Poul Løgstrup Bjerg

 1. 2016
 2. Published
 3. Published

  Agricultural contamination in soil-groundwater-surface water systems in the North China Plain. / Brauns, Bentje; Bjerg, Poul Løgstrup (Main supervisor); Jakobsen, Rasmus (Supervisor); Song, Xianfang (Supervisor).

  Kgs. Lyngby : Technical University of Denmark, DTU Environment, 2016. 45 p.

  Publication: ResearchPh.D. thesis – Annual report year: 2016

 4. Published

  Farlighedsscreening og farlighedsvurdering af kemikalier anvendt ved udvinding af skifergas. / Hjorth, Rune; Sanderson, Hans; Baun, Anders; Hansen, Steffen Foss; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst: DTU, GEUS, DCE. Aarhus Universitet, GEUS og Danmarks Tekniske Universitet, 2016. p. 170-194.

  Publication: CommissionedReport chapter – Annual report year: 2016

 5. Published

  Forudgående og efterfølgende monitering af grund - og overfladevand. / Bjerg, Poul Løgstrup; Johnsen, Anders R.; Jessen Rasmussen, Jes; Jensen, Poul Nordemann.

  Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst: DTU, GEUS, DCE. Aarhus Universitet, GEUS og Danmarks Tekniske Universitet, 2016. p. 99-101.

  Publication: CommissionedReport chapter – Annual report year: 2016

 6. Published

  Geologiske forhold og transport i grundvandszonen. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst: DTU, GEUS, DCE. Aarhus Universitet, GEUS og Danmarks Tekniske Universitet, 2016. p. 78-80.

  Publication: CommissionedReport chapter – Annual report year: 2016

 7. Published

  Legacy of a Chemical Factory Site: Contaminated Groundwater Impacts Stream Macroinvertebrates. / Rasmussen, Jes J.; McKnight, Ursula S.; Sonne, Anne Thobo; Wiberg-Larsen, Peter; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Archives of Environmental Contamination and Toxicology, Vol. 70, No. 2, 2016, p. 219-230.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2015

 8. Published

  Modeling contaminant plumes in fractured limestone in 3-D: comparison of modeling approaches. / Mosthaf, Klaus; Fjordbøge, Annika Sidelmann; Broholm, Mette Martina; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John.

  2016. Abstract from XXI International Conference Computational Methods in Water Resources, CMWR 2016, Toronto, Canada.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2016

 9. Published

  Mulige miljøpåvirkninger af miljøfremmede organiske stoffer i grundvandsmagasiner. / Bjerg, Poul Løgstrup; Hjorth, Rune; Baun, Anders.

  Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst: DTU, GEUS, DCE. Aarhus Universitet, GEUS og Danmarks Tekniske Universitet, 2016. p. 80-82.

  Publication: CommissionedReport chapter – Annual report year: 2016

 10. Published

  Oversigt over forurenende stofgruppers skæbne i miljøet. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst: DTU, GEUS, DCE. Aarhus Universitet, GEUS og Danmarks Tekniske Universitet, 2016. p. 73-74.

  Publication: CommissionedReport chapter – Annual report year: 2016

 11. Published

  Påvirkninger af miljø og vandressourcer. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst: DTU, GEUS, DCE. Aarhus Universitet, GEUS og Danmarks Tekniske Universitet, 2016. p. 60-60.

  Publication: CommissionedReport chapter – Annual report year: 2016

 12. Published

  Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst : DTU, GEUS, DCE. / Nielsen, Niels Axel; Christensen, Thomas Højlund; Aagaard, Niels-Jørgen; Bach, Hanne; Larsen, Flemming; Britze, Peter; Molzen, Jan Eiersted; Hansen, Steffen Foss; Johnsen, Anders R.; Jensen, Poul Nordemann; Odgaard, Mads H; Bjerg, Poul Løgstrup; Fabricius, Ida Lykke; Jensen, Lotte Bjerregaard; Scheutz, Charlotte; Andersen, Henrik Rasmus; Kjeldsen, Peter; Hjorth, Rune; Baun, Anders; Kozine, Igor; Nikolajew, Maja Møller; Sørensen, Morten Kanne; Nielsen, Thomas Alexander Sick; Schovsbo, Niels; Kidmose, Jakob B.; Gravesen, Peter; Voss, Peter; Jakobsen, Rasmus; Pedersen, Stig Asbjørn Schack; Larsen, Tine B.; Dahl Jensen, Trine; Laier, Troels; Sanderson, Hans; Baattrup-Pedersen, Annette; Winding, Anne; Levin, Gregor; Jessen Rasmussen, Jes; Gustavson, Kim; Frederiksen, Pia.

