64. Published
 65. Published
 66. Published
 67. Published
 68. Published

  Assessing the sources for chemical stressors impacting surface water ecosystems at the catchment-scale. / McKnight, Ursula S.; Rasmussen, Jes J.; Loinaz, Maria Christina; Thomsen, Nanna Isbak; Kronvang, Brian; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John.

  AquaConSoil 2013 - Programme and Book of Abstracts. Barcelona, Spain, 2013. p. 169.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 69. Published

  Biostimulation of pesticide degradation in groundwater aquifers with addition of oxygen at different concentrations. / Levi, Suzi; Bjerg, Poul Løgstrup; Albrechtsen, Hans-Jørgen.

  14th International Symposium on Microbial Ecology - Abstract Book. Copgenhagen, Denmark : ISME, 2013. p. 440-441.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 70. Published

  Can Bayesian Belief Networks help tackling conceptual model uncertainties in contaminated site risk assessment?. / Troldborg, Mads; Thomsen, Nanna Isbak; McKnight, Ursula S.; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2013. Abstract from SCLF Conference 2013, Glasgow, United Kingdom.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2014

 71. Published

  Combined isotope and enantiomer analysis to assess the fate of phenoxy acids in a heterogeneous geologic setting at an old landfill. / Milosevic, Nemanja; Qiu, S; Elsner, M; Einsiedl, Florian; Maier, M P; Bensch, H K V; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Water Research, Vol. 47, No. 2, 2013, p. 637-649.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2013

 72. Published
 73. Published

  Disentangling ecosystem stressors: characterizing the role of pesticides impacting stream environments. / McKnight, Ursula S.; Rasmussen, Jes J.; Kronvang, Brian; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Grundvattendagarna 2013. ed. / Peter Dahlqvist et al.Swedish Geological Survey, 2013. p. 53-54.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 74. Published

  Effect of Pumping Strategies on Pesticide Concentrations in Water Abstraction Wells. / Aisopou, Angeliki; Bjerg, Poul Løgstrup; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Binning, Philip John.

  2013. Abstract from European Geosciences Union General Assembly 2013, Vienna, Austria.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2014

 75. Published

  Field methods for determining point source pollution impacts in rivers: A case study of the Grindsted stream. / McKnight, Ursula S. (Author); Sonne, Anne Thobo (Author); Fjordbøge, Annika Sidelmann (Author); Bjerg, Poul Løgstrup (Author).

  2013. DTU Environment.Vintermøde om jord- og grundvands forurening - ATV Vintemøde 2013, Vingsted, Denmark, 05/03/2013.

  Publication: Research - peer-reviewSound/Visual production (digital) – Annual report year: 2013

 76. Published

  Field methods for determining point source pollution impacts in rivers: A case study of the Grindsted stream. / McKnight, Ursula S.; Sonne, Anne Thobo; Fjordbøge, Annika Sidelmann; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening 2013 - abstractsamling. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2013. p. 50.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 77. Published

  Fortynding - vandløb. / Binning, Philip John; Aisopou, Angeliki; Sonne, Anne Thobo; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Jordforurening og overfladevand - 27. november 2013. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2013. p. 15-16.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 78. Published

  Groundwater remediation. / Bjerg, Poul Løgstrup; Broholm, Mette Martina; Lemming, Gitte; Heron, Gorm.

  Encyclopedia of Environmetrics: Second Edition. John Wiley & Sons Ltd, 2013. p. 1243-1250.

  Publication: Research - peer-reviewBook chapter – Annual report year: 2013

 79. Published
 80. Published
 81. Published

  Linking groundwater contamination and stream water quality: Scientific and regulatory challenges. / Bjerg, Poul Løgstrup; McKnight, Ursula S.; Sonne, Anne Thobo; Fjordbøge, Annika Sidelmann; Binning, Philip John.

  Groundwater Quality 2013 - Program and Abstract Book. Florida, USA, 2013. p. 14.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 82. Published

  Lossepladsers påvirkning af overfladevand. / Tuxen, Nina; Korsgaard, Trine; Bjerg, Poul Løgstrup; Sonne, Anne Thobo; Nielsen, Sanne S.; Roost, Sandra; Larson, Helle; Pedersen, Jørn K.

  Jordforurening og overfladevand - 27. november 2013. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2013. p. 21-23.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 83. Published

  Metoder til undersøgelse af jordforurenings påvirkning af vandløb. / Bjerg, Poul Løgstrup; Sonne, Anne Thobo; McKnight, Ursula S.; Fjordbøge, Annika Sidelmann.

  Jordforurening og overfladevand - 27. november 2013. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2013. p. 17-19.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 84. Published

  Metode til vurdering af konceptuel forståelse og parameter usikkerhed ved beregning af forurenings flux fra forurenede lokaliteter (v2 niveau). / Thomsen, Nanna Isbak; Troldborg, Mads; McKnight, Ursula S.; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening 2013 - abstractsamling. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2013. p. 54.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 85. Published

  Modeling fine-scale geological heterogeneity-examples of sand lenses in tills. / Kessler, Timo Christian; Comunian, Alessandro; Oriani, Fabio; Renard, Philippe; Nilsson, Bertel; Klint, Knud Erik; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Ground Water, Vol. 51, No. 5, 2013, p. 692-705.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2013

 86. Published

  Nutrient and pesticide fate and transport in an agricultural soil→groundwater↔surface water system at Fu River, China. / Brauns, Bentje; Jakobsen, Rasmus; Song, Xianfang; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2013. Poster session presented at International Interdisciplinary Conference on Land Use and Water Quality (LuWQ 2013), Hauge, Netherlands.

  Publication: Research - peer-reviewPoster – Annual report year: 2013

 87. Published

  Optimizing the Environmental Performance of In Situ Thermal Remediation Technologies Using Life Cycle Assessment. / Lemming, Gitte; Nielsen, Steffen G.; Weber, Klaus; Heron, Gorm; Baker, Ralph S.; Falkenberg, Jacqueline A.; Terkelsen, Mads; Jensen, Carsten B.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Ground Water Monitoring & Remediation, Vol. 33, No. 3, 2013, p. 38-51.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2013

 88. Published

  Past, present and future: sources, transport and fate of pesticides in surface water and groundwater. / Bjerg, Poul Løgstrup; McKnight, Ursula S.; Aisopou, Angeliki; Levi, Suzi; Rasmussen, Jes J.; Kronvang, Brian; Tuxen, Nina; Binning, Philip John; Albrechtsen, Hans-Jørgen.

  2013. Abstract from A joint meeting of the International Association of Hydrogeologists (IAH) and the Hydrogeological Group of the Geological Society, including 2013 NGWA Darcy and 2013 Ineson Lectures and supporting speakers, London, United Kingdom.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2013

 89. Published

  Performance of full scale enhanced reductive dechlorination in clay till. / Damgaard, Ida; Bjerg, Poul Løgstrup; Jacobsen, Carsten S.; Tsitonaki, Aikaterini; Kerrn-Jespersen, Henriette; Broholm, Mette Martina.

  In: Ground Water Monitoring & Remediation, Vol. 33, No. 1, 2013, p. 48-61.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2012

 90. Published

  Pesticider i dansk grundvand-punktkilder kontra fladekilder. / Tuxen, Nina; Roost, Sandra; Aisopou, Angeliki; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup; Thorling, Lærke; Brüsch, Walter; Smith, Katrine; Marcher, Steen; Svendsen, Tove; Olesen, Ida H.

  ATV Jord og Grundvand meeting on Ny sprøjtemiddelstrategi – renere grundvand?. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2013.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2014

 91. Published
 92. Published

  Risk assessment of contaminated sites in clayey till settings: will embedded sand bodies play a role?. / Kessler, Timo Christian; Bjerg, Poul Løgstrup; Chambon, Julie Claire Claudia; Klint, Knud Erik ; Nilson, Bertel; Binning, Philip John.

  AquaConSoil 2013 - Programme and Book of Abstracts. Barcelona, Spain, 2013. p. 89-90.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 93. Published

  Risk-based prioritisation of ground water threatening point sources at catchment and regional scale. / Dossing Overheu, Niels; Tuxen, Nina; Flyvbjerg, John; Aabling, Jens ; Andersen, Jens Asger; Pedersen, Jørn K.; Thyregod, Tina; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  AquaConSoil 2013 - Programme and Book of Abstracts. Barcelona, Spain, 2013. p. 171-172.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 94. Published

  Sammendrag af anbefalingerne fra "Skelnen mellem pesticidpunktkilder og fladekilder", herunder hvad forventer vi at finde fra de to kildetyper. / Binning, Philip John; Roost, Sandra; Aisopou, Angeliki; Chambon, Julie Claire Claudia; Bjerg, Poul Løgstrup; Thorling, Lærke; Brüsh, Walter; Tuxen, Nina.

  Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening 2013 - abstractsamling. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2013. p. 21-24.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 95. Published

  Skelnen mellem pesticidkilder : Miljøprojekt nr. 1502, 2013. / Tuxen, Nina; Roost, Sandra; Kofoed, Julie Laurberg Lund; Aisopou, Angeliki; Binning, Philip John; Chambon, Julie Claire Claudia; Bjerg, Poul Løgstrup; Thorling, Lærke; Brüsch, Walter; Esbensen, Kim .

  København K : Miljøstyrelsen, 2013. 316 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2013

 96. Published

  Sources and effects of pesticides impacting stream ecosystems. / McKnight, Ursula S.; Rasmussen, Jes J.; Kronvang, Brian; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Groundwater Quality 2013 - Program and Abstract Book. Florida, USA, 2013. p. 81.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 97. Published

  The use of models to determine the impact of pumping on pesticide contamination of gorundwater. / Aisopou, Angeliki; Bjerg, Poul Løgstrup; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Binning, Philip John.

  Groundwater Quality 2013 - Program and Abstract Book. Florida, USA, 2013. p. 13.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 98. Published

  Using conceptual uncertainty to direct investigations at contaminated sites. / Troldborg, Mads; Thomsen, Nanna Isbak; McKnight, Ursula S.; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  AquaConSoil 2013 - Programme and Book of Abstracts. Barcelona, Spain, 2013. p. 73-74.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 99. 2012
 100. Published

  A Bayesian geostatistical approach for evaluating the uncertainty of contaminant mass discharges from point sources. / Troldborg, Mads; Nowak, Wolfgang; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2012. Abstract from 2012 AGU Fall Meeting, San Francisco, United States.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2012

 101. Published

  Advances in Groundwater Remediation: Achieving Effective In Situ Delivery of Chemical Oxidants and Amendments. / Siegrist, Robert L.; Crimi, Michelle; Broholm, Mette Martina; McCray, John E.; Illangasekare, Tissa H.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Clean Soil and Safe Water. ed. / F. F. Quercia; D. Vidojevic. Springer Science+Business Media B.V., 2012. p. 197-212 (NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security).

  Publication: Research - peer-reviewBook chapter – Annual report year: 2011

 102. Published

  Applicability of an activated carbon strip on NAPL flute for DNAPL characterization in a chalk aquifer. / Beyer, Monique; Janniche, Gry Sander; Bjerg, Poul Løgstrup; Keller, Carl; Christensen, Anders G.; Kerrn-Jespersen, Henriette; Broholm, Mette Martina.

  Fri fase (DNAPL): Temadag. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2012. p. 15-16.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2012

 103. Published

  Application of a contaminant mass balance method at an old landfill to assess the impact on water resources. / Thomsen, Nanna Isbak; Milosevic, Nemanja; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Waste Management, Vol. 32, No. 12, 2012, p. 2406-2417.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2012

 104. Published

  Application of Bayesian geostatistics for evaluation of mass discharge uncertainty at contaminated sites. / Troldborg, Mads; Nowak, Wolfgang; Lange, Ida Vedel; Pompeia Ramos dos Santos, Marta Cecilia; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Water Resources Research, Vol. 48, No. 9, 2012, p. W09535.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2012

 105. Published
 106. Published
 107. Published

  Characterization of sand lenses embedded in tills. / Kessler, Timo Christian; Klint, K.E.S.; Nilsson, B.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Quaternary Science Reviews, Vol. 53, 2012, p. 55-71.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2012

 108. Published
 109. Published
 110. Published

  Environmental Optimization of In Situ Thermal Remediation Technologies Using Life Cycle Assessment (I). / Lemming, Gitte; Bjerg, Poul Løgstrup; Weber, Klaus; Falkenberg, Jacqueline; Nielsen, Steffen G.; Baker, Ralph; Heron, Gorm; Terkelsen, Mads; Jensen, Carsten B.

  Eighth International Conference Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds: Platform and Poster Abstracts. 2012.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2012

 111. Published

  Environmental optimization of in situ thermal remediation using life cycle assessment (LCA). / Lemming, Gitte; Bjerg, Poul Løgstrup; Weber, Klaus ; Falkenberg, Jacqueline; Nielsen, Steffen G.; Baker, Ralph; Heron, Gorm; Jensen, Carsten B.; Terkelsen, Mads.

  2012. Abstract from 2nd International Conference on Sustainable Remediation 2012, Vienna, Austria.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2012

 112. Published

  Feasibility and Performance of Full-Scale In-situ Remediation of TCE by ERD in Clay Tills. / Broholm, Mette Martina; Damgaard, Ida; Chambon, Julie Claire Claudia; Manoli, Gabriele; Pade, Dorte Moon; Christiansen, Camilla Maymann; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2012. Abstract from 8th International Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds, Monterey, CA, United States.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2012

 113. Published

  Feasibility and Performance of Full-Scale In-situ Remediation of TCE by ERD in Clay Tills. / Broholm, Mette Martina; Damgaard, Ida; Chambon, Julie Claire Claudia; Manoli, Gabriele; Pade, Dorte Moon; Christiansen, Camilla Maymann; Binning, Philip John; Westergaard, Claus; Tsitonaki, Aikaterini; Christophersen, Mette; Kerrn-Jespersen, Henriette; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2012. Abstract from International Conference on Advanced Environmental Science and Technology (AEST12), Seoul, Korea, Republic of.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2012

 114. Published

  Feasibility and Performance of Full-Scale In-situ Remediation of TCE by ERD in Clay Tills. / Broholm, Mette Martina; Damgaard, Ida; Chambon, Julie Claire Claudia; Manoli, Gabriele; Pade, Dorte Moon; Christiansen, Camilla Maymann; Binning, Philip John; Westergaard, Claus; Tsitonaki, Aikaterini; Christophersen, Mette; Kerrn-Jespersen, Henriette ; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2012. Paper presented at International Conference on Advanced Environmental Science and Technology (AEST12), Seoul, Korea, Republic of.

  Publication: Research - peer-reviewPaper – Annual report year: 2013

 115. Published

  Feasibility and Performance of Full-Scale In-Situ Remediation of TCE by ERD in Clay Tills. / Broholm, Mette Martina; Damgaard, Ida; Chambon, Julie Claire Claudia; Manoli, Gabriele; Pade, Dorte Moon; Christiansen, Camilla Maymann; Binning, Philip John; Westergaard, Claus; Tsitonaki, Aikaterini; Christophersen, Mette; Kerrn-Jespersen, Henriette; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2012. Paper presented at NORDROCS 2012, Oslo, Norway.

  Publication: Research - peer-reviewPaper – Annual report year: 2012

 116. Published

  Helhedsorienteret miljøvurdering af vandressourcer i et vandrammeperspektiv. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2012. p. 73.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2012

 117. Published

  Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? : Overvejelser på lokal- og oplandsskala. / Døssing Overheu, N.; Tuxen, N.; Larsen, T. H.; Thomsen, Nanna Isbak; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup; Skou, H.; Dissing, L.; Pedersen, J. K.; Aabling, J.

  Afværgeteknologier - State of the Art. ATV Jord og Grundvand, 2012.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2012

 118. Published

  Hydrogeological Characterization of Low-permeability Clayey Tills : The Role of Sand Lenses. / Kessler, Timo Christian; Bjerg, Poul Løgstrup (Supervisor); Klint, Knud Erik (Supervisor); Nilsson, Bertel (Supervisor).

  Kgs. Lyngby : DTU Environment, 2012. 63 p.

  Publication: ResearchPh.D. thesis – Annual report year: 2012

 119. Published

  Hydrogeology in Clay Tills. / Kessler, Timo Christian; Klint, Knud Erik; Nilsson, Bertel; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Risikovurdering af forurenede grunde i lavpermeable aflejringer - udfordringer og metoder. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2012. p. 31-38.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2012

 120. Published
 121. Published

  Impacts by point and diffuse micropollutant sources on the stream water quality at catchment scale. / Petersen, Mette Fjendbo; Eriksson, Eva; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  EGU General Assembly 2012. Copernicus Gesellschaft mbH, 2012. p. 11892 (Geophysical Research Abstracts, Vol. 14).

