Per Dolmer

 1. 2015
 2. Published
 3. Published

  Establishment of blue mussel beds to enhance fish habitats. / Kristensen, Louise Dahl; Stenberg, Claus; Støttrup, Josianne; Poulsen, Louise K.; Christensen, Helle Torp; Dolmer, Per; Landes, Anja; Røjbek, Maria; Thorsen, S.W.; Deurs, Mads Anker van; Grønkjær, Peter.

  In: Applied Ecology and Environmental Research, Vol. 13, No. 3, 2015, p. 783-796.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2015

 4. Published

  Moderate establishment success of Pacific oyster, Crassostrea gigas, on a sheltered intertidal mussel bed. / Holm, M.W.; Davids, J.K.; Dolmer, Per; Vismann, B.; Hansen, B.W.

  In: Journal of Sea Research, Vol. 104, 2015, p. 1-8.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2015

 5. 2014
 6. Published

  Bivalve aquaculture transfers in Atlantic Europe. Part A: Transfer activities and legal framework. / Muehlbauer, F.; Fraser, D.; Brenner, M.; Van Nieuwenhove, K.; Buck, B.H.; Strand, O.; Mazurié, J.; Thorarinsdottir, G.; Dolmer, Per; O`Beirn, F.; Sanchez-Mata, A.; Flimlin, G.; Kamermans, P.

  In: Ocean & Coastal Management, Vol. 89, 2014, p. 127-138.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2014

 7. Published

  Bivalve aquaculture transfers in Atlantic Europe. Part B: Environmental impacts of transfer activities. / Brenner, M.; Fraser, D.; Van Nieuwenhove, K.; O'Beirn, F.; Buck, B.H.; Mazurié, J.; Thorarinsdottir, G.; Dolmer, Per; Sanchez-Mata, A.; Strand, O.; Flimlin, G.; Miossec, L.; Kamermans, P.

  In: Ocean & Coastal Management, Vol. 89, 2014, p. 139-146.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2014

 8. Published
 9. Published

  Status of the Pacific Oyster Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) in the western Limfjord, Denmark – Five years of population development. / Groslier, Tilde; Christensen, Helle Torp; Davids, Jens; Dolmer, Per; Elmedal, Ingrid; Wejlemann Holm, Mark; Hansen, Benni Winding.

  In: Aquatic Invasions, Vol. 9, No. 2, 2014, p. 175-184.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2014

 10. 2013
 11. Published

  Anvendelse af GIS i forbindelse med konsekvensvurderinger af fiskeri på skaldyr i Natura 2000-områder i Danmark. / Geitner, Kerstin; Christensen, Helle Torp; Christoffersen, Mads Ole; Dolmer, Per.

  2013. Abstract from 17. Danske havforskermøde, Roskilde, Denmark.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2013

 12. Published

  Blue Reef - Reetableret stenrev og deres effekt på fiskefaunen – foreløbige resultater af fiskeundersøgelserne på Læsø Trindel. / Stenberg, Claus; Støttrup, Josianne; Dolmer, Per.

  2013. Poster session presented at 17. Danske havforskermøde, Roskilde, Denmark.

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2013

 13. Published

  Dannelse af bankestruktur hos blåmuslinger: effekt af substrat, tid og muslingernes oprindelse. / Christensen, Helle Torp; Dolmer, Per; Hansen, Benni Winding; Holmer, Marianne; Kristensen, Louise; Poulsen, Louise K.; Stenberg, Claus; Støttrup, Josianne.

  2013. Poster session presented at 17. Danske havforskermøde, Roskilde, Denmark.

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2013

 14. Published

  Den miljømæssige betydning af tilstedeværelsen af den introducerede stillehavsøsters, Crassostrea gigas, på en litoral blåmuslingbanke ved Agger Tange, Limfjorden. / Holm, Mark W.; Davids, Jens K.; Dolmer, Per; Vismann, Bent; Hansen, Benni W.

  2013. Abstract from 17. Danske havforskermøde, Roskilde, Denmark.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2013

 15. Published

  Fiskeriets påvirkning af naturtypen ’Rev’ (1170) i Natura 2000 området i Lillebælt. / Christoffersen, Mads Ole; Dinesen, Grete E.; Geitner, Kerstin; Stenberg, Claus; Lisbjerg, Dennis; Dolmer, Per.

  2013. Abstract from 17. Danske havforskermøde, Roskilde, Denmark.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2013

 16. Published

  Genskabelse af biogene rev i Nørrefjord. / Kristensen, Louise; Poulsen, Louise K.; Christensen, Helle Torp; Stenberg, Claus; Thorsen, Sandra W.; Røjbek, Maria; Andersen, Stine Kærulf; Dolmer, Per; Geitner, Kerstin; Gram, Vagn; van Deurs, Mads; Holm, Nina; Holmer, Marianne; Knudsen, Jesper; Knudsen, Marianne; Støttrup, Josianne.