  Aarhus Universitet, GEUS og Danmarks Tekniske Universitet, 2016. 194 p.

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2016

 13. Published

  Vurdering af potentielle kemikalier og stoffer i hydraulisk fraktureringsvæske og flowback vand med særligt henblik på grundvandsforurening. / Bjerg, Poul Løgstrup; Hjorth, Rune; Baun, Anders.

  Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst: DTU, GEUS, DCE. Aarhus Universitet, GEUS og Danmarks Tekniske Universitet, 2016. p. 74-78.

  Publication: CommissionedReport chapter – Annual report year: 2016

 14. 2015
 15. Published

  A multi-criteria method for assessing the sustainability of remediation alternatives. / Søndergaard, Gitte Lemming; Bondgård, Morten; Binning, Philip John; Ruegg, Kaspar; Melvej, Anja; Hvidberg, Børge; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Book of abstracts - 13th International UFZ-Deltares Conference on sustainable Use and Management of Soil, Sediment and Water Resources (AquaConSoil) 2015. 2015. p. 104-105.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2015

 16. Published

  A risk assessment tool for contaminated sites in low-permeability fractured media : A 2010 publication. / Chambon, Julie Claire Claudia (Editor); Bjerg, Poul Løgstrup (Editor); Binning, Philip John (Editor).

  Copenhagen K : Danish Environmental Protection Agency, 2015. 98 p.

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2016

 17. Published

  Assessment of the most sustainable "management scenario" for an old pesticide dumpside. / Bondgård, Morten; Melvej, Anja; Rüegg, Kaspar; Hvidberg, Børge; Fredborg, Hans ; Lemming, Gitte; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John.

  2015. Poster session presented at 13th International UFZ-Deltares Conference on Sustainable Use and Management of Soil, Sediment and Water Resources, Copenhagen, Denmark.

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2015

 18. Published

  Betydningen af den geografiske skala for opgørelsen af ferskvandspåvirkning - Vandforsyningens Vandfodspor. / Gejl, Ryle Nørskov; Bjerg, Poul Løgstrup; Godskesen, Berit; Hybel, Anne-Marie; Rasmussen, Jens; Rygaard, Martin.

  Dansk vand konference 2015: Program. Aarhus : Dansk Vand- og Spildevandsforening - DANVA, 2015. p. 32-33.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2015

 19. Published

  Biodegradation: Updating the Concepts of Control for Microbial Cleanup in Contaminated Aquifers. / Meckenstock, Rainer U.; Elsner, Martin; Griebler, Christian; Lueders, Tillmann; Stumpp, Christine; Aamand, Jens; Agathos, Spiros N.; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bastiaens, Leen; Bjerg, Poul Løgstrup; Boon, Nico; Dejonghe, Winnie; Huang, Wei E.; Schmidt, Susanne I.; Smolders, Erik; Sørensen, Sebastian R.; Springael, Dirk; van Breukelen, Boris M.

  In: Environmental Science and Technology, Vol. 49, No. 12, 2015, p. 7073-7081.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2015

 20. Published
 21. Published

  Evaluation of modeling approaches to simulate contaminant transport in a fractured limestone aquifer. / Mosthaf, Klaus; Fjordbøge, Annika Sidelmann; Broholm, Mette Martina; Bjerg, Poul Løgstrup; Rohde, Magnus Marius; Overheu, Niels D.; Binning, Philip John.

  2015. Abstract from 2015 NGWA Conference on Groundwater in Fractured Rock, Burlington, Vermont, United States.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2015

 22. Published

  High-resolution characteization for determination of ERD of chlorinated solvents in clay till. / Broholm, Mette Martina; Damgaard, Ida; Chambon, Julie Claire Claudia; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup; Hunkeler, Daniel; Jeannottat, Simon; Bælum, Jacob; Jacobsen, Carsten S.

  Third International Symposium on Bioremediation and Sustainable Remediation Technologies: Platform, panel, and poster abstracts. Miami, Florida, 2015. p. 355-355.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2015

 23. Published

  Indicators to identify the source of pesticide contamination to groundwater. / Thorling, Lærke; Brüsch, Walter; Tuxen, Nina; Roost, Sandra; Aisopou, Angeliki; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup; Smith, Katrine; Svendsen, Tove; Olesen, Ida H.