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2012

 122. Published

  In-situ remediation of TCE by ERD in clay tills : Feasibility and performance of full-scale application insights gained through an integrated investigative approach for 2 sites. / Broholm, Mette Martina; Damgaard, Ida; Chambon, Julie Claire Claudia; Manoli, Gabriele; Pade, Dorte Moon; Christiansen, Camilla Maymann; Binning, Philip John; Westergaard, Claus; Tsitonaki, Aikaterini; Christophersen, Mette; Kerrn-Jespersen, Henriette; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2012. Abstract from 8th International Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds, Monterey, CA, United States.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2012

 123. Published
 124. Published

  In-situ remediation of TCE by ERD in clay tills. Feasibility and performance of full-scale application insights gained through an integrated investigative approach for 2 sites. / Broholm, Mette Martina; Damgaard, Ida; Chambon, Julie Claire Claudia; Manoli, Gabriele; Pade, Dorte Moon; Christiansen, Camilla Maymann; Binning, Philip John; Westergaard, Claus; Tsitonaki, Aikaterini; Christophersen, Mette; Kerrn-Jespersen, Henriette ; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2012. Abstract from International Conference on Advanced Environmental Science and Technology (AEST12), Seoul, Korea, Republic of.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2013

 125. Published

  In situ stimuleret reduktiv dechlorering af TCE i moræneler indsigt fra 4 års fuldskala SRD på 2 lokaliteter. / Broholm, Mette Martina; Damgaard, Ida; Chambon, Julie Claire Claudia; Pade, Dorte Moon; Manoli, Gabriele; Christiansen, Camilla Maymann; Binning, Philip John; Tsitonaki, Aikaterini; Westergaard, claus; Kerrn-Jespersen, Henriette ; Christophersen, Mette; Petersen, Jan; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2012. p. 51.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2012

 126. Published

  Integrated assessment of the impact of chemical stressors on surface water ecosystems. / McKnight, Ursula S; Rasmussen, Jes J; Kronvang, Brian; Bjerg, Poul L; Binning, Philip J.

  In: Science of the Total Environment, Vol. 427-428, 2012, p. 319-331.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2012

 127. Published

  Integrated assessment of the impact of groundwater contamination to surface water ecosystems. / Binning, Philip John; McKnight, Ursula S.; Rasmussen, J. J.; Kronvang, B.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2012. p. 9.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2012

 128. Published
 129. Published

  Kan Mip anvendes som værktøj til vurdering af in situ SRD afværge i moræneler?. / Damgaard, Ida; Pade, Dorte Moon; Tsitonaki, A.; Kerrn-Jespersen, H.; Bjerg, Poul Løgstrup; Broholm, Mette Martina.

  Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2012. p. 53.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2012

 130. Published

  Konceptuel forståelse af fordeling af residual og mobil DNAPL. / Broholm, Mette Martina; Lange, Ida Vedel; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Fri fase (DNAPL): Temadag. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2012. p. 1-3.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2012

 131. Published

  Konceptuel model for forureningsfordeling og processer for chlorerede opløsningsmidler i moræneler. Har vi et samlet overblik?. / Broholm, Mette Martina; Damgaard, Ida; Cong, Lu; Chambon, Julie Claire Claudia; Jakobsen, Carsten S.; Hunkeler, Daniel; Jeannotat, Simon; Tuxen, Nina; Kerrn-Jespersen, Henriette; Scheutz, Charlotte; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Risikovurdering af forurenede grunde i lavpermeable aflejringer - udfordringer og metoder. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2012. p. 39-52.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2012

 132. Published

  Life cycle assessment combined with remedial performance modeling for assessment of the environmental impacts of remediation technologies. / Lemming, Gitte; Chambon, Julie Claire Claudia; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  The 2012 World Congress on Advances in Civil, Environmental, and Materials Research (ACEM´12): Volume of Abstracts. ed. / Chang- Koon Choi. 2012. p. 349.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2012

 133. Published

  Life cycle assessment combined with remedial performance modeling for assessment of the environmental impacts of remediation technologies. / Lemming, Gitte; Chambon, Julie Claire Claudia; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Proceedings of the 2012 World Congress on Advances in Civil, Environmental, and Material Research (ACEM´12): CD-ROM. ed. / Chang-Koon Choi. 2012. p. 3478-3481.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2012

 134. Published
 135. Published

  Miljømæssig optimering af in situ termisk afværge ved brug af livscyklusvurdering. / Lemming, Gitte; Nielsen, Steffen G.; Weber, Klaus; Heron, Gorm; Falkenberg, Jacqueline A.; Terkelsen, Mads; Jensen, Carsten B.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2012. p. 67.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2012

 136. Published
 137. Published

  Pesticides in groundwater: modelling and data analysis of the past, present and future. / Binning, Philip John; McKnight, Ursula S.; Malaguerra, Flavio; Rasmussen, Jes; Tuxen, Nina; Thorling, Lærke; Brüsch, Walter; Kronvang, Brian; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2012. Paper presented at NORDROCS 2012, Oslo, Norway.

  Publication: Research - peer-reviewPaper – Annual report year: 2012

 138. Published

  Practical tool for remediation design of enhanced reductive dechlorination in fractured clay tills: influence of site specific and design parameters on remediation performance. / Chambon, Julie Claire Claudia; Overheu, Niels Døssing; Tsitonaki, Aikaterini ; Broholm, Mette Martina; Tuxen, Nina; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John.

  Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2012. p. 52.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2012

 139. Published

  Reactive transport modeling of chemical and isotope data to identify degradation processes of chlorinated ethenes in a diffusion-dominated media. / Chambon, Julie Claire Claudia; Damgaard, Ida; Jeannottat, Simon; Hunkeler, Daniel; Broholm, Mette Martina; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2012. Abstract from 2012 AGU Fall Meeting, San Francisco, United States.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2012

 140. Published

  Risk Assessment in Fractured Clayey Tills - Which Modeling Tools?. / Chambon, Julie Claire Claudia; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John.

  Risikovurdering af forurenede grunde i lavpermeable aflejringer - udfordringer og metoder. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2012. p. 53-60.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2012

 141. Published

  Source zone remediation by ZVI-clay soil-mixing: Reduction of tetrachloroethene mass and mass discharge at a Danish DNAPL site. / Fjordbøge, Annika Sidelmann; Lange, Ida Vedel; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup; Riis, Charlotte; Christensen, Anders G.; Terkelsen, Mads; Kjeldsen, Peter.

  The 2012 World Congress on Advances in Civil, Environmental, and Materials Research (ACEM´12): Volume of Abstracts. ed. / Chang-Koon Choi. 2012. p. 346.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2012

 142. Published

  Source Zone Remediation by ZVI-Clay Soil-Mixing: Reduction of Tetrachloroethene Mass and Mass Discharge at a Danish DNAPL Site. / Fjordbøge, Annika Sidelmann; Lange, Ida Vedel; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup; Riis, Charlotte; Christensen, Anders G.; Terkelsen, Mads; Kjeldsen, Peter.

  The 2012 World Congress on Advances in Civil, Environmental, and Materials Research (ACEM´12). ed. / Chang-Koon Choi. 2012. p. 3470-3475.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2012

 143. Published

  Temporal Changes to the Mass Discharge of Tetrachloroethene Subsequent to ZVI-Clay Soil Mixing at a DNAPL Source Zone. / Fjordbøge, Annika Sidelmann; Lange, Ida Vedel; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John; Kjeldsen, Peter; Riis, Charlotte .

  Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds—2012: Eighth International Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds. Columbus : Battelle Memorial Institute, 2012.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2012

 144. Published

  Test of Screening Methods for DNAPL in Partially Unsaturated Clay Till. / Janniche, Gry Sander; Bjerg, Poul Løgstrup; Broholm, Mette Martina.

  Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds—2012: Eighth International Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds. Columbus : Battelle Memorial Institute, 2012.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2012

 145. Published

  Uncertainty of mass discharge estimation from contaminated sites at screening level. / Thomsen, Nanna Isbak; Troldborg, M.; McKnight, Ursula S.; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2012. Abstract from 2012 AGU Fall Meeting, San Francisco, United States.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2012

 146. Published

  Use of Messenger RNA to Predict Microbial Degradation Kinetics : Development of a New Conceptual Model for Vinyl Chloride Dechlorination by Dehalococcoides. / Baelum, Jacob ; Chambon, Julie Claire Claudia; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup; Laier, Troels.

  2012. Abstract from 19th International Conference on Computational Methods in Water Resources, Illinois, United States.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2012

 147. Published

  Valg af afværge med inddragelse af livscyklusvurdering (LCA). / Lemming, Gitte; Chambon, Julie Claire Claudia; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup; Hauschild, Michael Zwicky; Margni, Manuele; Bulle, Cécile.

  Risikovurdering af forurenede grunde i lavpermeable aflejringer - udfordringer og metoder. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2012. p. 69-82.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2012

 148. Published
 149. 2011
 150. Published

  Advances In Groundwater Remediation: Achieving Effective In Situ Delivery Of Chemical Oxidants And Amendments. / Siegrist, Robert L. (Invited author); Crimi, Michelle (Invited author); McCray, John E. (Invited author); Broholm, Mette Martina (Invited author); Bjerg, Poul Løgstrup (Invited author); Illangasekare, Tissa H. (Invited author).

  2011. Abstract from NATO Advanced Research Workshop on "Drinking Water Protection by Integrated Management of Contaminated Land", Belgrade, Serbia, .

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2011

 151. Published

  Aerobic degradation potential of the herbicides mecoprop, dichlorprop and bentazone in groundwater from chalk aquifers. / Levi, Suzi; Hybel, Anne-Marie; Bjerg, Poul Løgstrup; Albrechtsen, Hans-Jørgen.

  IWA Specialist Groundwater Conference - Proceedings. IWA, 2011. p. 243-247.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2011

 152. Published

  A risk assessment tool for contaminated sites in low-permeability fractured media. / Chambon, Julie Claire Claudia; Binning, Philip John; Jørgensen, Peter R.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Journal of Contaminant Hydrology, Vol. 124, No. 1-4, 2011, p. 82-98.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2011

 153. Published

  Assessing chlorinated ethene degradation in a large scale contaminant plume by dual carbon–chlorine isotope analysis and quantitative PCR. / Hunkeler, D.; Abe, Y.; Broholm, Mette Martina; Jeannottat, S.; Westergaard, C.; Jacobsen, C.S.; Aravena, R.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Journal of Contaminant Hydrology, Vol. 119, 2011, p. 69-79.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2011

 154. Published

  Bæredygtighed af afværgemetoder : Notat 1 Litteraturstudium. / Søndergaard, Gitte Lemming; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Kgs. Lyngby : DTU Miljø, 2011. 19 p.

  Publication: Commissioned - peer-reviewReport – Annual report year: 2011

 155. Published

  Betydningen af grundvand-overfladevandsinteraktion for vandkvaliteten i et vandløb beliggende nedstrøms for Risby losseplads. / Thomsen, Nanna Isbak; Milosevic, Nemanja; Balicki, Monika; Herckenrath, Daan; Juhler, René K.; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Vandkvalitet i grudvand/overfladevand - hvordan griber vi det an?. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2011. p. 45-52.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2011

 156. Published

  Characterization of sand lenses and their role for subsurface transport in low-permeability clay tills. / Kessler, Timo Christian; Klint, K. E.; Nilsson, B.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Proceedings of GeoHydro 2011. 2011.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2011

 157. Published
 158. Published

  Conceptualization of natural attenuation processes at a complex contaminated site based on hydrogeological chemical and microbial data. / Milosevic, Nemanja; Thomsen, Nanna Isbak; Pazarbasi, Meric Batioglu; Aamand, J.; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  ISSM 2011 - Microbial life below our feet: Final Programme and Abstracts. ISSM, 2011.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2011

 159. Published

  Design requirements for ERD and ISCO: How close and how fast to achieve an effective remediation?. / Chambon, Julie Claire Claudia; Lemming, Gitte; Manoli, Gabriele; Broholm, Mette Martina; Christophersen, Mette; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Levering af reaktive stoffer i lavpermeable aflejringer - It's a contact sport!. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2011. p. 21-32.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2011

 160. Published
 161. Published
 162. Published

  Effects of biodegradation of mecoprop, dichlorprop and bentazone by changing the redox conditions from anaerobic to aerobic in sandy aquifer. / Levi, Suzi; Bjerg, Poul Løgstrup; Albrechtsen, Hans-Jørgen.

  ISSM 2011 - microbial life below our feet: Final Programme and Abstracts. ISSM, 2011.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2011

 163. Published

  Effects of herbicide contaminated groundwater discharges on mineralizations of phenoxy acids in a streambed. / Pazarbasi, Meric Batioglu (Invited author); Milosevic, Nemanja (Invited author); Albrechtsen, Hans-Jørgen (Invited author); Bjerg, Poul Løgstrup (Invited author); Aamand, J. (Invited author).

  ISSM 2011 - Microbial life below our feet: Final Programme and Abstracts. ISSM, 2011.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2011

 164. Published

  Effects of pumping strategies on pesticide concentration of a drinking water well. / Aisopou, Angeliki; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup; Albrechtsen, Hans-Jørgen.

  2011. Abstract from 2011 AGU Fall Meeting, San Francisco, CA, United States.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2011

 165. Published

  Environmental impacts and timeframes of remediation scenarios for chloroethene-contaminated sites. / Lemming, Gitte; Hauschild, Michael Zwicky; Chambon, Julie Claire Claudia; Binning, Philip John; Bulle, Cecile; Margni, Manuele; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2011. Abstract from EPA/TEI Sustainable Remediation Conference 2011, Amherst, MA, United States.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2011

 166. Published

  Fastlæggelse af oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger. / Døssing Overheu, Niels; Tuxen, Nina; Thomsen, Nanna Isbak; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Miljøstyrelsen, 2011. 169 p. (Miljøprojekt; No. 137 2011).

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 2011

 167. Published
 168. Published

  Integrated Assessment of the impact of Aqueous Contaminant Stressors on Surface Water Ecosystems. / McKnight, Ursula S.; Rasmussen, Jes J.; Kronvang, Brian; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John.

  Science for the environment - Environment for society: Abstract book. Aarhus University, 2011.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2012

 169. Published

  Integrated assessment of the impact of TCE groundwater contamination to surface water ecosystems. / McKnight, Ursula S.; Rasmussen, J. J.; Kronvang, B.; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John.

  HydroEco 2011: Volume of Abstracts. ed. / H.-P. Nachtnebel; K. Kovar. 2011. p. 83-84.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2011

 170. Published

  Kvantificering af forureningsfluxe fra en gammel losseplads til omkringliggende vandressourcer. / Thomsen, Nanna Isbak; Milosevic, Nemanja; Balicki, Monika; Christensen, Mette; Bauer-Gottwein, Peter; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening: Bind II. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2011. p. 161-173.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2011

 171. Published
 172. Published

  LCA of contaminated site remediation – integration of site-specific impact assessment of local tocix impacts. / Lemming, Gitte; Hauschild, Michael Zwicky; Chambon, Julie Claire Claudia; Manoli, Gabriele; Binning, Philip John; Bulle, Cécile; Margni, Manuele; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Ecosystem Protection in a Sustainable World: A Challenge for Science and Regulation. 2011.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2011

 173. Published

  LCA of contaminated site remediation - integration of site-specific impact assessment of local toxic impacts. / Lemming, Gitte; Hauschild, Michael Zwicky; Chambon, Julie Claire Claudia; Manoli, Gabriele; Binning, Philip John; Bulle, C.; Margni, M.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  SETAC Europe 21st Annual Meeting Abstract Book. 2011.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2011

 174. Published

  Life Cycle Assessment Combined with Remedial Performance Modeling for Assessment of the Environmental Impacts of Remediation Technologies for TCE-Contaminated Sites. / Lemming, Gitte; Hauschild, Michael Zwicky; Chambon, Julie Claire Claudia; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup; Bulle, Cecile; Margni, Manuele.

  2011. Abstract from International Symposium on Bioremediation and Sustainable Environmental Technologies, Nevada, USA, .

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2011

 175. Published
 176. Published

  Natural and enhanced anaerobic degradation of 1,1,1-trichloroethane and its degradation products in the subsurface – A critical review. / Scheutz, Charlotte; Durant, Neal D.; Hansen, Maria Heisterberg; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Water Research, Vol. 45, No. 9, 2011, p. 2701-2723.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2011

 177. Published

  Natural attenuation processes in landfill leachate plumes at three Danish sites.. / Bjerg, Poul Løgstrup; Tuxen, Nina; Reitzel, Lotte; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Kjeldsen, Peter.

  In: Ground Water, Vol. 49, No. 5, 2011, p. 688-705.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2011

 178. Published

  Occurrence Of Pesticides In Surface And Groundwater In Two Catchments On Sjælland, Denmark. / McKnight, Ursula S.; Rasmussen, Jes J.; Kronvang, Brian; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John.