  2013. Abstract from 17. Danske havforskermøde, Roskilde, Denmark.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2013

 17. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lillebælt 2013. / Dolmer, Per; Christoffersen, Mads Ole; Geitner, Kerstin; Larsen, Finn; Dinesen, Grete E.; Holm, Nina.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2013. 62 p. (DTU Aqua-rapport; No. 261-2013).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2013

 18. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2012/2013. / Dolmer, Per; Christoffersen, Mads; Christensen, Helle Torp; Geitner, Kerstin; Larsen, Finn; Holm, Nina.

  Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, 2013. (DTU Aqua-rapport; No. 274-2013).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2014

 19. Published

  Konsekvensvurdering af muslingefiskeri i Natura 2000 områder. / Dolmer, Per; Christoffersen, Mads Ole; Christensen, Helle Torp; Geitner, Kerstin; Dinesen, Grete E.

  2013. Abstract from 17. Danske havforskermøde, Roskilde, Denmark.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2013

 20. Published

  Kulturbankeprojekt med udlægning af blåmuslinger produceret på langline. / Dolmer, Per; Christensen, Helle Torp; Christoffersen, Mads Ole; Hansen, Flemming Thorbjørn; Møhlenberg, Flemming; Lisbjerg, Dennis; Stage, Bjarne; Landes, Anja; Nielsen, Pernille; Tørring, Ditte.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2013. 29 p. (DTU Aqua-rapport; No. 273-2013).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2013

 21. 2012
 22. Published

  An ecosystem-based approach and management framework for the integrated evaluation of bivalve aquaculture impacts. / Cranford, Peter J.; Kamermans, Pauline; Krause, Gesche; Mazurié, Joseph; Buck, Bela H.; Dolmer, Per; Fraser, David; Van Nieuwenhove, Kris; O’Beirn, Francis X.; Sanchez-Mata, Adoración ; Thorarinsdóttir, Gudrun G.; Strand, Øivind.

  In: Aquaculture Environment Interactions, Vol. 2, No. 3, 2012, p. 193-213.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2012

 23. Published

  Area-intensive bottom culture of blue mussels Mytilus edulis in a micro-tidal estuary. / Dolmer, Per; Christensen, Helle Torp; Hansen, Benni Winding; Vismann, Bent.

  In: Aquaculture Environment Interactions, Vol. 3, 2012, p. 81-91.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2012

 24. Published

  Area-intensive bottom culture production of blue mussels, Mytilus edulis (L.). / Christensen, Helle Torp; Dolmer, Per (Main supervisor).

  DTU aqua. National Institute of Aquatic Resources, 2012. 112 p.

  Publication: ResearchPh.D. thesis – Annual report year: 2012

 25. Published
 26. Published

  Effects of coexistence between the blue mussel Mytilus edulis and eelgrass Zostera marina on sediment biogeochemistry and plant performance. / Vinther, H.F.; Norling, P.; Kristensen, Per Sand; Dolmer, Per; Holmer, M.

  In: Marine Ecology - Progress Series, Vol. 447, 2012, p. 139-149.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2012

 27. Published

  Fiskebestandenes struktur. Fagligt baggrundsnotat til den danske implementering af EU's havstrategidirektiv. / Warnar, Thomas; Huwer, Bastian; Vinther, Morten; Egekvist, Josefine; Sparrevohn, Claus Reedtz; Kirkegaard, Eskild; Dolmer, Per; Munk, Peter; Sørensen, Thomas Kirk.

  Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, 2012. 121 p. (DTU Aqua-rapport; No. 254-2012).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2012

 28. Published

  Impact of an icy winter on the Pacific oyster (Crassostrea gigas Thunberg, 1793) populations in Scandinavia. / Strand, Åsa; Blanda, Elisa; Bodvin, Torjan; Davids, Jens K.; Fast Jensen, Lasse; Holm-Hansen, Tore Hejl; Hjelmert, Anders; Lindegarth, Susanne; Mortensen, Stein; Moy, Frithjof E.; Nielsen, Pernille; Norling, Pia; Nyberg, Carlo; Christensen, Helle Torp; Vismann, Bent; Wejlemann Holm, Mark; Winding Hansen, Benny; Dolmer, Per.

