Peter Kjeldsen

 1. Published

  Principper for prøvetaging. / Kjeldsen, Peter.

  Kursus i Praktisk Grundvandsprøvetagning. Vejen, 1992.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1992

 2. Published

  Prøvetagning i lange filtre. / Kjeldsen, Peter.

  Kursus i Praktisk Grundvandsprøvetagning. Vejen, 1992.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 1992

 3. Published
 4. Published

  Degradation of Specific Organic Compounds in Leachate-Polluted Groundwater. / Lyngkilde, John; Christensen, Thomas Højlund; Gillham, Robert; Larsen, Thomas Hauerberg; Kjeldsen, Peter; Skov, Bent Henning; Foverskov, Anja; O'Hannesin, Stephanie.

  Landfilling of Waste: Leachate. ed. / Thomas Højlund Christensen; R. Cossu; R. Stegmann. London and New York : Elsevier Applied Science Publishers, 1992. p. 485-495.

  Publication: ResearchBook chapter – Annual report year: 1992

 5. Published

  Jordprøvetagning på forurenede grunde : Strategier, metoder og håndtering. / Kjeldsen, Peter; Holst, Helle; Kaalund, Lars; Simonsen, Yvonne; Vendelboe, Nina.

  Lossepladsprojektets sekretariat, 1991. 174 p. (Lossepladsprojektet. Rapport; No. U8).

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 1991

 6. Published

  Perkolatudsivning : Undersøgelse ved Vejen losseplads. / Kjeldsen, Peter.

  1991. 187 p. (Lossepladsprojektet. Rapport; No. P3).

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 1991

 7. Published

  Botesam og snegleboring : Sammenlignende undersøgelser. / Sørensen, Kurt; Hinsby, Klaus; Kjeldsen, Peter.

  1991. 48 p. (Lossepladsprojektet. Rapport; No. H7).

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 1991

 8. Published

  Leaching Tests to Evaluate Pollution Potential of Combustion Residues From an Iron Recycling Industry. / Kjeldsen, Peter; Christensen, Thomas Højlund.

  In: Waste Management & Research, Vol. 8, 1990, p. 277-292.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 1990

 9. Published
 10. Published

  Kemikalie- og olieforurening. / Korsgaard, Trine ; Kjeldsen, Peter; Vedby, Steen.

  In: Miljø og energi, Vol. 89/90, 1990, p. 61-69.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 1990

Download list:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word