  Vandkvalitet i grudvand/overfladevand - hvordan griber vi det an?. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2011. p. 25-32.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2011

 179. Published

  Risikovurdering af forurenede grunde på Vadsbyvej i forhold til vandressourcen og Soderup Vandværk. / Chambon, Julie Claire Claudia; Thomsen, Nanna Isbak; Kessler, Timo Christian; Nilsson, Bertel; Klint, Knud Erik; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet & Region Hovedstaden, 2011. 37 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2011

 180. Published

  Risk-based prioritisation of point sources through assessment of the impact on a water supply. / Overheu, Niels D.; Tuxen, Nina; Troldborg, Mads; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup; Flyvbjerg, John; Østergaard, Henrik; Jensen, Carsten B.

  7th International Groundwater Quality Conference: Groundwater Quality Management in a Rapidly Changing World, GQ10. IAHS Press, 2011. p. 383-386 (IAHS Publications Series (Red Books), Vol. 342).

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2011

 181. Published

  Sorption af chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter i moræneler. / Broholm, Mette Martina; Cong, Lu; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Jordforurening.info, No. 3, 2011, p. 2-5.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2011

 182. Published

  Sorption of chlorinated solvents and degradation products on natural clayey tills. / Cong, Lu; Bjerg, Poul Løgstrup; Zhang, Fengjun; Broholm, Mette Martina.

  In: Chemosphere, Vol. 83, No. 11, 2011, p. 1467-1474.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2011

 183. Published
 184. Published

  Uncertainty of mass discharge estimates from contaminated sites using a fully Bayesian framework. / Troldborg, Mads; Nowak, Wolfgang; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup; Helmig, Rainer.

  Calibration And Reliability In Groundwater Modelling: Managing Groundwater And The Environment. Vol. 341 IAHS Press, 2011. p. 46-50 (IAHS Publications Series (Red Books), Vol. 341).

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2011

 185. Published

  Use of toxicity assays for evaluating the effectiveness of groundwater remediation with Fenton’s reagent. / Kusk, Kresten Ole; Bennedsen, Lars; Christophersen, Mette; Durant, Neal D.; Højbjerg Jørgensen, Torben; Rein, Arno; Rügge, Kirsten; Bjerg, Poul Løgstrup.

  SETAC Europe 21st Annual Meeting Abstract Book. 2011.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2011

 186. Published

  Værktøjer til brug for risikovurdering og prioritering af grundvandstruende forureninger. / Døssing Overheu, Niels; Tuxen, Nina; Frimodt Pedersen, Ole; Jensen, Carsten Bagge; Røkkjær, Arne; Andersen, Jens Asger; Aabling, Jens; Troldborg, Mads; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  København : Miljøstyrelsen, 2011. 126 p. (Miljøprojekt; No. 1366).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2011

 187. Published

  Vurdering af økologisk og kemisk påvirkning fra forskellige stressfaktorer på oplandsskala : Source Identification And Impact Of Multiple Stressors On Surface Water Quality At The Catchment-Scale. / McKnight, Ursula S.; Bjerg, Poul Løgstrup; Thomsen, Nanna Isbak; Loinaz, Maria Christina; Olsson, Mikael Emil; Binning, Philip John; Rasmussen, Jes J.; Kronvang, Brian.

  Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening: Bind I. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2011. p. 19-26.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2011

 188. 2010
 189. Published

  Environmental assessment of contaminated site remediation in a life cycle perspective. / Lemming, Gitte; Bjerg, Poul Løgstrup (Supervisor); Hauschild, Michael Zwicky (Supervisor).

  Kgs. Lyngby, Denmark : Technical University of Denmark (DTU), 2010. 79 p.

  Publication: ResearchPh.D. thesis – Annual report year: 2010

 190. Published

  Risk assessment models and uncertainty estimation of groundwater contamination from point sources. / Troldborg, Mads; Binning, Philip John (Supervisor); Bjerg, Poul Løgstrup (Supervisor).

  Kgs. Lyngby, Denmark : Technical University of Denmark (DTU), 2010.

  Publication: ResearchPh.D. thesis – Annual report year: 2010

 191. Published

  Methods for enhanced delivery of in situ remediation amendments in contaminated clay till. / Christiansen, Camilla Maymann; Bjerg, Poul Løgstrup (Supervisor).

  Kgs. Lyngby, Denmark : Technical University of Denmark (DTU), 2010. 69 p.

  Publication: ResearchPh.D. thesis – Annual report year: 2011

 192. Published

  Afprøvning af risikovurderingsværktøjer på typesager. / Overheu, N.D.; Skou, H.; Thomsen, N.; Tuxen, N.; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup; Aabling, J.

  Oprensningskriterier for grundvand og risikovurderingsværktøjer, 2. november 2010. Hørsholm : ATV Jord og Grundvand, 2010. p. 21-27.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2010

 193. Published

  An integrated model for assessing the risk of TCE groundwater contamination to human receptors and surface water ecosystems. / McKnight, Ursula S.; Funder, S.G.; Rasmussen, J.J.; Finkel, M.; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Ecological Engineering, Vol. 36, No. 9, 2010, p. 1126-1137.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2010

 194. Published

  A risk assessment tool for contaminated sites in low-permeability fractured media. / Chambon, Julie Claire Claudia; Binning, Philip John; Jørgensen, P.R.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  GQ10: Proceeding Papers. CD-ROM. Vol. S8.10 IAHS Press, 2010.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2010

 195. Published

  Assessing the risks posed by contaminated sites to groundwater and prioritizing cleanup. / Binning, Philip John; McKnight, Ursula S.; Troldborg, Mads; Chambon, Julie Claire Claudia; Lemming, Gitte; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Proceedings of the 1st Sino-Danish Joint Conference on Sustainable Environmental Engineering, Shanghai, May 20-21, 2010. Shanghai : Tongji University, 2010. p. 15-17.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2010

 196. Published

  Characterization of natural anaerobic dechlorination of TCE and 1,1,1-TCA in clay till including isotope fractionation and molecular biological tools. / Damgaard, Ida; Bælum, J.; Hunkeler, D.; Scheutz, Charlotte; Chambon, Julie Claire Claudia; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John; Jacobsen, C.S.; Broholm, Mette Martina.

  GQ10: Proceeding Papers. CD-ROM. Vol. S5.6 IAHS Press, 2010.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2010

 197. Published

  Comparison of Delivery Methods for Enhanced In Situ Remediation in Clay Till. / Christiansen, Camilla Maymann; Damgaard, Ida; Broholm, Mette Martina; Kessler, Timo Christian; Klint, Knud Erik; Nilsson, Bertel; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Ground Water Monitoring & Remediation, Vol. 30, No. 4, 2010, p. 107-122.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2010

 198. Published

  Concept for Risk-based Prioritisation of Point Sources. / Overheu, N.D.; Troldborg, Mads; Tuxen, N.; Flyvbjerg, J.; Østergaard, H.; Jensen, C.B.; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  GQ10: Proceeding Papers. CD-ROM. Vol. WE-30 IAHS Press, 2010.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2010

 199. Published
 200. Published

  DNAPL i kildeområder : konceptuelle modeller, karakterisering og estimering af forureningsmasse. / Jørgensen, Ida Vedel; Broholm, Mette Martina; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Kgs. Lyngby : DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet & Region Hovedstaden, 2010.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2010

 201. Published

  Enhanced Reductive Dechlorination in Fractured Clayey Till - Challenges and Limitations. / Chambon, Julie Claire Claudia; Binning, Philip John; Broholm, Mette Martina; Christiansen, Camilla Maymann; Damgaard, Ida; Lemming, Gitte; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Seventh International Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds, Monterey, CA, USA, May 24-27, 2010: Platform and Poster Presentation Abstracts. CD-ROM. Columbus, OH : Battelle Memorial Institute, 2010.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2010

 202. Published
 203. Published
 204. Published

  Feltundersøgelse af den naturlige PCE og TCA nedbrydning i moræneler ved en tidligere kemikaliefordelingscentral. / Damgaard, Ida; Bælum, J.; Jacobsen, C.S.; Kerrn-Jespersen, H.; Jensen, C.B.; Scheutz, Charlotte; Bjerg, Poul Løgstrup; Broholm, Mette Martina.

  Naturlig og stimuleret biologisk nedbrydning - processer og mikrobiologi, 21. april 2010. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2010. p. 1-12.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2010

 205. Published

  Field Evaluation of Biological Enhanced Reductive Dechlorination of Chloroethenes in Clayey Till. / Scheutz, Charlotte; Broholm, Mette Martina; Durant, N.; Weeth, E.B.; Jørgensen, T.; Dennis, P.; Jacobsen, C.; Cox, E.; Chambon, Julie Claire Claudia; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Environmental Science & Technology (Washington), Vol. 44, No. 13, 2010, p. 5134-5141.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2010

 206. Published

  Geostatistical description of geological heterogeneity in clayey till as input for improved characterization of contaminated sites. / Kessler, Timo Christian; Klint, K.E.S.; Renard, P.; Nilsson, B.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  GQ10: CD-ROM.. Vol. S3.4 IAHS Press, 2010.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2010

 207. Published

  Grindsted gamle losseplads : en sammenfatning af DTU's forskningsresultater. / Bjerg, Poul Løgstrup; Kjeldsen, Peter.

  Kgs. Lyngby : Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet & Region Syddanmark, 2010.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2010

 208. Published

  Har vi værktøjerne til at definere oprensningskriterierne bedre?. / Bjerg, Poul Løgstrup; Chambon, Julie Claire Claudia; Binning, Philip John.

  Oprensningskriterier for grundvand og risikovurderingsværktøjer, 2. november 2010. Hørsholm : ATV Jord og Grundvand, 2010. p. 59-69.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2010

 209. Published

  Hvilke risikovurderingsværktøjer findes?. / Binning, Philip John; Troldborg, Mads; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Oprensningskriterier for grundvand og risikovurderingsværktøjer, 2. november 2010. Hørsholm : ATV Jord og Grundvand, 2010. p. 11-19.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2010

 210. Published

  Hvordan påvirker den konceptuelle forståelse usikkerhederne ved forureningsfluxbestemmelser fra punktkilder?. / Troldborg, Mads; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup; Nowak, W.; Tuxen, N.

  Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, Vingstedcentret 9.-10 marts, 2010. Vol. Bind 1 Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2010. p. 219-230.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2010

 211. Published

  In Situ Chemical Oxidation of Contaminated Soil and Groundwater Using Persulfate : A review. / Tsitonaki, Aikaterini; Petri, B.; Crimi, M.; Mosbæk, Hans; Siegrist, R.L.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Critical Reviews in Environmental Science & Technology, Vol. 40, No. 1, 2010, p. 55-91.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2010

 212. Published

  Interpretation of progress of in-situ remediation of TCE contaminated clayey till by enhanced reductive dechlorination - Monitoring aspects. / Broholm, Mette Martina; Christiansen, Camilla Maymann; Bjerg, Poul Løgstrup; Westergaard, C.; Christophersen, M.; Petersen, J.

  Seventh International Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds, Monterey, CA, USA, May 24-27, 2010: Platform and Poster Presentation Abstracts. CD-ROM. Columbus, OH : Battelle Memorial Institute, 2010.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2010

 213. Published

  Interpretation of progress of in-situ remediation of TCE contaminated clayey till by enhanced reductive dechlorination, Monitoring aspects. / Broholm, Mette Martina; Christiansen, Camilla Maymann; Westergaard, C.; Christophersen, M.; Petersen, J.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  NORDROCS 2010: 3rd Joint Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites, 15-16 September 2010, Copenhagen, Denmark. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2010. p. 173-176.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2010

 214. Published

  LCA as decision support for evaluation of environmental impacts of site remediation scenarios. / Lemming, Gitte; Bulle, C.; Margni, Manuele; Hauschild, Michael Zwicky; Chambon, Julie Claire Claudia; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  ConSoil 2010, 22-24 September 2010 Salzburg, Austria: The 11th International UFZ-Deltares/TNO Conference on Management of Soil, Groundwater and Sediments. Vol. Abstracts of presentations UFZ, 2010. p. 26-27.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2010

 215. Published

  Life cycle assessment (LCA) as a decision-suppport tool for the evaluation of environmental impacts of site remediation on the global, regional and local scale. / Lemming, Gitte; Bulle, C.; Margni, Manuele; Hauschild, Michael Zwicky; Chambon, Julie Claire Claudia; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  NORDROCS 2010: 3. Joint Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2010. p. 29-32.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2010

 216. Published
 217. Published

  Livscyklusvurdering (LCA) som beslutningsstøtte ved valg af afværgemetoder. / Lemming, Gitte; Bjerg, Poul Løgstrup; Hauschild, Michael Zwicky.

  Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, Vingstedcentret 9.-10 marts, 2010. Vol. Bind 2 Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2010. p. 243-253.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2010

 218. Published

  Metoder til forbedring af oprensning i moræneler - hvilke metoder virker og hvilke gør ikke. / Christiansen, Camilla Maymann; Damgaard, Ida; Broholm, Mette Martina; Bjerg, Poul Løgstrup; Nilsson, B.; Klint, K.E.; Kerrn-Jespersen, H.; Jensen, C.B.

  Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, Vingstedcentret 9.-10 marts, 2010. Vol. bind 2 Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2010. p. 127-140.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2010

 219. Published

  Modeling in-situ enhanced reductive dechlorination at Sortebrovej - What can we learn in terms of efficiency and timeframe. / Chambon, Julie Claire Claudia; Manoli, Gabriele; Broholm, Mette Martina; Christiansen, Camilla Maymann; Christophersen, M.; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Naturlig og stimuleret biologisk nedbrydning - processer og mikrobiologi, 21. april 2010. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2010. p. 69-78.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2010

 220. Published
 221. Published

  Modeling spatial variability of sand-lenses in clay till settings using transition probability and multiple-point geostatistics. / Kessler, Timo Christian; Nilsson, Bertel; Klint, Knud Erik; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, 2010.

  Publication: Research - peer-reviewConference article – Annual report year: 2011

 222. Published

  Performance of Direct-Push and Hydraulic Fracturing for Enhanced Injection in Clayey Till. / Damgaard, Ida; Christiansen, Camilla Maymann; Kessler, Timo Christian; Broholm, Mette Martina; Bjerg, Poul Løgstrup; Klint, K.E.; Nilsson, B.; Kern-Jespersen, H.; Jensen, C.B.

  Seventh International Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds, Monterey, CA, USA, May 24-27, 2010: Platform and Poster Presentation Abstracts. CD-ROM. Columbus, OH : Battelle Memorial Institute, 2010.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2010

 223. Published

  Perspectives for the Nordic and European collaboration and development in risk assessment and remediation of contaminated sites. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  NORDROCS 2010: 3rd Joint Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites, 15-16 September 2010, Copenhagen, Denmark. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2010. p. 187-190.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2010

 224. Published

  Quantification and Uncertainty of Mass Discharge from TCE-Contaminated Sites and Relation to Source Remediation. / Bjerg, Poul Løgstrup; Troldborg, Mads; Santos, M.; Binning, Philip John.

  Seventh International Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds, Monterey, CA, USA, May 24-27, 2010: Platform and Poster Presentation Abstracts. CD-ROM. Columbus, OH : Battelle Memorial Institute, 2010.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2010

 225. Published

  Rigorous field demonstrations of enhanced reductive dechlorination in clayey till and a sand aquifer at a Danish test site. / Durant, N.; Cox, E.; Scheutz, Charlotte; Broholm, Mette Martina; Hansen, M.H.; Bjerg, Poul Løgstrup; Nissen, L.; Jørgensen, T.; Christophersen, M.

  ConSoil 2010, 22-24 September 2010 Salzburg, Austria: The 11th International UFZ-Deltares/TNO Conference on Management of Soil, Groundwater and Sediments. Vol. Abstracts of presentations UFZ, 2010. p. 129-130.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2010

 226. Published

  Risk assessment and prioritization of point sources - a review of needs and methods. / Overheu, N.D.; Jensen, J.C.; Troldborg, Mads; Tuxen, N.; Flyvbjerg, J.; Aabling, J.; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  NORDROCS 2010: 3rd Joint Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites, 15-16 September 2010, Copenhagen, Denmark. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2010. p. 136-139.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2010

 227. Published

  Risk-based economic decision analysis of remediation options at a PCE-contaminated site. / Lemming, Gitte; Friis-Hansen, P.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Journal of Environmental Management, Vol. 91, No. 5, 2010, p. 1169-1182.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2010

 228. Published
 229. Published
 230. Published

  Stimuleret nedbrydning af 1,1,1-trichlorethan forurening i moræneler på 3 danske lokaliteter. / Broholm, Mette Martina; Scheutz, Charlotte; Bjerg, Poul Løgstrup; Kerrn-Jespersen, H.; Jensen, C.B.

  Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, Vingstedcentret 9.-10 marts, 2010. Vol. Bind 2 Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2010. p. 153-163.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2010

 231. Published

  Uncertainty estimation of the mass discharge from a contaminated site using a fully Bayesian framework. / Troldborg, Mads; Nowak, W.; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup; Helmig, R.