  In: Aquatic Invasions, Vol. 7, No. 3, 2012, p. 433-440.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2012

 29. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lillebælt 2012. / Poulsen, Louise K.; Geitner, Kerstin; Christoffersen, Mads Ole; Christensen, Helle Torp; Dolmer, Per; Larsen, Finn; Dinesen, Grete E.; Holm, Nina.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2012. 79 p. (DTU Aqua-rapport; No. 247-2012).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2012

 30. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lovns Bredning 2012/2013. / Christoffersen, Mads Ole; Dolmer, Per; Christensen, Helle Torp; Geitner, Kerstin; Holm, Nina.

  Charlottenlund : Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, 2012. 77 p. (DTU Aqua-rapport; No. 257-2012).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2012

 31. Published

  Slutrapport for Projekt BioRev 2010-2012. / Poulsen, Louise K.; Christensen, Helle Torp; Stenberg, Claus; Kristensen, Louise; Thorsen, Sandra W.; Røjbek, Maria; Landes, Anja; Andersen, Stine Kærulf; Dolmer, Per; Geitner, Kerstin; Gram, Vagn; Holm, Nina; Holmer, Marianne; Knudsen, Jesper; Knudsen, Marianne; Støttrup, Josianne.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2012. 51 p. (DTU Aqua-rapport; No. 251-2012).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2012

 32. 2011
 33. Published
 34. Published

  Epifyt og epifauna på ålegræs (Zostera marina) i Nørrefjord, Faaborg. / Thorsen, Sandra W.; Knudsen, Marianne; Poulsen, Louise K.; Kristensen, Louise; Dolmer, Per; Stenberg, Claus; Landes, Anja; Støttrup, Josianne; Holmer, Marianne.

  2011. Poster session presented at 16. Dansk Havforskermøde, Knebel, Denmark.

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2011

 35. Published

  Etablering af biogene rev - en vej til nyt liv i danske fjorde?. / Poulsen, Louise K.; Stenberg, Claus; Dolmer, Per; Kristensen, Louise; Aabrink, Morten; Christensen, Helle Torp; Holmer, Marianne; Thorsen, Sandra W.; Knudsen, Marianne; Oelschlägel, Anja; Støttrup, Josianne.

  2011. Poster session presented at 16. Dansk Havforskermøde, Knebel, Denmark.

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2011

 36. Published

  In situ method for measurements of community clearance rate on shallow water bivalve populations. / Hansen, Benni W.; Dolmer, Per; Vismann, Bent.

  In: Limnology and Oceanography: Methods, Vol. 9, 2011, p. 454-459.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2011

 37. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri af østers i Nissum Bredning 2011/2012. / Dolmer, Per; Poulsen, Louise K.; Christoffersen, Mads Ole; Geitner, Kerstin; Larsen, Finn.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2011. 78 p. (DTU Aqua-rapport; No. 245-2011).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2012

 38. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2011/2012. / Dolmer, Per; Christoffersen, Mads Ole; Poulsen, Louise K.; Geitner, Kerstin; Aabrink, Morten; Larsen, Finn; Kristensen, Per Sand; Holm, Nina.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2011. 109 p. (DTU Aqua-rapport; No. 244-2011).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2012

 39. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lovns Bredning 2011/2012. / Christoffersen, Mads Ole; Poulsen, Louise K.; Geitner, Kerstin; Aabrink, Morten; Kristensen, Per Sand; Holm, Nina; Dolmer, Per.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2011. 99 p. (DTU Aqua-rapport; No. 243-2011).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2012

 40. Published

  Udvikling af skånsomt redskab til fiskeri af blåmuslinger. / Eigaard, Ole Ritzau; Frandsen, Rikke; Andersen, Benny; Jensen, Kaj Møller; Poulsen, Louise K.; Tørring, Ditte; Bak, Finn; Dolmer, Per.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2011. 33 p. (DTU Aqua-rapport; No. 238-2011).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2011

 41. 2010
 42. Published

  Biodiversitet under havets overflade. / Dolmer, Per.

  2010. Abstract from Wilhjelmkonferencen: En fattig natur i et rigt samfund : Biodiversitet - fra ord til handling, København, .

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2010

 43. Published

  Interaction in coastal waters: a roadmap to sustainable integration of aquaculture and fisheries — the COEXIST project. / Bergh, Øivind; Berthou, Pathrick; Bricker, Suzanne; Buisman, Erik; Burnell, Gavin; Dankers, Norbert; Dolmer, Per; Duijn, Arie van; Fabi, Gianna; Ferreira, Joao; Fitzpatrick, Mike; Gault, Jeremy; Guayder, Olivier; Grönroos, Juha; Hoefnagel, Ellen; Karman, Chris; Sørensen, Thomas Kirk; Kloppmann, Mathias; Kraus, Gerd; Macher, Claire; Mäkinen, Timo; Murphy, David; Oostenbrugge, Hans van; Pastoors, Martin; Pedersen, Helene; Pomeroy, Robert; Quirijns, Floor; Saurel, Camille; Sell, Anne; Stenberg, Claus; Taylor, Nick; Tødenes, Merethe; Vale, Carlos; Verner-Jeffreys, David.