  2015. Abstract from 2nd International Interdisciplinary Conference on LAND USE AND WATER QUALITY, Vienna, Austria.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2015

 24. Published

  Kvantificering af forureningsflux til et vandløb ved hjælp af point velocity probes (PVP). / Rønde, Vinni; Sonne, Anne Thobo; McKnight, Ursula S.; Devlin, John F.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  ATV vintermøde 2015. ATV Jord og Grundvand, 2015.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2015

 25. Published

  Modeling the Factors Impacting Pesticide Concentrations in Groundwater Wells. / Aisopou, Angeliki; Binning, Philip John; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Groundwater, Vol. 53, No. 5, 2015, p. 722-736.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2015

 26. Published

  Model of the influence of meanders and time varying steam levels on groundwater discharge to streams. / Balbarini, Nicola; Nicolajsen, Ellen ; Rønde, Vinni; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John.

  Book of abstracts - 13th International UFZ-Deltares Conference on sustainable Use and Management of Soil, Sediment and Water Resources (AquaConSoil) 2015. 2015. p. 83-84.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2015

 27. Published

  Model of the influence of meanders and time varying stream levels on groundwater discharge to streams. / Binning, Philip John; Balbarini, Nicola; Stærk Nicolajsen, Ellen; Rønde, Vinni; Bjerg, Poul Løgstrup.

  ATV vintermøde 2015. ATV Jord og Grundvand, 2015.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2015

 28. Published

  Multikriteriemetode til vurdering af bæredygtigheden af afværgescenarier for HØFDE 42, herunder den politiske proces. / Søndergaard, Gitte Lemming; Bondgård, Morten; Binning, Philip John; Rüegg, Kaspar; Melvej, Anja; Hvidberg, Børge; Bjerg, Poul Løgstrup.

  ATV vintermøde 2015. ATV Jord og Grundvand, 2015.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2015

 29. Published

  Nutrient exchange between surface water and shallow groundwater and degradation pathways of nitrogen species in the North China Plain. / Brauns, Bentje; Bjerg, Poul Løgstrup; Song, Xianfang; Jakobsen, Rasmus.

  2015. Abstract from 2nd International Interdisciplinary Conference on LAND USE AND WATER QUALITY, Vienna, Austria.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2015

 30. Published

  Quantification of the groundwater-borne contaminant mass discharge to a stream using point-velocity probes (PVP). / Rønde, Vinni; McKnight, Ursula S.; Sonne, Anne Thobo; Devlin, J.F.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Book of abstracts - 13th International UFZ-Deltares Conference on sustainable Use and Management of Soil, Sediment and Water Resources (AquaConSoil) 2015. 2015. p. 73.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2015

 31. E-pub ahead of print
 32. Published

  Risk assessment of Landfills and their Impact of Surface Waters. / Skov Nielsen, Sanne (Author); Tuxen, Nina (Author); Roost, Sandra (Author); Pedersen, John (Author); Bjerg, Poul Løgstrup (Author); Sonne, Anne Thobo (Author); Korsgaard, Trine (Author); Pedersen, Jørn K. (Author); Broch, Helle (Author); Ulstrup, Alice (Author); Larson, Helle (Author); Rud Larsen, Henrik (Author); Olsen, Claes (Author); Bondgård, Morten (Author); Aabling, Jens (Author).

  2015. 13th International UFZ-Deltares Conference on Sustainable Use and Management of Soil, Sediment and Water Resources, Copenhagen, Denmark, 09/06/2015.

  Publication: ResearchSound/Visual production (digital) – Annual report year: 2015

 33. Published

  Risk Assessment of stream water: linking mass discharge from contaminated sites in groundwater with water health. / Sonne, Anne Thobo; Rasmussen, Jes; Höss, S.; Traunspurger, W.; McKnight, Ursula S.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  SETAC Europe 25th Annual Meeting: Abstract Book. Barcelona, Spain : SETAC, 2015.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2015

 34. Published

  Sources, occurrence and predicted aquatic impact of legacy and contemporary pesticides in streams. / McKnight, Ursula S.; Rasmussen, Jes J.; Kronvang, Brian; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Environmental Pollution, Vol. 200, 2015, p. 64-76.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2015

 35. Published

  Tids- og dataafhængige usikkerhedsestimater til brug i risikovurdering af forurenede grunde. / Thomsen, Nanna Isbak; Troldborg, Mads; McKnight, Ursula S.; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John.