  7th International Groundwater Quality Conference: Groundwater Quality Management in a Rapidly Changing World, GQ10. IAHS Press, 2010. (IAHS Publications Series (Red Books), Vol. 342).

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2010

 232. Published

  Uncertainty evaluation of mass discharge estimates from a contaminated site using a fully Bayesian framework. / Troldborg, Mads; Nowak, W.; Tuxen, N.; Bjerg, Poul Løgstrup; Helmig, R.; Binning, Philip John.

  In: Water Resources Research, Vol. 46, 2010, p. W12552.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2010

 233. Published

  Use of mass discharge in risk assessment of DNAPL sites in different geological settings. / Bjerg, Poul Løgstrup; Troldborg, Mads; Chambon, Julie Claire Claudia; Binning, Philip John.

  ConSoil 2010, 22-24 September 2010 Salzburg, Austria: The 11th International UFZ-Deltares/TNO Conference on Management of Soil, Groundwater and Sediments. Vol. Abstracts of presentations UFZ, 2010. p. 47-48.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2010

 234. Published

  Vurdering af oprensningsgrad ved fuldskala in-situ SRD af TCE-forurening i moræneler. / Broholm, Mette Martina; Christiansen, Camilla Maymann; Bjerg, Poul Løgstrup; Westergaard, C.; Christophersen, M.; Petersen, J.

  Naturlig og stimuleret biologisk nedbrydning - processer og mikrobiologi, 21. april 2010. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2010. p. 57-68.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2010

 235. 2009
 236. Published

  Afprøvning og sammenligning af injektionsmetoder til forbedring af oprensning i moræneler. / Damgaard, Ida; Christiansen, Camilla Maymann; Broholm, Mette Martina; Bjerg, Poul Løgstrup; Klint, K.E.; Nilsson, B.

  Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, Vingstedcentret 10.-11. marts 2009. Vol. Bind 1 Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2009. p. 169-179.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2009

 237. Published

  Bestemmelse af flux ved forureningsundersøgelser: Muligheder og begrænsninger. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  Undersøgelser frem for afværge - state of the art, ATV møde maj 2009. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2009. p. 43-50.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2009

 238. Published

  Concept for risk assessment and prioritisation of point sources. / Flyvbjerg, J.; Tuxen, N.; Østergaard, H.; Overheu, N.D.; Jensen, C.B.; Troldborg, Mads; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  GreenRemediation. Incorporating Sustainable Approaches in Site Remediation, International Conference, Copenhagen, Denmark, 9-10 November 2009: Proceedings. Vol. CD-ROM Allerød : Niras, 2009.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2009

 239. Published

  Direkte injektion med sonde og hydraulisk frakturering til optimeret oprensning af moræneler. / Damgaard, Ida; Christiansen, C.M.; Kessler, T.; Broholm, Mette Martina; Bjerg, Poul Løgstrup; Kern-Jespersen, H.; Jensen, C.B.; Klint, K.E.; Nilsson, B.

  In: Jordforurening.info, No. 3, 2009, p. 16-17.

  Publication: CommunicationJournal article – Annual report year: 2009

 240. Published

  Effekt af oprensning med ZVI-clay teknologien : Simulering af massefjernelse og masseflux fra en DNAPL kilde. / Jørgensen, Ida Vedel; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John; Fjordbøge, Annika Sidelmann.

  Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, Vingstedcentret 10.-11. marts 2009. Vol. Bind 1 Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2009. p. 139-151.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2009

 241. Published

  Enhanced reductive dechlorination in clayey till : A modeling tool and application at Danish sites. / Chambon, Julie Claire Claudia; Damgaard, Ida; Lemming, Gitte; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup; Broholm, Mette Martina; Kerrn-Jespersen, H.

  Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, Vingstedcentret 10.-11. marts 2009. Vol. Bind 2 Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2009. p. 107-118.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2009

 242. Published
 243. Published

  Evaluating the risk posed by contaminated sites to groundwater and surface water systems. / Binning, Philip John; Troldborg, Mads; Chambon, Julie Claire Claudia; Lemming, Gitte; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Contaminated sites Bratislava 15-17 June 2009. Vol. Conference Proceedings. Scientific Articles Ivanka pri Kunaji, Slovak Republik : Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., 2009. p. 66-69.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2009

 244. Published

  Fate of a groundwater TCE-plume discharging into a stream (Skensved, Denmark). / Bjerg, Poul Løgstrup; Christensen, Stine Brok; Raun, Kristian Dragsbæk; Bruun, Simon; Rose, J.; Bauer-Gottwein, Peter; Baun, Anders.

  HydroEco 2009. The 2nd international multidisciplinary conference on hydrology and ecology: Ecosystems interfacing with groundwater and surface water, 20-23 April 2009 Vienna, Austria: Proceedings. CD-ROM. Vienna : Lebensministerium, 2009.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2009

 245. Published

  Geological characterisation and mapping of preferential flow paths at a clayey till site in Denmark. / Kessler, Timo Christian; Damgaard, Ida; Klint, K.E.S.; Broholm, Mette Martina; Christiansen, Camilla Maymann; Bjerg, Poul Løgstrup; Nilsson, B.

  NovCare 2009. Novel methods for subsurface characterization and monitoring: From theory to practice. International conference, 13-16 May, 2009 Leipzig, Germany. Leipzig, Germany : Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ, 2009.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2009

 246. Published

  In-situ oprensning af chlorerede opløsningsmidler i moræneler ved stimuleret reduktiv dechlorering. / Broholm, Mette Martina; Damgaard, Ida; Christiansen, Camilla Maymann; Scheutz, Charlotte; Kessler, Timo Christian; Chambon, Julie Claire Claudia; Klint, K.E.; Jacobsen, C.S.; Jørgensen, T.; Durant, N.; Tuxen, N.; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  SWECO Unter Ytan 2009, Stockholm 21-22 oktober 2009. Stockholm : SWECO, 2009.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2009

 247. Published

  In-situ remediation of chlorinated solvents in clayey till by enhanced reductive dechlorination. / Broholm, Mette Martina; Damgaard, Ida; Christiansen, Camilla Maymann; Scheutz, Charlotte; Kessler, Timo Christian; Chambon, Julie Claire Claudia; Klint, K.E.; Jacobsen, C.S.; Jørgensen, T.; Durant, N.; Tuxen, N.; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  University Consortium for Field-Focused Groundwater Contamination Research, 2009 Annual Meeting, May 19-20, Guelph, Ontario. Presentation Abstracts. Ontario, Canada : University of Guelph, 2009.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2009

 248. Published
 249. Published

  Integrated modelling for assessing the risk of TCE groundwater contamination to human and surface water ecosystems. / McKnight, Ursula S.; Funder, Simon Goltermann; Finkel, Michael; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Proceedings of the Groundwater Quality 2010. IAHS Press, 2009. p. S4.1.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2009

 250. Published

  LCA as decision support for remediation of contaminated sites: Assessment of groundwater impacts. / Lemming, Gitte; Hauschild, Michael Zwicky; Chambon, Julie Claire Claudia; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  GreenRemediation. Incorporating Sustainable Approaches in Site Remediation, International Conference, Copenhagen, Denmark, 9-10 November 2009: Proceedings. Vol. CD-ROM Allerød : Niras, 2009.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2009

 251. Published
 252. Published
 253. Published

  Nedbrydning af 1,1,1-TCA ved stimuleret reduktiv dechlorering : Treatability-forsøg for lokaliteterne:Baldersbækvej, Høje Taastrup Vej og Vasbyvej. / Broholm, Mette Martina; Scheutz, Charlotte; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Kgs. Lyngby : Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet & Region Hovedstaden, 2009.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2009

 254. Published
 255. Published

  Risk assessment of a TCE-contaminated point source discharging into a stream : Abstract WE 221. / Bjerg, Poul Løgstrup; Christensen, S.; Raun, Kristian Dragsbæk; Bruun, Simon; Rose, J.; Bauer-Gottwein, Peter; Baun, Anders.

  SETAC Europe 19th Annual Meeting Göteborg, Sweden 31 May - 4 June 2009. Protecting ecosystem health: facing the challenge of a globally changing environment. Vol. Abstract Book Brussels : SETAC Europe Office, 2009.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2009

 256. Published
 257. Published

  Stimuleret reduktiv deklorering som afværgeteknologi i moræneler : Erfaringer og modellering. / Chambon, Julie Claire Claudia; Damgaard, Ida; Lemming, Gitte; Christiansen, Camilla Maymann; Binning, Philip John; Broholm, Mette Martina; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Kgs. Lyngby : Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet, Region Hovedstaden & Miljøstyrelsen, 2009.

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 2009

 258. Published

  Uncertainty of mass discharge estimates from contaminated sites using a fully bayesian framework. / Troldborg, Mads; Nowak, W.; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup; Helmig, R.

  ModelCARE 2009: 7th International Conference on Calibration and Reliability in Groundwater Modelling Credibility of Modelling "Managing Groundwater and the Environemnt", Wuhan, September 20-23, 2009. Vol. Section 1. CD-ROM Wuhan, China : China University of Geosciences Press, 2009. p. 71-74.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2009

 259. Published

  Use of LCA as decision support for the selection of remedial strategies for remediation of contaminated soil and groundwater : Abstract TU 245. / Lemming, Gitte; Hauschild, Michael Zwicky; Bjerg, Poul Løgstrup.

  SETAC Europe 19th Annual Meeting Göteborg, Sweden 31 May - 4 June 2009. Protecting ecosystem health: facing the challenge of a globally changing environment. Vol. Abstract Book Brussels : SETAC Europe Office, 2009.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2009

 260. Published

  Use of LCA as decision support for the selection of remedial strategies for remediation of contaminated soil and groundwater. / Lemming, Gitte; Hauschild, Michael Zwicky; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2009. Poster session presented at 19th Annual meeting of Society of Environmental Toxicology and Chemistry, Göteborg, Sweden.

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2009

 261. Published

  Vurdering af naturlig nedbrydning af PCE i grundvandsmagasin ved isotopfraktionering. / Broholm, Mette Martina; Hunkeler, D.; Abe, Y.; Jeannottat, S.; Aravena, R.; Westergaard, C.; Jacobsen, C.S.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  København : Miljøstyrelsen, 2009. (Miljø Horisont).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2009

 262. 2008
 263. Published
 264. Published

  A multicomponent transport and enhanced anaerobic dechlorination model of a single fracture – clay matrix system. / Chambon, Julie Claire Claudia; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Proceedings of the XVII International Conference on Computational Methods in Water Resources (CMWR 2008), July 6-10, 2008, San Francisco. Vol. CD-ROM 2008.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2008

 265. Published

  Characterization and Quantification of Pneumatic Fracturing Effects at a Clay Till Site. / Christiansen, Camilla Maymann; Riis, Charlotte; Christensen, Stine Brok; Broholm, Mette Martina; Christensen, Anders G.; Klint, Knud Erik S.; Wood, Judith S.A.; Bauer-Gottwein, Peter; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Environmental Science & Technology (Washington), Vol. 42, No. 2, 2008, p. 570-576.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2008

 266. Published
 267. Published

  Detailed characterization of a fractured clay till: Practical implications for fracturing as a remediation-assisting technology. / Christiansen, Camilla Maymann; Broholm, Mette Martina; Bauer-Gottwein, Peter; Bjerg, Poul Løgstrup; Riis, C.; Christensen, A.G.; Christensen, S.B.; Klint, K.E.S.; Wood, S.A.

  Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds 2008, Proceedings of the 6th International Conference, Monterey, CA, May 19-22, 2008. Vol. CD-ROM Columbus, OH : Battelle Memorial Institute, 2008.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2008

 268. Published

  Effects of heat-activated persulfate oxidation on soil microorganisms. / Tsitonaki, Aikaterini; Smets, Barth F.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Water Research, Vol. 42, No. 4-5, 2008, p. 1013-1022.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2008

 269. Published

  In situ chemical oxidation : State of the art. / Tsitonaki, Aikaterini; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Afværgeteknologier - state of the art, Schæffergården, Gentofte 22. oktober 2008. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2008. p. 39-48.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2008

 270. Published

  In situ chemical oxidation as the first part of a sequential remediation for groundwater contamination. / Tsitonaki, Aikaterini; Smets, Barth F.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, Vingstedcentret 4.-5. marts 2008. Vol. Bind 1 Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2008. p. 155-164.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2008

 271. Published
 272. Published

  Påvirker grundvandsforurening med chlorerede opløsningsmidler og andre stoffer overfladevand?. / Bjerg, Poul Løgstrup; Malaguerra, Flavio; Binning, Philip John.

  Forurenede grund og overfladevand: Udfordringer og samarbejder, Schæffergården, Gentofte 20. november 2008. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2008. p. 9-16.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2008

 273. Published

  Region Hovedstaden, Revurdering af eksisterende undersøgelser, Rundforbivej 176. / Tuxen, Nina; Larsen, Lars C.; Troldborg, Mads; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John.

  Kgs. Lyngby : DTU Miljø, 2008.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 274. Published

  Risk analytical cost-benefit evaluation of site remediation options. / Lemming, Gitte; Friis-Hansen, Peter; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds 2008: Proceedings of the 6th International Conference, Monterey, CA, May 19-22, 2008. Vol. CD-ROM Columbus, OH : Battelle Memorial Institute, 2008. p. N-012.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2008

 275. Published
 276. Published

  Stimulated reductive dechlorination of 1,1,1-trichloroethane in mixed chlorinated solvent contamination in clayey till: Integrated treatability tests and field site characterization. / Broholm, Mette Martina; Scheutz, Charlotte; Bjerg, Poul Løgstrup; Tuxen, N.; Hunkeler, D.; Durant, N.; Kern-Jespersen, H.; Bagge, C.

  Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds 2008, Proceedings of the 6th International Conference, Monterey, CA, May 19-22, 2008. Vol. CD-ROM Columbus, OH : Battelle Memorial Institute, 2008. p. A-040.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2008

 277. Published

  Stimulated reductive dechlorination of 1,1,1-trichloroethane in mixed chlorinated solvent contamination in clayey till: Integrated treatability tests and field site characterization. / Scheutz, Charlotte; Broholm, Mette Martina; Bjerg, Poul Løgstrup; Dennis, P.; Durant, N.; Kern-Jespersen, H.; Bagge, C.

  NORDROCS 2008. 2nd Joint Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites, September 24-25, 2008, Helsinki. Vol. Proceedings Helsinki : MUTKU, the Finnish Society for Soil Investigation and Remediation, 2008. p. 38-41.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2008

 278. Published

  The potential for bioremediation after in situ chemical oxidation for the remediation of contaminated soil and groundwater. / Tsitonaki, Aikaterini; Smets, Barth F.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  4th European BioRemediation Conference, 3-6 September 2008, Chania, Crete, Greece: E-proceedings. Vol. CD-ROM Department of Environmental Engineering, Tecnhical Univerity of Crete, 2008.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2008

 279. Published

  Using an integrated approach to investigate natural biodegradation of coal-tar compounds in a deep groundwater aquifer under anaerobic conditions. / Christophersen, M.; Skou, H.; Broholm, Mette Martina; Hunkeler, D.; Baun, D.L.; Andersen, L.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds 2008: Proceedings of the 6th International Conference, Monterey, CA, May 19-22, 2008. Vol. CD-ROM Columbus, OH : Battelle Memorial Institute, 2008. p. Q-003.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2008

 280. 2007
 281. Published
 282. Published

  A new cover and format for the journal : Editorial. / Frind, Emil; Bjerg, Poul Løgstrup; Haderlein, Stefan; Valocchi, Al.

  In: Journal of Contaminant Hydrology, Vol. 93, No. 1-4, 2007, p. 1.

  Publication: CommunicationJournal article – Annual report year: 2007

 283. Published

  Challenges in remediation of low permeability sediments by enhanced reductive dechlorination of chlorinated solvents. / Bjerg, Poul Løgstrup; Broholm, Mette Martina; Scheutz, Charlotte; Weeth, E.B.; Jørgensen, T.; Jacobsen, C.S.; Durant, N.; Cox, E.; Rasmussen, P.; Christophersen, M.

  Groundwater Quality 2007: Securing Groundwater Quality in Urban and Industrial Environments, Fremantle, Western Australia, 2-7 December 2007. Proceedings of the Sixth International IAHS Groundwater Quality Conferences. Vol. CD-ROM Wembly, WA : CSIRO, 2007.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2007

 284. Published

  Comparison of contaminant mass flux methods for risk assessment of chlorinated solvents at a point source. / Tuxen, Nina; Troldborg, Mads; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Groundwater Quality 2007: . Securing Groundwater Quality in Urban and Industrial Environments, Fremantle, Western Australia, 2-7 December 2007. Proceedings of the Sixth International IAHS Groundwater Quality Conferences. Vol. CD-ROM. Paper No. 307P Wembly, WA : CSIRO, 2007.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2007

 285. Published

  Dechlorination after thermal treatment of a TCE-contaminated aquifer : Laboratory experiments. / Friis, Anne Kirketerp; Edwards, E.A.; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Udell, K.S.; Duhamel, M.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Chemosphere, Vol. 67, 2007, p. 816-825.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2007

 286. Published

  Forundersøgelser til pilotprojekt om stimuleret reduktiv deklorering. / Jørgensen, T.H.; Nielsen, L.; Berger, H.; Scheutz, Charlotte; Jakobsen, Rasmus; Bjerg, Poul Løgstrup; Durant, N.D.; Cox, E.; Mossing, C.H.; Jacobsen, C.S.; Rasmussen, P.

  København : Miljøstyrelsen, 2007. 216 p. (Miljøprojekt; No. 1146).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 287. Published

  Forureningsflux fra en TCE-forurenet lokalitet: Sammenligning af metoder. / Tuxen, Nina; Troldborg, Mads; Kofoed, Julie Laurberg Lund; Raun, K.D.; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, Vingstedcentret 6.-7. marts 2007. Vol. Part 1 Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2007. p. 23-34.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2007

 288. Published

  Hvad er mega sites?. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  Mega sites - oprensning, regulering og eksport, Schæffergården 25. april 2007. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2007. p. 1-6.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2007

 289. Published

  In situ kemisk oxidation som afværgeteknologi. / Tsitonaki, Aikaterini; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Jordforurening.info, No. 3, 2007, p. 2-4.

  Publication: CommunicationJournal article – Annual report year: 2007

 290. Published

  Integrated assessment of risk for contaminated sites at the catchment scale. / Troldborg, Mads; Binning, Philip John; Tuxen, Nina; Bjerg, Poul Løgstrup.

  ModelCARE 2007: 5th International Conference on Calibration and Reliability in Groundwater Modelling Credibility of Modelling, Copenhagen September 9-13, 2007.. Vol. Pre-published Proceedings, volume 1 2007.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2007

 291. Published

  Integrated plume characterisation including isotopic fractionation and molecular biological tools documents degradation of DCE and VC under iron reducing conditions in a deep aquifer. / Broholm, Mette Martina; Hunkeler, D.; Abe, Y.; Jeannottat, S.; Aravena, R.; Westergaard, C.; Jacobsen, C.S.; Just, N; Rokkjær, A.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Groundwater Quality 2007: Securing Groundwater Quality in Urban and Industrial Environments, Fremantle, Western Australia, 2-7 December 2007. Proceedings of the Sixth International IAHS Groundwater Quality Conferences. Vol. CD-ROM Wembly, WA : CSIRO, 2007.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2007

 292. Published

  Integrated risk assessment of contaminated sites at catchment scale. / Troldborg, Mads; Binning, Philip John; Tuxen, Nina; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Groundwater Quality 2007: Securing Groundwater Quality in Urban and Industrial Environments, Fremantle, Western Australia, 2-7 December 2007. Proceedings of the Sixth International IAHS Groundwater Quality Conferences. Vol. CD-ROM. Paper No. 302P Wembly, WA : CSIRO, 2007.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2007

 293. Published
 294. Published

  Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering - pilotforsøg : Hovedrapport - Lok. nr. 461-169. Rugårdsvej 234-238, 5210 Odense NV. / Jørgensen, T.H.; Nissen, L.; Nielsen, L.; Weeth, E.B.; Scheutz, Charlotte; Broholm, Mette Martina; Bjerg, Poul Løgstrup; Durant, N.D.; Cox, E.; Christophersen, M.; Rasmussen, P.

  COWI, DTU, Geosyntec, Region Syddanmark, 2007.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 295. Published

  Pilotprojekt med stimuleret in situ reduktiv deklorering : Hovedrapport. / Jørgensen, T.H.; Nissen, L.; Nielsen, L.; Petersen, P.A.; Hansen, Maria Heisterberg; Scheutz, Charlotte; Jakobsen, Rasmus; Bjerg, Poul Løgstrup; Larsen, T.H.; Durant, N.D.; Cox, E.; Rasmussen, P.

  København : Miljøstyrelsen, 2007. 124 p. (Miljøprojekt; No. 1148).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 296. Published

  Pilotprojekt med stimuleret in situ reduktiv deklorering : Bilagsrapport. / Jørgensen, T.H.; Nissen, L.; Nielsen, L.; Petersen, P.A.; Hansen, Maria Heisterberg; Scheutz, Charlotte; Jakobsen, Rasmus; Bjerg, Poul Løgstrup; Larsen, T.H.; Durant, N.D.; Cox, E.; Rasmussen, P.

  København : Miljøstyrelsen, 2007. 197 p. (Miljøprojekt; No. 1149).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 297. Published
 298. Published

  Risikovurdering og opsporing af forureningskilder i et grundvandsopland ved hjælp af integreret stoftransportmodellering. / Troldborg, Mads; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup; Tuxen, Nina.

  Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, Vingstedcentret 6.-7. marts 2007. Vol. Bind 1 Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2007. p. 145-154.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2007

 299. Published
 300. Published
 301. Published

  Strategier overfor pesticidtruslen mod grundvandet fra punktkilder : forprojekt. / Bjerg, Poul Løgstrup; Tuxen, Nina; Elkjær, L.; Jeppesen, A.Z.; Jensen, B.K.

  København : Miljøstyrelsen, 2007. 80 p. (Miljøprojekt; No. 1159).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 302. Published
 303. Published

  Vurdering af naturlig nedbrydning af PCE i grundvandsmagasin ved isotopfraktionering. / Broholm, Mette Martina; Hunkeler, D.; Abe, Y.; Jeannottat, S.; Just, N.; Rokkjær, A.; Westergaard, C.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, Vingstedcentret 6.-7. marts 2007. Vol. Bind 1 Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2007. p. 45-56.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2007

 304. 2006
 305. Published
 306. Published

  Activated persulfate oxidation as a first step in a treatment train. / Tsitonaki, Aikaterini; Mosbæk, Hans; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds, The 5th International Conference, Monterey, May 22-25, 2006: Poster Abstracts. Vol. B6. Chemical Tretment with Persulfate Columbus, OH : Battelle Memorial Institute, 2006.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2006

 307. Published

  Activated persulfate oxidation as a first step in a treatment train. / Tsitonaki, Aikaterini; Mosbæk, Hans; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds: the 5th International Conference, Monterey, May 22-25, 2006.Proceedings. Vol. CD-ROM Columbus, OH : Battelle Memorial Institute, 2006.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2006

 308. Published

  Anaerob dechlorering : Processer og bakterier. / Scheutz, Charlotte; Begtrup, Eline; Bjerg, Poul Løgstrup; Kern-Jespersen, H.; Jensen, C.B.

  Vintermøde om jord- og grundvandsforurening. Vol. bind 1 Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2006. p. 85-96.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2006

 309. Published

  Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer. / Bjerg, Poul Løgstrup; Hansen, Maria Heisterberg; Christiansen, Camilla Maymann; Scheutz, Charlotte; Broholm, Mette Martina.

  København : Institut for Miljø & Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet & Københavns Amt, 2006. 23 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2006

 310. Published
 311. Published

  A rigorous field demonstration of stimulated reductive dechlorination and bioaugmentation in clay. / Scheutz, Charlotte; Begtrup, Eline; Broholm, Mette Martina; Bjerg, Poul Løgstrup; Jacobsen, C.S.; Durant, N.; Cox, E.; Jørgensen, T.H.; Rasmussen, P.

  Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds, The 5th International Conference, Monterey, May 22-25, 2006: Platform Abstracts. Vol. B7. Improved delivery mechanisms Columbus, OH : Battelle Memorial Institute, 2006.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2006

 312. Published

  A steady state redox zone approach for modeling the transport and degradation of xenobiotic organic compounds from a landfill site. / Lønborg, M.J.; Engesgaard, P.; Bjerg, Poul Løgstrup; Rosbjerg, Dan.

  In: Journal of Contaminant Hydrology, Vol. 87, 2006, p. 191-210.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2006

 313. Published

  Combining in situ chemical oxidation by activated persulfate and bioremediation. / Tsitonaki, Aikaterini; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2006. Abstract from 1st Joint Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites, Malmö, Sweden.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2006

 314. Published

  Controlling parameters for microbial pesticide degradation in subsurface and aquifers. / Albrechtsen, Hans-Jørgen; Clausen, Liselotte; Pedersen, Philip Grinder; Toräng, Lars; Tuxen, Nina; Nyholm, Niels; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Pesticide behaviour in soils, water and air. Oral and poster abstracts, University of Warwick, UK, 27-29 March 2006. London, UK : SCI Pest Management Group, 2006.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2006

 315. Published

  Evaluation of oxidation kinetics and potassium permanganate consumption for field scale design of chemical oxidation. / Hønning, Jirij; Broholm, Mette Martina; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds, The 5th International Conference, Monterey, May 22-25, 2006: Poster Abstracts. Vol. 3. In Situ Chemical Oxidtion (ISCO) System Design Columbus, OH : Battelle Memorial Institute, 2006.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2006

 316. Published

  Experiences with environmental fracturing: performance of pneumatic fracturing. / Christiansen, Camilla Maymann; Wood, J.S.A.; Broholm, Mette Martina; Bauer-Gottwein, Peter; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2006. Abstract from 1st European Workshop on In Situ STimulation and REmediation of Contaminated Fractured Soils, Szczecin, Poland.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2006

 317. Published

  Field demonstration of biostimulation and bioaugmentation for remediation of chlorinated solvents in a sand aquifer. / Durant, N.D.; Cox, E.E.; Jørgensen, T.H.; Scheutz, Charlotte; Hansen, Maria Heisterberg; Bjerg, Poul Løgstrup; Rasmussen, P.

  2006. Abstract from 1st Joint Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites, Malmö, Sweden.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2006

 318. Published

  Field demonstration of stimulated reductive dechlorination and bioaugmentation after hydraulic fracturing inn clayey till. / Broholm, Mette Martina; Scheutz, Charlotte; Begtrup, Eline; Hansen, Maria Heisterberg; Bjerg, Poul Løgstrup; Jacobsen, C.S.; Durant, N.; Cox, E.; Jørgensen, T.H.; Rasmussen, P.

  2006. Abstract from 1st European Workshop on In Situ STimulation and REmediation of Contaminated Fractured Soils, Szczecin, Poland.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2006

 319. Published

  Field-scale pilot test evaluating pneumatic fracturing in clayey till : Paper B-03. / Riis, C.; Christensen, A.G.; Christensen, Stine Brok; Broholm, Mette Martina; Scheutz, Charlotte; Bjerg, Poul Løgstrup; Jensen, C.B.; Kerrn-Jespersen, H.

  Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds,: the 5th International Conference, Monterey, May 22-25, 2006, Proceedings. Vol. CD-ROM Columbus, OH : Battelle Memorial Institute, 2006.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2006

 320. Published

  Field-scale pilot test evaluating pneumatic fracturing in clayey till. / Riis, C.; Christensen, A.G.; Christensen, Stine Brok; Broholm, Mette Martina; Scheutz, Charlotte; Bjerg, Poul Løgstrup; Jensen, C.B.; Kerrn-Jespersen, H.

  Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds: The 5th International Conference, Monterey, May 22-25, 2006. Vol. Poster Abstracts. B7. In Situ Chemical Oxidtion (ISCO) and Biological Tratment Columbus, OH : Battelle Memorial Institute, 2006.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2006

 321. Published
 322. Published
 323. Published

  Kemisk oxidation med permanganat : Omsætningshastigheder og spredning i morænelær. / Broholm, Mette Martina; Hønning, Jirij; Bjerg, Poul Løgstrup.

  København : Miljøstyrelsen, 2006. (Miljøprojekt; No. 1066).

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 2006

 324. Published

  Naturlig og stimuleret nedbrydning af 1,1,1-TCA. / Scheutz, Charlotte; Hansen, Maria Heisterberg; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Kgs. Lyngby : Institut for Miljø & Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet & Københavns Amt, 2006.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2006

 325. Published

  Ny viden om kemisk oxidation med kaliumpermanganat. / Broholm, Mette Martina; Hønning, Jirij; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Ny Viden fra Miljøstyrelsen, No. Ny Videnbasen opdateret 06/02/06, 2006, p. 1-7.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 2006

 326. Published

  Oprensning af chlorerede opløsningsmidler i moræneler : Betydning af diffusion. / Broholm, Mette Martina; Scheutz, Charlotte; Begtrup, Eline; Bjerg, Poul Løgstrup; Jacobsen, C.S.; Jørgensen, T.; Nielsen, L.; Rasmussen, P.

  Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, Vingstedcentret 7.-8. marts 2006. Vol. bind 1 Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2006. p. 37-48.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2006

 327. Published

  Oprensning af klorerede opløsningsmidler med stimuleret reduktiv deklorering : felterfaringer og perspektivering. / Jørgensen, T.H.; Nissen, L.; Durant, N.D.; Scheutz, Charlotte; Hansen, M.H.; Jakobsen, Rasmus; Bjerg, Poul Løgstrup; Mossing, C.; Westergaard, C.; Rasmussen, P.

  Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, Vingstedcentret 7.-8. marts 2006. Vol. bind 1 Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2006. p. 97-110.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2006

 328. Published

  Oxygen-enhanced biodegradation of phenoxy acids in ground water at contaminated sites. / Tuxen, Nina; Reitzel, Lotte; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Ground Water, Vol. 44, 2006, p. 256-265.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2006

 329. Published

  Pilotforsøg med pneumatisk frakturering til oprensning af forurening i moræneler. / Riis, C.E.; Christensen, A.G.; Christensen, S.B.; Broholm, Mette Martina; Scheutz, Charlotte; Bjerg, Poul Løgstrup; Jensen, C.B.; Kern-Jespersen, H.

  Vintermøde om jord- og grundvandsforurening. Vol. bind 1 Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2006. p. 13-24.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2006

 330. Published
 331. Published
 332. Published
 333. Published

  Potential for permanganate oxidation of PCE contaminated cleyey till. Field, laboratory and modelling. / Broholm, Mette Martina; Hønning, Jirij; Bjerg, Poul Løgstrup; Hansen, H.C.L.; Larsen, T.H.; Skou, H.

  Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds, The 5th International Conference, Monterey, May 22-25, 2006: Poster Abstracts. Vol. B2. In Situ Chemical Oxidtion (ISCO) and Biological Tratment Columbus, OH : Battelle Memorial Institute, 2006.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2006

 334. Published

  Risikovurdering af punktkilder. / Tuxen, Nina; Troldborg, Mads; Binning, Philip John; Kjeldsen, Peter; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Kgs. Lyngby : Institut for Miljø & Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet & Københavns Amt, 2006. 24 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2006

 335. Published

  Risikovurdering af punktkilder i forhold til grundvandsressourcen?. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  Risikovurdering - hvad gør vi, når JAGG ikke slår til?. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2006. p. 33-44.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2006

 336. Published

  Risk assessment of chlorinated solvent vapors and plumes and point sources. / Tuxen, Nina; Kjeldsen, Peter; Binning, Philip John; Raun, Kristian Dragsbæk; Troldborg, Mads; Kofoed, Julie Laurberg Lund; Thomsen, M.; Rose, M.B.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds, The 5th International Conference, Monterey, May 22-25, 2006: Platform Abstracts. Vol. C4. Risk Assessment Methods and Risk-Based Cleanup Actions Columbus, OH : Battelle Memorial Institute, 2006.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2006

 337. Published
 338. Published

  The potential for bioaugmentation after a full-scale thermal treatment. / Friis, Anne Kirketerp; Kofoed, Julie Laurberg Lund; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup; Cox, E.

  Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds, The 5th International Conference, Monterey, May 22-25, 2006: Platform Abstracts. Vol. E6. Activation of In Situ Degradation by Thermal/Vacuum Treatments Columbus, OH : Battelle Memorial Institute, 2006.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2006

 339. Published

  Udbredelse af Dehalococcoider i danske grundvandsakviferer. / Scheutz, Charlotte; Begtrup, Eline; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Kgs. Lyngby : Institut for Miljø & Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet & Københavns Amt, 2006.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2006

 340. Published

  Where are we going after the first twenty years? : Editorial. / Frind, E.; Bjerg, Poul Løgstrup; Grathwohl, P.; Valocchi, A.

  In: Journal of Contaminant Hydrology, Vol. 86, 2006, p. 1-2.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 2006

 341. 2005
 342. Published

  Quantification of natural attenuation in groundwater using analytical-chemical tools. / Reitzel, Lotte; Bjerg, Poul Løgstrup (Supervisor); Ledin, Anna (Supervisor).

  Kgs. lyngby : DTU Environment, 2005.

  Publication: ResearchPh.D. thesis – Annual report year: 2005

 343. Published

  Anaerobic dechlorination after thermal treatment. / Friis, Anne Kirketerp; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup; Duhamel, M.; Udell, K.; Heron, G.

  2005. Poster session presented at 8th International In Situ and On-Site Bioremediation Symposium, Baltimore, MD, United States.