  ATV vintermøde 2015. ATV Jord og Grundvand, 2015.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2015

 36. Published

  Water Supply Water Footprint: How the scale impacts the assessment. / Gejl, Ryle Nørskov; Bjerg, Poul Løgstrup; Godskesen, Berit; Hybel, Anne-Marie; Rasmussen, Jens; Rygaard, Martin.

  Book of Abstracts. DTU's Sustain Conference 2015. Lyngby : Technical University of Denmark, 2015. W-3.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2015

 37. 2014
 38. Published

  A multi-criteria method for assessing the sustainability of remediation alternatives. / Søndergaard, Gitte Lemming; Bondgaard, Morten; Binning, Philip John; Rüegg, Kasper; Melvej, Anne; Hvidberg, Børge; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2014. Abstract from 3rd International Conference on Sustainable Remediation 2014, Italy.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2014

 39. Published

  Assessing the risks posed by contaminated sites to water resources. / Bjerg, Poul Løgstrup; McKnight, Ursula S.; Chambon, Julie Claire Claudia; Sonne, Anne Thobo; Aisopou, Angeliki; Troldborg, Mads; Fjordbøge, Annika Sidelmann; Thomsen, Nanna Isbak; Lemming, Gitte; Binning, Philip John.

  Groundwater meets Soil and Energy: Book of Abstracts. ed. / S. Holzheu; R. Kaufmann-Knoke; B. Thies. Universität Bayreuth, 2014. p. 25 (Bayreuther Forum Ôkologie, Vol. 118).

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2014

 40. Published

  Bæredygtighedsvurdering af løsningsalternativer for kemikaliedepotet ved Høfde 42 : Notat 3. / Søndergaard, Gitte Lemming; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Kgs. Lyngby : DTU Miljø, 2014. 73 p.

  Publication: Commissioned - peer-reviewReport – Annual report year: 2014

 41. Published

  Challenges in subsurface in situ remediation of chlorinated solvents. / Broholm, Mette Martina; Fjordbøge, Annika Sidelmann; Christiansen, Camilla Maymann; Hønning, J.; Hansen, B. H.; Nedergaard, L. W.; Kern, Kristina; Uthuppu, Basil; Jakobsen, Mogens Havsteen; Kjeldsen, Peter; Bjerg, Poul Løgstrup; Ottesen, L.

  In Situ Remediation' 14: Book of Abstracts. 2014. p. 26-26.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2014

 42. Published

  Characterizing the role of pesticides impacting surface water ecosystems in multiple stressed environments. / McKnight, Ursula S.; Rasmussen, Jes; Kronvang, Brian; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Science Across Bridges, Borders and Boundaries: Programme Book. Basel, Switzerland : SETAC-Europe, 2014.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2014

 43. Published

  Comparison of different modeling approaches to simulate contaminant transport in a fractured limestone aquifer. / Mosthaf, Klaus; Rosenberg, L.; Balbarini, Nicola; Broholm, Mette Martina; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John.

  2014. Abstract from 2014 AGU Fall Meeting, San Francisco, CA, United States.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2014

 44. Published
 45. Published

  Evaluation of different modeling approaches to simulate contaminant transport in a fractured limestone aquifer. / Mosthaf, Klaus; Broholm, Mette Martina; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John.

  2014. Poster session presented at 2014 AGU Fall Meeting, San Francisco, CA, United States.

  Publication: Research - peer-reviewPoster – Annual report year: 2015

 46. Published

  Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 4 : Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde. / Aisopou, Angeliki; Sonne, Anne Thobo; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John.

  København K : Miljøministeriet. Miljøstyrelsen, 2014. 69 p. (Miljoeprojekter; No. 1572).

  Publication: Commissioned - peer-reviewReport – Annual report year: 2014

 47. Published

  Multi-isotope (carbon and chlorine) analysis for fingerprinting and site characterization at a fractured bedrock aquifer contaminated by chlorinated ethenes. / Palau, Jordi; Marchesi, Massimo; Chambon, Julie Claire Claudia; Aravena, Ramon; Canals, Angels; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup; Otero, Neus; Soler, Albert.

  In: Science of the Total Environment, Vol. 475, 2014, p. 61-70.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2014

 48. Published
 49. Published

  NorthPestClean : Remediation Stop Criteria. / Fjordbøge, Annika Sidelmann; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John; Poulsen, Søren E.