  Publication: Research - peer-reviewPoster – Annual report year: 2005

 344. Published

  Anvendelsen af in situ indikatorer ved dokumentation af "moniteret naturlig nedbrydning" : hvad virker?. / Ask Reitzel, Lotte; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, Vingstedcentret 8.-9. marts 2005. Vol. bind 2 Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2005. p. 293-306.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2005

 345. Published

  CORONA. Confidence in forecasting of natural attenuation as a risk-based groundwater remediation strategy : Final report of the EU research project EVK1-2001-00087. / Lerner, D.N.; Bjerg, Poul Løgstrup; Datel, J.; Gargini, A.; Grathwohl, P.; Holliger, C.; Morgan, P.; Ptak, T.; Schotting, R.J.; Slenders, H.; Thornton, S.F.

  Sheffield, UK : University of Sheffield, 2005.

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 2005

 346. Published

  Fringe processes control natural attenuation of herbicides in a landfill leachate plume. / Tuxen, Nina; Reitzel, Lotte; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  ConSoil 2005: Proceedings of the 9th International FZK/TNO Conference on Soil-Water Systems in cooperation with BRGM, 3-7 October 2005, Bordeaux Convention Centre, France. Vol. CD-ROM Karlsruhe : Forschungszentrum Karlsruhe, 2005. p. 1442-1446.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2005

 347. Published

  Interaction between shallow groundwater, saline surface water and contaminant discharge at a seasonally and tidally forced estuarine boundary. / Westbrook, S.J.; Rayner, J.L.; Davis, G.B.; Clement, T.P.; Bjerg, Poul Løgstrup; Fisher, S.J.

  In: Journal of Hydrology, Vol. 302, 2005, p. 255-269.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2005

 348. Published

  Kemisk oxidation som afværgeteknologi. / Bjerg, Poul Løgstrup; Hønning, Jirij; Heron, T.; Rasmussen, P.

  In: AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening, No. 3, 2005, p. 2-4.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 2005

 349. Published

  Natural attenuation of herbicides in a landfill leachate plume : The role of fringe processes. / Bjerg, Poul Løgstrup; Tuxen, Nina; Ask Reitzel, Lotte; Albrechtsen, Hans-Jørgen.

  2nd European conference on natural attenuation, soil and groundwater risk management, May 18-20, 2005, DECHEMA-House, Frankfurt am Main: Book of abstracts. Frankfurt am Main : DECHEMA, 2005.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2005

 350. Published

  Naturlig nedbrydning i grundvand ved lossepladser. / Tuxen, Nina; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, Vingstedcentret 8.-9. marts 2005. Vol. bind 2 Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2005. p. 279-292.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2005

 351. Published

  Oxidation kinetics and consumption of potassium permanganate in moraine clay. / Hønning, Jirij; Broholm, Mette Martina; Larsen, T.H.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Oxidation and reduction technologies for in-situ treatment of soil and groundwater. Proceedings of the 3rd international conference, San Diego, CA October 24-28, 2004 (ORTs-3). Vol. CD-ROM London, Ontario, Canada : Redox Technologies, Inc., 2005. p. 68-73.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2005

 352. Published

  Permanganat oxidation af PCE forurening i moræneler med præferentiel strømning i sandlinser. / Broholm, Mette Martina; Hønning, Jirij; Bjerg, Poul Løgstrup; Larsen, T.H.; Skou, H.

  ATV Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, Vingstedcentret 8.-9. marts 2005. Vol. bind 1 Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2005. p. 151-160.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2005

 353. Published

  Pesticide transport in an aerobic aquifer with variable pH - Modeling a field scale injection experiment. / Højberg, A.L.; Engesgaard, P.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Journal of Contaminant Hydrology, Vol. 78, 2005, p. 231-255.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2005

 354. Published

  Protocol for the use of enhanced in situ bioremediation at chlorinated solvent sites in Denmark. / Durant, N.; Cox, E.; Jørgensen, T.; Bjerg, Poul Løgstrup; Scheutz, Charlotte; Rasmussen, P.

  In situ and on-site bioremediation - 2005: Proceedings of the eight international in situ and on-site bioremediation symposium, Baltimore, MD, June 6-9, 2005. Vol. Paper G-24 Columbus, OH : Battelle Memorial Institute, 2005.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2005

 355. Published
 356. Published
 357. Published

  Remediation of PCE contaminated clay with interbedded sandlenses by permanganate oxidation. / Broholm, Mette Martina; Hønning, Jirij; Larsen, T.H.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Oxidation and reduction technologies for in-situ treatment of soil and groundwater. Proceedings of the 3rd international conference, San Diego, CA October 24-28, 2004 (ORTs-3). Vol. CD-ROM London, Ontario, Canada : Redox Technologies, Inc., 2005. p. 98-103.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2005

 358. Published

  Stimuleret in situ reduktiv deklorering : Videnopsamling og screening af lokaliteter. / Jørgensen, T.H.; Scheutz, Charlotte; Durant, N.D.; Cox, E.; Bordum, N:E.; Rasmussen, P.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  København : Miljøstyrelsen, 2005. 153 p. (Miljøprojekt; No. 983).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2005

 359. Published

  Stimuleret in situ reduktiv deklorering : Videnopsamling og screening af lokaliteter - Appendiksrapport. / Jørgensen, T.H.; Scheutz, Charlotte; Durant, N.D.; Cox, E.; Bordum, N.E.; Rasmussen, P.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  København : Miljøstyrelsen, 2005. 136 p. (Miljøprojekt; No. 984).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2005

 360. Published

  The potential for biological dechlorination after a thermal treatment. / Friis, Anne Kirketerp; Udell, K.; Heron, G.; Edwards, E.; Duhamel, M.; Cox, E.; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  ConSoil 2005. Proceedings of the 9th International FZK/TNO Conference on Soil-Water Systems in cooperation with BRGM, 3-7 October 2005, Bordeaux Convention Centre, France. Vol. CD-ROM Karlsruhe : Forschungszentrum Karlsruhe, 2005. p. 1568-1570.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2005

 361. 2004
 362. Published
 363. Published

  Chiral-selektiv nedbrydning af phenoxysyre-herbicider - hvordan og hvorfor? Afklaring v.h.a. LC-MS/MS analyse. / Ask Reitzel, Lotte; Juhler, R.K; Ledin, Anna; Bjerg, Poul Løgstrup.

  DanSAK 8, 8. danske symposium i analytisk kemi, 25.-26. august 2004. 2004.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2004

 364. Published

  Environmental conditions following a thermal treatment. / Friis, Anne Kirketerp; Bjerg, Poul Løgstrup; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Udell, K.; Larsen, T.

  Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds: The 4th International Conference, Monterey, May 24-27, 2004. Vol. D4. Impacts of Aggessive Remedial Measures on Indigenous Microbial Populations, Battelle Press, Columbus, OH Columbus, OH : Battelle Memorial Institute, 2004.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2004

 365. Published

  Evaluation of bioenergetics of redox reactions and dechlorination processes in redox sequence experiments. / Jakobsen, Rasmus; Begtrup, E.; Palstrom, P.; Scheutz, Charlotte; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Groundwater Quality 2004: 4th International Conference. Bringing Groundwater Quality Research to the Watershed Scale, University of Waterloo, July 19-22, 2004. Abstracts. IAHS Press, 2004.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2004

 366. Published

  Fringe processes control natural attenuation of herbicides landfill leachate plumes. / Tuxen, Nina; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds: The 4th International Conference, Monterey, May 24-27, 2004. Vol. Platform Abstracts. A5. Remediation of Pesticides and Intermediates Columbus, OH : Battelle Memorial Institute, 2004.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2004

 367. Published
 368. Published
 369. Published

  Mapping, modelling and natural attenuation of a groundwater plume discharging to an estuarine river. / Davis, G.B.; Westbrook, S.J.; Rayner, J.L.; Trefry, M.G.; Johnston, C.D.; Clement, T.P.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Groundwater Quality 2004: 4th International Conference. Bringing Groundwater Quality Research to the Watershed Scale, University of Waterloo, July 19-22, 2004. Abstracts. IAHS Press, 2004.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2004

 370. Published

  Microbial activity - geochemistry distribution patterns at the Brabant and Sjoelund site : EU-CORONA D21. / Luijten, M.; Hoekstra, N.; Slenders, H.; Tuxen, Nina; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup; Gerritse, J.

  Alpendoorn, NL : TNO Environment, Energy and Process Innovation, 2004. (TNO-report; No. R 2004/467).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2004

 371. Published

  Microbial pesticide degradation in non-point contaminated subsurface : The challenge of detecting low rates at low concentrations. / Albrechtsen, Hans-Jørgen; Clausen, Liselotte; Pedersen, P.G.; Toräng, Lars; Tuxen, Nina; Nyholm, Niels; Bjerg, Poul Løgstrup.

  UNESCO Workshop on transport and fate of diffuse contaminants in catchments with special emphasis on stable isotope applications: GSF, Munich, Germany, 30 November-2 December 2004. Neuherberg : GSF, 2004.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2003

 372. Published

  NAPL plumes and in situ remediation: Future challenges?. / Bjerg, Poul Løgstrup; Broholm, Mette Martina; Friis, Anne Kirketerp; Hønning, Jirij; Scheutz, Charlotte; Jakobsen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen.

  Groundwater Quality 2004: 4th International Conference. Bringing Groundwater Quality Research to the Watershed Scale, University of Waterloo, July 19-22, 2004. Abstracts. IAHS Press, 2004.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2004

 373. Published

  Nedbrydning af MTBE ved brug af kemisk oxidation med persulfat. / Tsitonaki, K.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening, No. 6, 2004, p. 14-15.

  Publication: CommunicationJournal article – Annual report year: 2004

 374. Published

  The importance of fringe processes for natural attenuation of phenoxy acids in landfill leachate plumes. / Prommer, H.; Tuxen, Nina; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 68, No. 11S, 2004, p. A391.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2004

 375. Published

  Udsivning af benzinforurening til en flod : Problemstillinger og perspektiver. / Bjerg, Poul Løgstrup; Westbrook, S.J.; Rayner, J.L.; Clement, T.P.; Fisher, S.J.; Davis, G.B.

  Forurener punktkilder overfladevand?: ATV møde, Schæffergården 17. november 2004. Kgs. Lyngby : ATV-fonden for Jord og Grundvand, 2004. p. 35-44.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2004

 376. Published

  Vurdering af naturlig nedbrydning af herbicider ved Sjølund Losseplads. / Tuxen, Nina; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, Vingstedcentret 9.-10. marts. Vol. bind 2 Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2004. p. 345-354.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2004

 377. Published

  Vurdering af oxidantforbrug ved in situ kemisk oxidation på danske lokaliteter. / Hønning, Jirij; Skou, J.; Scheutz, Charlotte; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, Vingstedcentret 9.-10. marts. Vol. bind 1 Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2004. p. 51-62.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2004

 378. Published

  Water - from resource to attractive drinking-water. / Arvin, Erik; Bjerg, Poul Løgstrup.

  BRIDGING from technology to society: DTU 1829-2004 - 175 år. ed. / Kristian Stubkjær; Tine Kortenbach. Kgs.Lyngby : Technical University of Denmark, 2004. p. 74-87.

  Publication: CommunicationBook chapter – Annual report year: 2004

 379. Published
 380. 2003
 381. Published
 382. Published

  Biologisk oprensning af opløsningsmidlet PCE er en stor udfordring. / Mossing, C; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Ny Viden fra Miljøstyrelsen, No. 5, 2003, p. 108-112.

  Publication: CommunicationJournal article – Annual report year: 2003

 383. Published

  Degradation of a mixture of phenoxy acids, related chlorophenols and other herbicides at a former machine pool. / Bjerg, Poul Løgstrup; Bay, H.; Rosenborg, B.; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Reitzel, Lotte; Tuxen, Nina; Ledin, Anna; Hansen, H.P.B.

  Non-agricultural use of pesticides - Environmental issues and alternatives: International Symposium Copenhagen, May 7-9. Abstracts. Copenhagen : The Royal Veterinary and Agricultural University, 2003.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2003

 384. Published

  Denitrifikation i en kystnær akvifær. / Friis, Anne Kirketerp; Bjerg, Poul Løgstrup; Pedersen, B.; Postma, Diederik Jan; Jakobsen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Andersen, Martin Søgaard.

  Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, Vingstedcentret 4.-5. marts. Vol. bd. 1 Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2003. p. 263-273.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2003

 385. Published

  Fate of herbicides in groundwater contaminated from point sources. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  Analytical Chemistry of Organic Contaminants in the Environment: Programme and Abstracts. Zürich : Swiss Chemical Society, Division of Analytical Chemistry, 2003.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2003

 386. Published

  Fate of phenoxy acid herbicides in a landfill leachate plume. / Tuxen, Nina; Ejlskov, P.; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Reitzel, Lotte; Pedersen, J.K.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Non-agricultural use of pesticides - Environmental issues and alternatives. Copenhagen, Denmark : The Royal Veterinary and Agricultural University, 2003. p. 119-119.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2003

 387. Published

  In situ chemical oxidation of natural organic matter by potassium permanganate : Evaluation of potassium permanganate consumption and oxidation kinetics. / Hønning, Jirij; Skou, J.; Scheutz, Charlotte; Bjerg, Poul Løgstrup.

  OSR-1, TiO2-8 & AOTs-9, October 23-26, 2003, Montreal, Quebec: Abstracts. London, Ontario, Canada : Redox Technologies, Inc., 2003.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2003

 388. Published

  In situ exposure to low herbicide concentrations affects microbial population composition and catabolic gene frequency in an aerobic shallow aquifer. / de Lipthay, J.R.; Tuxen, Nina; Johnsen, Kaare; Hansen, Lars H.; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup; Aamand, Jens.

  In: Applied and Environmental Microbiology, Vol. 69, No. 1, 2003, p. 461-467.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2003

 389. Published

  Natural and enhanced bioremediation of contaminants in groundwater : Limitations and challenges. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  The Coldrem symposium: Interactive research on soil remediation, Lund, January 14-15. Stockholm : MISTRA, 2003.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2003

 390. Published
 391. Published

  Nedbrydningsprodukter som dokumentation af naturlig nedbrydning i forurenet grundvand. / Ask Reitzel, Lotte; Ledin, Anna; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, Vingstedcentret 4.-5. marts. Vol. bind 1 Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2003. p. 201-212.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2003

 392. Published

  Numerous pesticides found in leachates from engineered Danish landfills. / Baun, Anders; Ledin, Anna; Reitzel, Lotte; Bjerg, Poul Løgstrup; Christensen, Thomas Højlund.

  Non-agricultural use of pesticides - Environmental issues and alternatives: International Symposium Copenhagen, May 7-9. Abstracts. Copenhagen, Denmark : The Royal Veterinary and Agricultural University, 2003.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2003

 393. Published

  Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering. Jægersborg Alle, Gentofte. / Mossing, C; Bjerg, Poul Løgstrup.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. (Miljøprojekt; No. 833).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 394. Published

  Oprensning af PCE ved kemisk oxidation med kaliumpergamanganat. / Jørgensen, T.H.; Jepsen, J.D.; Bordum, N.E.; Skou, H.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. (Miljøprojekt; No. 833).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 395. Published

  The groundwater geochemistry of waste disposal facilities. / Bjerg, Poul Løgstrup; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Kjeldsen, Peter; Christensen, Thomas Højlund; Cozzarelli, I.

  Treatise on geochemistry: Environmental geochemistry. ed. / H.D. Holland; K.K: Turekian; B.S. Lollar. Vol. 9 Amsterdam : Elsevier Science, 2003. p. 579-612.

  Publication: Research - peer-reviewBook chapter – Annual report year: 2003

 396. 2002
 397. Published

  Attenuation processes in the Vejen Landfill leachate plume - 10 years on. / Christensen, Thomas Højlund; Baun, Anders; Reitzel, Lotte; Ledin, Anna; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Groundwater Quality 2001: Natural and Enhanced Restoration of Groundwater Pollution. ed. / S. Thornton; S. Oswald. Shefield, UK : IAHS Press, 2002. p. 107-112 (IAHS Publication; No. 275).

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2002

 398. Published

  Degradation of the (R)- and (S)-enantiomers of the herbicides MCPP and dichlorprop in a continuous field-injection experiment. / Rügge, K.; Juhler, R.K.; Broholm, Mette; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Water Research, Vol. 36, 2002, p. 4160-4164.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2002

 399. Published

  Effect of exposure history on microbial herbicide degradation in an aerobic aquifer affected by a point source. / Tuxen, Nina; de Lipthay, J.R.; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Aamand, J.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Environmental Science & Technology (Washington), Vol. 36, No. 10, 2002, p. 2205-2212.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2002

 400. Published

  Enhanced degradation of phenoxy acids and chlorophenols in aquifers. / Bjerg, Poul Løgstrup; Tuxen, Nina; Ask Reitzel, Lotte; Albrechtsen, Hans-Jørgen.

  2002. Poster session presented at 3rd International Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds, Montery, CA, United States.

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2002

 401. Published

  Forureningsundersøgelser af olie- og benzinforurenet grundvand : Væsentlige aspekter for naturlig nedbrydning. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, Vingstedcentret 5-6 marts. Kgs. Lyngby : ATV-fonden for Jord og Grundvand, 2002. p. 157-165.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2002

 402. Published

  Hvordan skal vi vurdere risikoen fra en punktkilde?. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  Undersøgelsesstrategier, ATV møde, Schæffergården 21. november 2002. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2002. p. 39-45.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2002

 403. Published

  Microbial population composition and community structure of a herbicide-exposed shallow aquifer. / de Lipthay, J.R.; Tuxen, Nina; Johnsen, K.; Rosenberg, P.; Bjerg, Poul Løgstrup; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Aamand, J.

  ISSM 2002: International Symposium on Subsurface Microbiology, Copenhagen, Denmark, September 8-13, 2002. Abstract book. ed. / H.J. Albrechtsen; J. Aamand. Copenhagen : GEUS, 2002.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2002

 404. Published

  Natural attenuation of herbicides : Importance of growth-based degradation. / Tuxen, Nina; Højberg, Anker Lajer; Broholm, Mette Martina; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Groundwater Quality 2001: Natural and Enhanced Restoration of Groundwater Pollution. Selected papers. ed. / S. Thornton; S. Oswald. Oxfordshire, UK : IAHS Press, 2002. p. 199-204 (IAHS Publication; No. 275).

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2002

 405. Published

  Natural attenuation of phenoxy acids downgradient an old landfill. / Tuxen, Nina; Ask Reitzel, Lotte; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Ejlskov, P.; Pedersen, J.K.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  European Conference on Natural Attenuation, October 15-17 2002, Heidelberg Convention Center. Frankfurt am Main : DECHEMA, 2002. p. 159-161.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2002

 406. Published

  Natural attenuation processes for groundwater contaminants: Current approaches and understanding. Abstract. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 66, No. 15A, 2002, p. A80.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2002

 407. Published

  Naturlig nedbrydning af phenoxysyrer i en forureningsfane fra en losseplads. / Ejlskov, P.; Bjerg, Poul Løgstrup; Pedersen, J.K.

  ATV møde Pesticider og punktkilder, Schæffergården 31. januar 2002. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2002. p. 35-45.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2002

 408. Published

  Nedbrydning af pesticider i grundvand. / Broholm, Mette Martina; Rügge, K.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  19. Danske Planteværnskonference: Pesticider, miljo og postere. Tjele : Danmarks JordbrugsForskning, 2002. (DJF rapport; No. 66).

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2002

 409. Published

  Stimulering af pesticidnedbrydning i grundvandssediment fra to punktkilder. / Tuxen, Nina; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  ATV møde Pesticider og punktkilder, Schæffergården 31. januar 2002. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2002. p. 47-53.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2002

 410. Published

  Use of degradation products as documentation for natural attenuation of phenoxy acids. / Ask Reitzel, Lotte; Tuxen, Nina; Ledin, Anna; Bjerg, Poul Løgstrup.

  ISSM 2002: International Symposium on Subsurface Microbiology, Copenhagen, Denmark, September 8-13, 2002. ed. / H.J. Albrechtsen; J. Aamand. Vol. Abstract book Copenhagen : GEUS, 2002.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2002

 411. Published

  Use of degradation products as documentation for natural attenuation of phenoxy acids. / Ask Reitzel, Lotte; Tuxen, Nina; Ledin, Anna; Bjerg, Poul Løgstrup.

  European Conference on Natural Attenuation, October 15-17 2002, Heidelberg Convention Center. Frankfurt am Main : DECHEMA, 2002. p. 29-33.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2002

 412. 2001
 413. Published

  Biogeochemistry of landfill leachate plumes. / Christensen, Thomas Højlund; Kjeldsen, Peter; Bjerg, Poul Løgstrup; Jensen, Dorthe Lærke; Christensen, J.B.; Baun, Anders; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Heron, G.

  In: Applied Geochemistry, Vol. 16, No. 7-8, 2001, p. 659-718.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2001

 414. Published

  Comparison of experimental methods for determining pesticide degradation and transport: Batch experiments, column experiments, and field injection experiment. / Rügge, K.; Broholm, Mette Martina; Tuxen, Nina; Tüchsen, P.L.; Schouw, Nanette L..; Christensen, T.G.; Højberg, Anker Lajer; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Abstract of the Eighth Symposium on the Chemistry and Fate of Modern Pesticides, Copenhagen, Denmark, August 21-24, 2001. Copenhagen : The Royal Veterinary and Agricultural University, 2001.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2001

 415. Published

  Degradation of herbicides in shallow Danish aquifers - an integrated laboratory and field study. / Albrechtsen, Hans-Jørgen; Mills, M.; Aamand, J.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Pest Management Science, Vol. 57, No. 4, 2001, p. 341-350.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2001

 416. Published
 417. Published

  Fate of pesticides in groundwater. / Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup; Pedersen, Philip Grinder.

  Abstract of the Eighth Symposium on the Chemistry and Fate of Modern Pesticides, Copenhagen, Denmark, August 21-24, 2001. Copenhagen : The Royal Veterinary and Agricultural University, 2001.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2001

 418. Published

  Forurening af grundvandet med pesticider. / Tuxen, Nina; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening, No. 10, 2001, p. 11-13.

  Publication: CommunicationJournal article – Annual report year: 2001

 419. Published

  Groundwater pollution downgradient of the Vejen landfill : A revisit in the field after 10 years. / Christensen, Thomas Højlund; Baun, Anders; Reitzel, Lotte; Ledin, Anna; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Sardinia 2001: Barriers, Waste Mechanics and Groundwater Pollution. ed. / T. H. Christensen; R. Cossu; R. Stegmann. Vol. vol. III Cagliari, Italy : CISA, Environmental Sanitary Engineering Centre, 2001. p. 693-700.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2001

 420. Published

  Monitored natural attenuation (MNA) of petroleum hydrocarbons in a heterogenous aquifer affected by transient flow. / Mossing, C; Larsen, L.C.; Hansen, H.C.L.; Seifert, Dorte; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Natural attenuation of environmental contaminants: The sixth international in situ and on-site bioremediation symposium, San Diego, California, June 4-7, 2001. Columbus, OH : Battelle Memorial Institute, 2001. p. 11-18.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2001

 421. Published

  Natural attenuation as an approach to remediation of groundwater pollution at landfills. / Christensen, Thomas Højlund; Bjerg, Poul Løgstrup; Kjeldsen, Peter.

  Treatment of contaminated soil. fundamentals, analysis, applications. ed. / R. Stegmann; G. Brunner; W. Calmano; G. Matz. Vol. Chapter 36 Berlin : Springer, 2001. p. 587-602.

  Publication: Research - peer-reviewBook chapter – Annual report year: 2001

 422. Published

  Natural attenuation of phenoxy acids in landfill leachate affected ground water. / Bjerg, Poul Løgstrup; Ejlskov, P.; Jordt, B.E.; Züricho, H.; Christensen, Thomas Højlund.

  Abstract of the Eighth Symposium on the Chemistry and Fate of Modern Pesticides. Copenhagen : The Royal Veterinary and Agricultural University, 2001.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2001

 423. Published

  Naturlig nedbrydning af fanen nedstrøms for Vejen Losseplads : - hvordan ser det ud 10 år efter de første undersogelser?. / Baun, Anders; Reitzel, Lotte; Ledin, Anna; Bjerg, Poul Løgstrup; Christensen, Thomas Højlund.

  Vintermøde om grundvandsforurening, ATV-Komiteen vedrørende Grundvandsforurening, Vingstedcentret 7-8 marts. Kgs. Lyngby : ATV-fonden for Jord og Grundvand, 2001. p. 21-31.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2001

 424. Published
 425. 2000
 426. Published

  10 Nedbrydning i grundvandsmiljøer. / Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Kemiske stoffer i miljøet. ed. / A. Helweg. København : Gads Forlag, 2000. p. 215-237.

  Publication: ResearchBook chapter – Annual report year: 2000

 427. Published

  Characterization of redox conditions in groundwater contaminant plumes. / Christensen, Thomas Højlund; Bjerg, Poul Løgstrup; Banwarth, Steven A.; Jakobsen, Rasmus; Heron, Gorm; Albrechtsen, Hans-Jørgen.

  In: Journal of Contaminant Hydrology, Vol. 45, No. 3-4, 2000, p. 165-241.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2000

 428. E-pub ahead of print

  Characterization of redox conditions in pollution plumes. / Christensen, Thomas Højlund; Bjerg, Poul Løgstrup; Banwart, Steven A.; Jakobsen, Rasmus; Heron, Gorm; Albrechtsen, Hans-Jørgen.

  Contaminated Soil 2000: Proceedings of the 7th International FZK/TNO Conference on Contaminated Soil. London : Thomas Telford Ltd, 2000. p. 181-188.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2000

 429. Published

  Continuous exposure of pesticides in an aquifer changes microbial biomass, diversity and degradation potential. / de Lipthay, J. R.; Johnsen, K.; Aamand, J.; Tuxen, Nina; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Groundwater 2000: Proceedings of the International Conference on Groundwater Research. Rotterdam, Netherlands : Balkema Publishers, A.A. / Taylor & Francis The Netherlands, 2000. p. 157-158.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2000

 430. Published

  Evaluation of teaching in environmental engineering. / Mikkelsen, Peter Steen; Larsen, Bo Skjold; Bjerg, Poul Løgstrup; Henze, Mogens.

  In: Water Science and Technology, Vol. 41, No. 2, 2000, p. 83-91.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2000

 431. Published

  Fate of seven pesticides in an aerobic aquifer studied in column experiments. / Tuxen, Nina; Tuchsen, Peter Lysholm; Rügge, K.; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Chemosphere, Vol. 41, No. 9, 2000, p. 1485-1494.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2000

 432. Published

  Forskningsformidling : Et nødvendigt onde?. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Aktuel Naturvidenskab, Vol. 6, 2000, p. 27-29.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 2000

 433. Published

  Microbiological characteristics of groundwater and degradation of pesticides. / Albrechtsen, Hans-Jørgen; Pedersen, Philip Grinder; Broholm, Mette Martina; Rügge, Kirsten; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2000. Abstract from Setac-World Congress : Global Environmental Issues in the 21th Century: Problems, Causes and Solutions, Brighton, United Kingdom, 21-25 May, .

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2000

 434. Published

  Mikrobiel adaptation til nedbrydning af pesticidet MCPP i grundvand. / Tuxen, Nina; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup; de Lipthay, Julia R.; Johnsen, Kaare; Aamand, Jens.

  Proceedings of ATV Møde: Vintermøde om grundvandsforurening. 2000. p. 415-423.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2000

 435. Published
 436. Published

  Natural attenuation: A feasible approach to remediation of landfill leachate plumes?. / Christensen, Thomas Højlund; Kjeldsen, Peter; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Groundwater 2000: Proceedings of the International Conference on Groundwater Research. Rotterdam, Netherlands : Balkema Publishers, A.A. / Taylor & Francis The Netherlands, 2000. p. 313-314.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2000

 437. Published

  Natural Attenuation of Herbicides from a Simulated Point Source Contamination (Vejen, Denmark). / Bjerg, Poul Løgstrup; Broholm, Mette Martina; Rügge, Kirsten; Tuxen, Nina; Mosbæk, Hans; Albrechtsen, Hans-Jørgen.

  Contaminated Site Remediation: From Source Zones to Ecosystems: Proc. 2000 CSRC. 2000. p. 371-374.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2000

 438. Published

  Natural attenuation of pesticides in an aerobic aquifer (Vejen, Denmark). / Tuxen, Nina; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Broholm, Mette Martina; Rügge, Kirsten; de Lipthay, Julia R.; Mosbæk, Hans; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Natural Attenuation Case Studies II: Other Organics & Metals (platform). 2000.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2000

 439. Published

  Naturlig nedbrydning af klorerede alifater og terpentin : Dokumentation ved brintmålinger og redoxparametre i et 3-dimensionalt net - Drejøgade, København. / Riis, Charlotte; Christensen, Anders G.; Bjerg, Poul Løgstrup; Jakobsen, Rasmus.

  Proceedings of ATV Møde: Vintermøde om grundvandsforurening. 2000. p. 83-90.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2000

 440. Published

  Naturlig nedbrydning som afværgeteknologi til pesticidpunktkilder?. / Tuxen, Nina; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Orientering, Vol. 9, 2000, p. 9-10.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2000

 441. Published

  Nedbrydning af glyphosat i grundvand. / Albrechtsen, Hans-Jørgen; Fest, Birgit; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Orientering, Vol. 9, 2000, p. 16-17.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 2000

 442. Published
 443. Published

  Quantification of Petroleum Hydrocarbon Mass Removal by Geochemical Changes in Groundwater Chemistry. / Bjerg, Poul Løgstrup; Kristensen, T. H.; Aktor, H.; Riis, C. E.; Christensen, A. G.

  Contaminated Site Remediation: From Source Zones to Ecosystems: Proceedings. 2000. p. 467-474.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2000

 444. Published

  Quantifying pesticide sorption and degradation parameters: Modeling a field injection experiment. / Højberg, Anker Lajer; Christensen, J. L.; Engesgaard, Peter Knudegaard; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Groundwater 2000: Proceedings of the International Conference on Groundwater Research. Rotterdam, Netherlands : Balkema Publishers, A.A. / Taylor & Francis The Netherlands, 2000. p. 97-98.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2000

 445. Published

  Redox characterization for natural attenuation of chlorinated ethenes and btex. / Riis, Charlotte E.; Christensen, Anders G.; Jakobsen, Rasmus; Bjerg, Poul Løgstrup; Dahlstrøm, Kim; Hansen, Anne Mette G.; Larsen, Thomas.

  Natural attenuation considerations and case studies: Remediation of chlorinated and recalcitrant compounds. Columbusm OH : Battelle Memorial Institute, 2000. p. 9-16.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2000

 446. Published

  Redox characterization for natural attenuation of chlorinated ethenes and THC. / A.G., Christensen; C.E., Riis; A.D., Thomsen; Jakobsen, Rasmus; M.M., Jensen; A.M.G., Hansen; T., Larsen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2nd Int. Conf. on Remediation of chlorinated and recalcitrant compounds. Battelle Memorial Institute, 2000.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2000

 447. Published
 448. Published

  Toksicitet af perkolatforurenet grundvand. / Baun, Anders; Bjerg, Poul Løgstrup; Nyholm, Niels.

  In: Vand & Jord, Vol. 7, No. 3, 2000, p. 96-99.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2000

 449. Published
 450. Published

  Udtagning af grundvandsprøver til metananalyse. / Kristensen, Tanja Hensdal; Riis, Charlotte Elisabeth; Christensen, Anders G.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Orientering, Vol. 1, 2000, p. 2-4.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 2000

 451. 1999
 452. Published

  Particulate air pollution, with emphasis on traffic generated aerosols. / Fauser, Patrik; Tjell, Jens Christian (Supervisor); Bjerg, Poul Løgstrup (Supervisor).

  Kgs. Lyngby, Denmark : Technical University of Denmark (DTU), 1999. 144 p. (Denmark. Forskningscenter Risoe. Risoe-R; No. 1053(EN)).

  Publication: ResearchPh.D. thesis – Annual report year: 1999

 453. Published

  Aerobic degradation of pesticides in column experiments using aquifer materials. Abstract. / Tuxen, N.; Tüchsen, P.L.; Rügge, K.; Albrechtsen, H.-J.; Bjerg, P.L.

  Aerobic degradation of pesticides in column experiments using aquifer materials. Abstract. Lawrence, Kansas : University of Kansas, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 454. Published
 455. Published
 456. Published
 457. Published

  Degradation of glyphosate in aquifers. / Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup; Kreilgaard, Louise; Carlsson, Christel; Bengtsson, Göran.

  Proceedings of the Seventh symposium on the chemistry and fate of modern pesticides. 1999.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 1999

 458. Published

  Degradation of glyphoste in aquifers. Abstracts. / Albrechtsen, H.-J.; Bjerg, P.L.; Kreilgaard, L.; Carlsson, C.; Bengtsson, G.

  Degradation of glyphoste in aquifers. Abstracts. Lawrence, Kansas : University of Kansas, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 459. Published

  Fate of MCPP and atrazine in an anaerobic landfill leachate plume (Grindsted, Denmark). / Rügge, K.; Bjerg, P.L.; Mosbæk, H.; Christensen, T.H.

  In: Water Research, Vol. 33, 1999, p. 2455 - 2458.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 1999

 460. Published

  Grundvandsmonitoring ved ukontrollerede fyld- og lossepladser. / Bjerg, Poul Løgstrup; Kjeldsen, Peter.

  1999.