  Kgs. Lyngby : Technical University of Denmark, 2014. 52 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2014

 50. Published

  Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand. / Bjerg, Poul Løgstrup; Sonne, Anne Thobo; Tuxen, Nina; Skov Nielsen, Sanne; Roost, Sandra.

  København K : Miljøstyrelsen, 2014. 77 p. (Miljoeprojekter; No. 1604, Vol. 2014).

  Publication: Commissioned - peer-reviewReport – Annual report year: 2014

 51. Published

  Risikovurdering af overfladevand, som er påvirket af punktkildeforurenet grundvand. / Nielsen, Sanne S.; Tuxen, Nina; Frimodt Pedersen, Ole; Bjerg, Poul Løgstrup; Sonne, Anne Thobo; Binning, Philip John; Fjordbøge, Annika Sidelmann; Aabling, Jens.

  København K : Miljøministeriet. Miljøstyrelsen, 2014. 175 p. (Miljoeprojekter; No. 1575).

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 2014

 52. Published
 53. Published

  Risk Assessment of landfills in relation to surface water. / Skov Nielsen, Sanne; Tuxen, Nina; Roost, Sandra; Bjerg, Poul Løgstrup; Sonne, Anne Thobo; Korsgaard, Trine; Pedersen, Jørn K.; Broch, Helle; Ulstrup, Alice; Larsson, Helle; Rud Larsen, Henrik; Olsen, Clas; Bondgård, Morten; Aabling, Jens.

  NORDROCS 2014. Stockholm, Sweden, 2014. p. 50-50.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2014

 54. Published

  Risk-based prioritization of ground water threatening point sources at catchment and regional scales. / Overheu, Niels Døssing; Tuxen, Nina; Flyvbjerg, John; Aabling, Jens; Andersen, Jens Asger; Pedersen, Jørn Kristian; Thyregod, Tina; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Science of the Total Environment, Vol. 485-486, 2014, p. 769-775.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2014

 55. Published

  Site characterization and in-situ remediation in fractured geologic media contaminated by chlorinated solvents. / Broholm, Mette Martina; Janniche, Gry Sander; Christiansen, Camilla Maymann; Damgaard, Ida; Cong, Lu; Chambon, Julie Claire Claudia; Manoli, Gabriele; Pade, Dorte Moon; Fjordbøge, Annika Sidelmann; Kessler, Timo Christian; Grosen, Bernt; Tuxen, Nina; Christensen, Anders G.; Klint, Knud Erik; Jacobsen, Carsten S.; Hunkeler, Daniel; Wealthall, Gary P.; Kerrn-Jespersen, Henriette; Scheutz, Charlotte; Jørgensen, Torben H.; Durant, Neal D.; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2014.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2014

 56. Published

  Skal risikovurdering af grundvand være bæredygtig?. / Bjerg, Poul Løgstrup; Søndergaard, Gitte Lemming; Binning, Philip John.

  Risikovurdering og prioritering af grundvandstruende jordforureninger. ATV Jord og Grundvand, 2014. p. 17-18.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2014

 57. Published

  Skelnen mellem pesticidkilder : Fund i grundvand - flade- eller punktkilde?. / Tuxen, Nina; Roost, Sandra; Lund Laurberg Kofoed, Julie; Aisopou, Angeliki; Binning, Philip John; Chambon, Julie Claire Claudia; Bjerg, Poul Løgstrup; Thorling, Lærke; Brüsch, Walter; Esbensen, Kim.

  Miljøstyrelsen, Miljøministeriet, 2014. 18 p.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2014

 58. Published
 59. Published

  The Biogeochemistry of Contaminant Groundwater Plumes Arising from Waste Disposal Facilities. / Bjerg, Poul Løgstrup; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Kjeldsen, Peter; Christensen, Thomas Højlund; Cozzarelli, I. M.

  Treatise on Geochemistry . ed. / Henrich D. Holland; Karl K. Turekian. Vol. 11 2. ed. Oxford : Elsevier Science, 2014. p. 573-605.

  Publication: Research - peer-reviewBook chapter – Annual report year: 2014

 60. Published

  The impact of bioaugmentation on dechlorination kinetics and on microbial dechlorinating communities in subsurface clay till. / Bælum, Jacob; Scheutz, Charlotte; Chambon, Julie Claire Claudia; Jensen, Christine Mosegaard; Brochmann, Rikke P.; Dennis, Philip; Laier, Troels; Broholm, Mette Martina; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John; Jacobsen, Carsten.

  In: Environmental Pollution, Vol. 186, 2014, p. 149-157.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2014

 61. Published

  The influence of surface water : Groundwater interactions on the shallow groundwater in agricultural areas near Fu River, China. / Brauns, Bentje; Bjerg, Poul Løgstrup; Song, Xianfang; Jakobsen, Rasmus.

  2014. Poster session presented at European Geosciences Union General Assembly 2014, Vienna, Austria.

  Publication: Research - peer-reviewPoster – Annual report year: 2014

 62. Published

  Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde. / Aisopou, Angeliki; Sonne, Anne Thobo; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John.

  København K : Miljøstyrelsen, Miljøministeriet, 2014. 69 p.

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2014

 63. 2013
 64. Published
 65. Published
 66. Published
 67. Published
 68. Published

  Assessing the sources for chemical stressors impacting surface water ecosystems at the catchment-scale. / McKnight, Ursula S.; Rasmussen, Jes J.; Loinaz, Maria Christina; Thomsen, Nanna Isbak; Kronvang, Brian; Bjerg, Poul Løgstrup; Binning, Philip John.

  AquaConSoil 2013 - Programme and Book of Abstracts. Barcelona, Spain, 2013. p. 169.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 69. Published

  Biostimulation of pesticide degradation in groundwater aquifers with addition of oxygen at different concentrations. / Levi, Suzi; Bjerg, Poul Løgstrup; Albrechtsen, Hans-Jørgen.

  14th International Symposium on Microbial Ecology - Abstract Book. Copgenhagen, Denmark : ISME, 2013. p. 440-441.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 70. Published

  Can Bayesian Belief Networks help tackling conceptual model uncertainties in contaminated site risk assessment?. / Troldborg, Mads; Thomsen, Nanna Isbak; McKnight, Ursula S.; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2013. Abstract from SCLF Conference 2013, Glasgow, United Kingdom.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2014

 71. Published

  Combined isotope and enantiomer analysis to assess the fate of phenoxy acids in a heterogeneous geologic setting at an old landfill. / Milosevic, Nemanja; Qiu, S; Elsner, M; Einsiedl, Florian; Maier, M P; Bensch, H K V; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Water Research, Vol. 47, No. 2, 2013, p. 637-649.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2013

 72. Published
 73. Published

  Disentangling ecosystem stressors: characterizing the role of pesticides impacting stream environments. / McKnight, Ursula S.; Rasmussen, Jes J.; Kronvang, Brian; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Grundvattendagarna 2013. ed. / Peter Dahlqvist et al.Swedish Geological Survey, 2013. p. 53-54.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 74. Published

  Effect of Pumping Strategies on Pesticide Concentrations in Water Abstraction Wells. / Aisopou, Angeliki; Bjerg, Poul Løgstrup; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Binning, Philip John.

  2013. Abstract from European Geosciences Union General Assembly 2013, Vienna, Austria.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2014

 75. Published

  Field methods for determining point source pollution impacts in rivers: A case study of the Grindsted stream. / McKnight, Ursula S. (Author); Sonne, Anne Thobo (Author); Fjordbøge, Annika Sidelmann (Author); Bjerg, Poul Løgstrup (Author).

  2013. DTU Environment.Vintermøde om jord- og grundvands forurening - ATV Vintemøde 2013, Vingsted, Denmark, 05/03/2013.

  Publication: Research - peer-reviewSound/Visual production (digital) – Annual report year: 2013

 76. Published

  Field methods for determining point source pollution impacts in rivers: A case study of the Grindsted stream. / McKnight, Ursula S.; Sonne, Anne Thobo; Fjordbøge, Annika Sidelmann; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening 2013 - abstractsamling. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2013. p. 50.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 77. Published

  Fortynding - vandløb. / Binning, Philip John; Aisopou, Angeliki; Sonne, Anne Thobo; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Jordforurening og overfladevand - 27. november 2013. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2013. p. 15-16.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 78. Published

  Groundwater remediation. / Bjerg, Poul Løgstrup; Broholm, Mette Martina; Lemming, Gitte; Heron, Gorm.

  Encyclopedia of Environmetrics: Second Edition. John Wiley & Sons Ltd, 2013. p. 1243-1250.