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 1999

 461. Published

  Hvad er naturlig nedbrydning som afværgestrategi?. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  Hvad er naturlig nedbrydning som afværgestrategi?. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 462. Published

  Hvornår og hvordan moniteres grundvandet ved gamle lossepladser?. / Kjeldsen, P.; Bjerg, P.L.; Ejlskov, P.; Harrekilde, D.

  Hvornår og hvordan moniteres grundvandet ved gamle lossepladser?. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 463. Published

  Migration and degradation of pesticides in an aerobic groundwater aquifer: Field injection experiments. Abstract. / Broholm, Mette Martina; Rügge, Kirsten; Tuxen, N.; Mosbæk, H.; Bjerg, P.L.

  Migration and degradation of pesticides in an aerobic groundwater aquifer: Field injection experiments. Abstract. Lawrence, Kansas : University of Kansas, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 464. Published

  Monitored natural attenuation: A remediation strategy at old landfills?. / Christensen, T.H.; Bjerg, P.L.; Kjeldsen, P.

  Sardinia 99 (eds.: Christensen, T.H., Cossu, R., Stegmann, R.). Cagliari, Italy : CISA, Environmental Sanitary Engineering Centre, 1999.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 465. Published

  Monitoring toxicity of organic chemical pollution in a leachate plume (Grindsted, Denmark). / Baun, A.; Bjerg, P.L.; Nyholm, N.; Ledin, A.; Christensen, T.H.

  Sardinia 99 (eds.: Christensen, T.H., Cossu, R., Stegmann, R.). Cagliari, Italy : CISA, Environmental Sanitary Engineering Centre, 1999.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 466. Published

  Natural attenuation: A feasible approach to remediation of groundwater pollution at landfills?. / Christensen, T.H.; Kjeldsen, P.; Bjerg, P.L.

  Natural attenuation: A feasible approach to remediation of groundwater pollution at landfills?. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 467. Published

  Natural attenuation in a landfill leachate plume: The Grindsted landfill site. / Bjerg, Poul Løgstrup; Rügge, Kirsten; Kjeldsen, Peter; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Ludvigsen, Liselotte K.; Heron, Gorm; Christensen, Thomas Højlund.

  Evaluation of Demonstrated and Emerging Technologies for the Treatment of Contaminated Land and Groundwater (Phase III). North Atlantic Treaty Organization, 1999. p. 5-13 (NATO/CCMS Pilot Study; No. 236).

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 468. Published

  Naturlig nedbrydning i grundvand forurenet med benzin og olie og klorerede opløsningsmidler. / Bjerg, P.L.

  Naturlig nedbrydning i grundvand forurenet med benzin og olie og klorerede opløsningsmidler. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 469. Published

  Nedbrydning af pesticider i grundvand. / Tuxen, Nina; Tüchsen, P. L.; Rügge, Kirsten; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Vand & Jord, Vol. 6, No. 4, 1999, p. 141-143.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 1999

 470. Published

  Organics in landfill leachates - polar and ionic compounds. / Ledin, A.; Baun, A.; Bjerg, P.L.; Christensen, T.H.

  Organics in landfill leachates - polar and ionic compounds. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 471. Published

  Polar and ionic organic compounds in landfill leachates: A new concern?. / Ledin, Anna; Baun, Anders; Bjerg, Poul Løgstrup; Nyholm, Niels; Christensen, Thomas Højlund.

  Proceedings of the Sardinia 99, seventh international waste management and landfill symposium. Cagliari, Italy : CISA, Environmental Sanitary Engineering Centre, 1999. p. 119-126.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 472. Published

  Reactive transport of organic compounds in a landfill plume - parameterization of degradation in a physical and biogeochemical heterogeneous aquifer. / Juul Petersen, Michael; Engesgaard, Peter Knudegaard; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Geophysical Research Abstracts, Volume 1, Number 2, 1999. Katlenburg-Lindau : European Geophysical Society, 1999.

  Publication: Research - peer-reviewBook chapter – Annual report year: 1999

 473. Published

  Sorption af pesticider i grundvand. / Tüchsen, P.L.; Tuxen, Nina; Rügge, Kirsten; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Vand & Jord, Vol. 6, No. 2, 1999, p. 63 - 67.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 1999

 474. Published

  Toxicity testing of non-volatile organic pollutants in groundwater. (Abstract No. 2d/P014). / Baun, A.; Kløft, L.; Bjerg, P.L.; Nyholm, N.

  Toxicity testing of non-volatile organic pollutants in groundwater. (Abstract No. 2d/P014). Brussels : SETAC-Europe, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 475. Published

  Toxicity testing of organic chemicals in groundwater polluted with landfill leachate. / Baun, Anders; Kløft, Lene; Bjerg, Poul Løgstrup; Nyholm, Niels.

  In: Environmental Toxicology and Chemistry, Vol. 18, No. 9, 1999, p. 2046-2053.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 1999

 476. Published

  Transport, sorption og nedbrydning af pesticider i en aerob akvifer: Pulsinjektionsforsøg. / Broholm, M.M.; Rügge, K.; Tuxen, N.; Mosbæk, H.; Bjerg, P.L.

  Transport, sorption og nedbrydning af pesticider i en aerob akvifer: Pulsinjektionsforsøg. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 477. 1998
 478. Published
 479. Published

  Aerob nedbrydning af pesticider i søjleforsøg med grundvandsmateriale. / Tuchsen, Peter Lysholm; Tuxen, Nina; Rügge, Kirsten; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Pesticider i grundvand og drikkevand, ATV-komiteen vedrørende Grundvandsforureing, Hotel Marselis, 28. oktober. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1998. p. 57-66.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1998

 480. Published
 481. Published

  A physically and chemically heterogeneous aquifer: field study and reactive transport modelling. / Skovdal Christiansen, Jesper; Engesgaard, Peter Knudegaard; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Groundwater Quality: Remediation and Protection. Wallingford : IAHS Press, 1998. p. 329-336.

  Publication: Research - peer-reviewBook chapter – Annual report year: 1998

 482. Published

  A semi-implicit operator splitting method for modelling transport with ion exchange. / Engesgaard, Peter Knudegaard; Bjerg, Poul Løgstrup; Valocchi, Albert J.

  Technical University of Denmark, 1998.

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 1998

 483. Published

  Characterization of predominant reductants in an anaerobic leachate-affected aquifer by nitroaromatic probe compounds. / Rügge, K.; Hofstetter, T.B.; Haderlein, S.B.; Bjerg, P.L.; Knudsen, S.; Zraunig, C.; Mosbæk, H.; Christensen, T.H.

  In: Environmental Science & Technology (Washington), Vol. 32, 1998, p. 23 - 31.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 1998

 484. Published

  Characterization of Predominant Reductants in an Anaerobic Leachate-Contaminated Aquifer by Nitroaromatic Probe Compounds. / Rügge, Kirsten; Hofstetter, Thomas B.; Haderlein, Stefan B.; Bjerg, Poul Løgstrup; Knudsen, Søren; Zraunig, Claudia; Mosbæk, Hans; Christensen, Thomas Højlund.

  In: Environmental Science & Technology (Washington), Vol. 32, No. 1, 1998, p. 23-31.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 1998

 485. Published

  Comparison of field and laboratory methods for determination of potential for natural attenuation in a lanfill leachate plume (Grindsted, Denmark). / Rügge, Kirsten; Bjerg, Poul Løgstrup; Christensen, Thomas Højlund.

  Contaminated Soil '98. 6th International FZK/TNO Conference on Contaminated Soil, May 17-21. London, GB : Thomas Telford Ltd, 1998. p. 101-108.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 1998

 486. Published

  Geology and sediment geochemistry of a landfill leachate contaminated aquifer (Grindsted, Denmark). / Heron, Gorm; Bjerg, Poul Løgstrup; Gravesen, P.; Ludvigsen, L.; Christensen, Thomas Højlund.

  In: Journal of Contaminant Hydrology, Vol. 29, 1998, p. 301 - 317.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 1998

 487. Published

  Grundvandsundersøgelser ved fyld- og lossepladser. Håndbog. / Ejlskov, P.; Bjerg, P.L.; Kjeldsen, P.

  1998.

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 1998

 488. Published
 489. Published

  Intern rensning af benzinforureninger i grundvand. / Bjerg, P.L.; Arvin, E.

  1998.

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 1998

 490. Published
 491. Published

  Natural attenuation of aromatic and chlorinated aliphatic compounds: Comparison of field and laboratory experiments. / Rügge, Kirsten; Bjerg, Poul Løgstrup; Christensen, Thomas Højlund.

  Groundwater Quality: Remediation and protection: Proceedings of the GQ '98 Conference, 21-25 September. Wallingford, Oxfordshire : IAHS Press, 1998.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 1998

 492. Published
 493. Published

  Screening of groundwater toxicity downgradient of a landfill (Grindsted, Denmark) using a biotest battery. Poster. / Baun, Anders; Nyholm, Niels; Bjerg, Poul Løgstrup; Christensen, Thomas Højlund.

  Contaminated Soil '98. London, GB : Thomas Telford Ltd, 1998. p. 1001-1002.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1998

 494. Published

  Undersøgelse af toksiciteten af perkolatforurenet grundvand ved hjælp af biologiske testmetoder. / Baun, Anders; Jensen, Susanne Dal; Bjerg, Poul Løgstrup; Christensen, Thomas Højlund; Nyholm, Niels.

  ATV vintermøde om grundvandsforurening, vingstedcentret 10.-11 marts 1998. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1998. p. 301-310.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1998

 495. Published
 496. Published

  Water-air equilibrium. Lecture note for 63130 Miljøtekniske Processer. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  Technical University of Denmark, 1998.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 1998

 497. 1997
 498. Published

  Afslutning af injektionsforsøget ved Grindsted Gl. losseplads. / Rügge, K.; Bjerg, P.L.; Pedersen, J.K.; Mosbæk, H.; Christensen, T.H.; Foverskov, A.; Skov, B.; Sørensen, J.S.

  In: INFO-NYT, No. 16, 1997, p. 3 - 10.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 1997

 499. Published

  Comparison of transformation of aromatic and chlorinated aliphatic compounds in anaerobic field and laboratory experiments. Abstract. / Bjerg, P.L.; Rügge, K.; Christensen, T.H.

  Comparison of transformation of aromatic and chlorinated aliphatic compounds in anaerobic field and laboratory experiments. Abstract. Columbus, OH : Battelle Memorial Institute, 1997.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 500. Published
 501. Published

  Fate of nitroaromatic compounds in an anaerobic leachate plume: Laboratory and field experiments. Abstract. / Rügge, K.; Haderlein, S.B.; Hofstetter, T.; Bjerg, P.L.; Mosbæk, H.; Christensen, T.H.

  Fate of nitroaromatic compounds in an anaerobic leachate plume: Laboratory and field experiments. Abstract. Columbus, OH : Battelle Memorial Institute, 1997.

  Publication: Research - peer-reviewBook chapter – Annual report year: 1997

 502. Published

  Microbial processes in a leachate contaminated aquifer. / Ludvigsen, Liselotte; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup; Christensen, Thomas Højlund.

  Proceedings of The Sixth International Landfill Symposium. Cagliari, Italy : CISA, Environmental Sanitary Engineering Centre, 1997.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 503. Published

  Natural attenuation of xenobiotic compounds at the Grindsted old landfill. / Rügge, K.; Bjerg, P.L.; Mosbæk, H.; Christensen, T.H.

  Natural attenuation of xenobiotic compounds at the Grindsted old landfill. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 504. Published

  Omsætning af miljøfremmede organiske stoffer i forurenede grundvandsmagasiner. Foredrag. Refereret. / Bjerg, P.L.

  Omsætning af miljøfremmede organiske stoffer i forurenede grundvandsmagasiner. Foredrag. Refereret. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 505. Published

  Simulations of transport and degradation of xenobiotic compounds in landfill plume. Poster. / Juul Petersen, Michael; Rügge, Kirsten; Bjerg, Poul Løgstrup; Engesgaard, Peter Knudegaard.

  EOS Transactions, Volume 78 (46 - Suppl.). Washington, D.C. : American Geophysical Union, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 506. Published

  Supercomputer simulation of reactive transport in a physically and chemically heterogeneous aquifer. / Skovdal Christiansen, Jesper; Engesgaard, Peter Knudegaard; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Kalibrering - Validering og Usikkerheder på Grundvandsmodeller. Lyngby : ATV-komiteen vedrørende grundvandsforurening, 1997. p. 49-60.

  Publication: Research - peer-reviewBook chapter – Annual report year: 1997

 507. Published

  Uorganiske stoffluxe i grundvandsoplandet omkring Vejen Losseplads. / Bjerg, P.L.; Nielsen, M.Æ.; Carlson, B.B.; Pedersen, Jørn Kristian; Christensen, Thomas Højlund.

  Uorganiske stoffluxe i grundvandsoplandet omkring Vejen Losseplads. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 508. Published

  Vurdering af lossepladsers overgang fra aktiv til passiv miljøbeskyttelse. Teknisk vurdering af eksisterende og nedlagte lossepladser. / Christiansen, C.; Grevy, I.; Johannessen, L.M.; Clausen, S.; Winther, P.L.; Christensen, T.H.; Bjerg, P.L.

  1997.

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 1997

 509. 1996
 510. Published
 511. Published

  Anmeldelse af Barbash,J.E. & Resek,E.A.: Pesticides in ground water. Ann Arbor Press, Inc., Chelsea, Michigan, 1996. / Bjerg, P.L.

  In: INFO-NYT, No. 14, 1996, p. 27 - 28.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 1996

 512. Published

  A picture of a chemically heterogeneous aquifer. / Skovdal Christiansen, Jesper; Bjerg, Poul Løgstrup; Engesgaard, Peter Knudegaard; Hamburger, Nancy.

  Progess Report 76 July 1996. Department of Hydrogen and Water Resources, Technical University of Denmark, 1996. p. 41-48.

  Publication: ResearchReport chapter – Annual report year: 1996

 513. Published

  Degradation of organic chemicals in landfills and their attenuation zones. / Christensen, Thomas Højlund; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup; Rügge, Kirsten; Kromann, Annette.

  1996. Paper presented at 7th International Congress on Solid Waste, Yokohama, Japan.

  Publication: ResearchPaper – Annual report year: 1996

 514. Published

  Factors controlling the migration and attenuation of priority pollutants in landfill pollution plumes. / Christensen, T.H.; Bjerg, P.L.; Heron, G.; Williams, G.M.; Higgo, J.J.W.; Bourg, A.C.M.; Altmann, R.S.

  Brussels : European Commission, 1996.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 1996

 515. Published

  Forureningsspredning i grundvandsmagasiner - dispersionsforhold og deres betydning for moniteringsprogrammer og afværgeforanstaltninger. / Bjerg, P.L.; Kjeldsen, P.; Christensen, T.H.; Pedersen, Jørn Kristian.

  Forureningsspredning i grundvandsmagasiner - dispersionsforhold og deres betydning for moniteringsprogrammer og afværgeforanstaltninger. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1996. p. 21-32.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1996

 516. Published

  In situ and laboratory determined first-order degradation rate constants of specific organic compounds in an aerobic aquifer. / Nielsen, P.H.; Bjerg, P.L.; Nielsen, P.; Smith, P.; Christensen, T.H.

  In: Environmental Science & Technology, Vol. 30, No. 1, 1996, p. 31-37.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 1996

 517. Published
 518. Published

  Pesticides in Ground Water. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: INFO-NYT, Vol. 14, 1996, p. 27-28.

  Publication: ResearchReview – Annual report year: 1996

 519. Published

  Transport af opløste stoffer i grundvand. / Bjerg, Poul Løgstrup; Broholm, Kim; Kjeldsen, Peter.

  Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand. ed. / Peter Kjeldsen; Thomas Højlund Christensen. Vol. 1 København : Miljøstyrelsen, 1996. p. 167-204 (Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen; No. 20).

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1996

 520. Published

  Transport and ion exchange in a heterogeneous aquifer. / Skovdal Christiansen, Jesper; Bjerg, Poul Løgstrup; Engesgaard, Peter Knudegaard.

  Abstracts with programs. Denver : Geological Society of America, 1996. p. A-323 - A-323.

  Publication: Research - peer-reviewBook chapter – Annual report year: 1996

 521. 1995
 522. Published

  Assessment of the Spatial Variability in Leachate Migration from an Old Landfill Site. / Kjeldsen, Peter; Bjerg, Poul Løgstrup; Winther, Pia; Rügge, Kirsten; Pedersen, Jørn K.; Skov, Bent Henning; Foverskov, Anja; Christensen, Thomas Højlund.

  Groundwater Quality: Remediation and Protection (GQ'95): Proceedings of an international conference held at Prague, Czech Republic, from 15 to 18 May 1995. ed. / K. Kovar; J. Krásný. UK : IAHS Press, 1995. p. 365-373 (IAHS Series of Proceedings and Reports; No. 225).

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 1995

Previous 1 2 Next
Download list:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word