  Publication: Research - peer-reviewBook chapter – Annual report year: 2013

 79. Published
 80. Published
 81. Published

  Linking groundwater contamination and stream water quality: Scientific and regulatory challenges. / Bjerg, Poul Løgstrup; McKnight, Ursula S.; Sonne, Anne Thobo; Fjordbøge, Annika Sidelmann; Binning, Philip John.

  Groundwater Quality 2013 - Program and Abstract Book. Florida, USA, 2013. p. 14.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 82. Published

  Lossepladsers påvirkning af overfladevand. / Tuxen, Nina; Korsgaard, Trine; Bjerg, Poul Løgstrup; Sonne, Anne Thobo; Nielsen, Sanne S.; Roost, Sandra; Larson, Helle; Pedersen, Jørn K.

  Jordforurening og overfladevand - 27. november 2013. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2013. p. 21-23.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 83. Published

  Metoder til undersøgelse af jordforurenings påvirkning af vandløb. / Bjerg, Poul Løgstrup; Sonne, Anne Thobo; McKnight, Ursula S.; Fjordbøge, Annika Sidelmann.

  Jordforurening og overfladevand - 27. november 2013. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2013. p. 17-19.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 84. Published

  Metode til vurdering af konceptuel forståelse og parameter usikkerhed ved beregning af forurenings flux fra forurenede lokaliteter (v2 niveau). / Thomsen, Nanna Isbak; Troldborg, Mads; McKnight, Ursula S.; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening 2013 - abstractsamling. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2013. p. 54.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 85. Published

  Modeling fine-scale geological heterogeneity-examples of sand lenses in tills. / Kessler, Timo Christian; Comunian, Alessandro; Oriani, Fabio; Renard, Philippe; Nilsson, Bertel; Klint, Knud Erik; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Ground Water, Vol. 51, No. 5, 2013, p. 692-705.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2013

 86. Published

  Nutrient and pesticide fate and transport in an agricultural soil→groundwater↔surface water system at Fu River, China. / Brauns, Bentje; Jakobsen, Rasmus; Song, Xianfang; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2013. Poster session presented at International Interdisciplinary Conference on Land Use and Water Quality (LuWQ 2013), Hauge, Netherlands.

  Publication: Research - peer-reviewPoster – Annual report year: 2013

 87. Published

  Optimizing the Environmental Performance of In Situ Thermal Remediation Technologies Using Life Cycle Assessment. / Lemming, Gitte; Nielsen, Steffen G.; Weber, Klaus; Heron, Gorm; Baker, Ralph S.; Falkenberg, Jacqueline A.; Terkelsen, Mads; Jensen, Carsten B.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Ground Water Monitoring & Remediation, Vol. 33, No. 3, 2013, p. 38-51.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2013

 88. Published

  Past, present and future: sources, transport and fate of pesticides in surface water and groundwater. / Bjerg, Poul Løgstrup; McKnight, Ursula S.; Aisopou, Angeliki; Levi, Suzi; Rasmussen, Jes J.; Kronvang, Brian; Tuxen, Nina; Binning, Philip John; Albrechtsen, Hans-Jørgen.

  2013. Abstract from A joint meeting of the International Association of Hydrogeologists (IAH) and the Hydrogeological Group of the Geological Society, including 2013 NGWA Darcy and 2013 Ineson Lectures and supporting speakers, London, United Kingdom.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2013

 89. Published

  Performance of full scale enhanced reductive dechlorination in clay till. / Damgaard, Ida; Bjerg, Poul Løgstrup; Jacobsen, Carsten S.; Tsitonaki, Aikaterini; Kerrn-Jespersen, Henriette; Broholm, Mette Martina.

  In: Ground Water Monitoring & Remediation, Vol. 33, No. 1, 2013, p. 48-61.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2012

 90. Published

  Pesticider i dansk grundvand-punktkilder kontra fladekilder. / Tuxen, Nina; Roost, Sandra; Aisopou, Angeliki; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup; Thorling, Lærke; Brüsch, Walter; Smith, Katrine; Marcher, Steen; Svendsen, Tove; Olesen, Ida H.

  ATV Jord og Grundvand meeting on Ny sprøjtemiddelstrategi – renere grundvand?. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2013.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2014

 91. Published
 92. Published

  Risk assessment of contaminated sites in clayey till settings: will embedded sand bodies play a role?. / Kessler, Timo Christian; Bjerg, Poul Løgstrup; Chambon, Julie Claire Claudia; Klint, Knud Erik ; Nilson, Bertel; Binning, Philip John.

  AquaConSoil 2013 - Programme and Book of Abstracts. Barcelona, Spain, 2013. p. 89-90.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 93. Published

  Risk-based prioritisation of ground water threatening point sources at catchment and regional scale. / Dossing Overheu, Niels; Tuxen, Nina; Flyvbjerg, John; Aabling, Jens ; Andersen, Jens Asger; Pedersen, Jørn K.; Thyregod, Tina; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  AquaConSoil 2013 - Programme and Book of Abstracts. Barcelona, Spain, 2013. p. 171-172.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 94. Published

  Sammendrag af anbefalingerne fra "Skelnen mellem pesticidpunktkilder og fladekilder", herunder hvad forventer vi at finde fra de to kildetyper. / Binning, Philip John; Roost, Sandra; Aisopou, Angeliki; Chambon, Julie Claire Claudia; Bjerg, Poul Løgstrup; Thorling, Lærke; Brüsh, Walter; Tuxen, Nina.

  Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening 2013 - abstractsamling. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2013. p. 21-24.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 95. Published

  Skelnen mellem pesticidkilder : Miljøprojekt nr. 1502, 2013. / Tuxen, Nina; Roost, Sandra; Kofoed, Julie Laurberg Lund; Aisopou, Angeliki; Binning, Philip John; Chambon, Julie Claire Claudia; Bjerg, Poul Løgstrup; Thorling, Lærke; Brüsch, Walter; Esbensen, Kim .

  København K : Miljøstyrelsen, 2013. 316 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2013

 96. Published

  Sources and effects of pesticides impacting stream ecosystems. / McKnight, Ursula S.; Rasmussen, Jes J.; Kronvang, Brian; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Groundwater Quality 2013 - Program and Abstract Book. Florida, USA, 2013. p. 81.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 97. Published

  The use of models to determine the impact of pumping on pesticide contamination of gorundwater. / Aisopou, Angeliki; Bjerg, Poul Løgstrup; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Binning, Philip John.

  Groundwater Quality 2013 - Program and Abstract Book. Florida, USA, 2013. p. 13.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 98. Published

  Using conceptual uncertainty to direct investigations at contaminated sites. / Troldborg, Mads; Thomsen, Nanna Isbak; McKnight, Ursula S.; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  AquaConSoil 2013 - Programme and Book of Abstracts. Barcelona, Spain, 2013. p. 73-74.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in proceedings – Annual report year: 2013

 99. 2012
 100. Published

  A Bayesian geostatistical approach for evaluating the uncertainty of contaminant mass discharges from point sources. / Troldborg, Mads; Nowak, Wolfgang; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  2012. Abstract from 2012 AGU Fall Meeting, San Francisco, United States.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract for conference – Annual report year: 2012

 101. Published

  Advances in Groundwater Remediation: Achieving Effective In Situ Delivery of Chemical Oxidants and Amendments. / Siegrist, Robert L.; Crimi, Michelle; Broholm, Mette Martina; McCray, John E.; Illangasekare, Tissa H.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Clean Soil and Safe Water. ed. / F. F. Quercia; D. Vidojevic. Springer Science+Business Media B.V., 2012. p. 197-212 (NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security).

  Publication: Research - peer-reviewBook chapter – Annual report year: 2011

 102. Published

  Applicability of an activated carbon strip on NAPL flute for DNAPL characterization in a chalk aquifer. / Beyer, Monique; Janniche, Gry Sander; Bjerg, Poul Løgstrup; Keller, Carl; Christensen, Anders G.; Kerrn-Jespersen, Henriette; Broholm, Mette Martina.

  Fri fase (DNAPL): Temadag. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2012. p. 15-16.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2012

 103. Published

  Application of a contaminant mass balance method at an old landfill to assess the impact on water resources. / Thomsen, Nanna Isbak; Milosevic, Nemanja; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Waste Management, Vol. 32, No. 12, 2012, p. 2406-2417.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2012

 104. Published

  Application of Bayesian geostatistics for evaluation of mass discharge uncertainty at contaminated sites. / Troldborg, Mads; Nowak, Wolfgang; Lange, Ida Vedel; Pompeia Ramos dos Santos, Marta Cecilia; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  In: Water Resources Research, Vol. 48, No. 9, 2012, p. W09535.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2012

 105. Published
Previous 1 2 3 4 5 6 Next
Download list:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word