  2010. Poster session presented at ICES Council Meeting 2010, Nantes, France.

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2010

 44. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri af blåmusling i Lillebælt 2010. / Dolmer, Per; Christoffersen, Mads Ole; Poulsen, Louise K.; Geitner, Kerstin; Kristensen, Per Sand.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2010. 27 p. (DTU Aqua-rapport; No. 222-2010).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2010

 45. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri af østers i Nissum Bredning 2010/2011. / Dolmer, Per; Poulsen, Louise K.; Christoffersen, Mads Ole; Aabrink, Morten; Kristensen, Per Sand.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2010. 81 p. (DTU Aqua-rapport; No. 223-2010).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2010

 46. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lillebælt 2011. / Poulsen, Louise K.; Christoffersen, Mads Ole; Kristensen, Per Sand; Dolmer, Per; Aabrink, Morten; Kindt-Larsen, Lotte; Dinesen, Grete E.; Holm, Nina.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2010. 86 p. (DTU Aqua-rapport; No. 231-2010).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2010

 47. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2010/2011. / Poulsen, Louise K.; Christoffersen, Mads Ole; Aabrink, Morten; Dolmer, Per; Kristensen, Per Sand; Holm, Nina.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2010. 106 p. (DTU Aqua-rapport; No. 224-2010).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2010

 48. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lovns Bredning 2010/2011. / Christoffersen, Mads Ole; Poulsen, Louise K.; Aabrink, Morten; Dolmer, Per; Kristensen, Per Sand; Holm, Nina.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2010. 94 p. (DTU Aqua-rapport; No. 225-2010).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2010

 49. Published

  Massive settlements of the Pacific oyster, Crassostrea gigas, in Scandinavia : Invasion note. / Wrange, Anna-Lisa; Valero, Johanna; Harkestad, Lisbeth S.; Strand, Oivind; Lindegarth, Susanne; Christensen, Helle Torp; Dolmer, Per; Kristensen, Per Sand; Mortensen, Stein.

  In: Biological Invasions, Vol. 12, No. 6, 2010, p. 1453-1458.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2010

 50. Published

  Massive settlements of the Pacific oyster, Crassostrea gigas, in Scandinavia : Original paper. / Wrange, Anna-Lisa; Valero, Johanna; Harkestad, Lisbeth S.; Strand, Øivind; Lindegarth, Susanne; Christensen, Helle Torp; Dolmer, Per; Kristensen, Per Sand; Mortensen, Stein.

  In: Biological Invasions, Vol. 12, No. 5, 2010, p. 1145-1152.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2010

 51. Published

  Offshore wind farms and their potential for shellfish aquaculture and restocking. / Stenberg, Claus; Christoffersen, Mads Ole; Krog, Carsten; Mariani, Patrizio; Dolmer, Per.

  2010. Poster session presented at ICES Council Meeting 2010, Nantes, France.

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2010

 52. Published

  Pacific oyster in the Danish wadden Sea: Impacts of different management strategies on the ecosystem. / Dolmer, Per.

  2010. Abstract from Trilateral Conference on Neobiota in the Wadden Sea : Challenges for Nature Conservation, Wilhelmshaven, Germany, .

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2010

 53. Published

  Population control of the invasive Pacific oyster in microtidal areas: impact of an ice winter. / Dolmer, Per; Norling, Pia; Holm, Mark Wejlemann; Holm, Tore; Davids, Jens; Blanda, Elisa; Hansen, Benni Winding; Christensen, Helle Torp; Nielsen, Pernille; Lindegarth, Susanne; Strand, Åsa; Nyberg, Carlo; Torjan, Bodvin; Jensen, Lasse Fast; Vismann, Bent; Mortensen, Stein; Harkestad, Lisbeth; Geitner, Kerstin; Aabrink, Morten; Ardehed, Angelica.

  2010. Abstract from Nordic Marine Sciences Conference, Strömstad, Sweden.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2010

 54. Published
 55. Published

  The impact of the adult blue mussel (Mytilus edulis) population on settling of conspecific larvae. / Dolmer, Per; Stenalt, Ea.

  In: Aquaculture International, Vol. 18, No. 1, 2010, p. 3-17.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2010

 56. Published

  The Limfjord, Denmark. SPICOSA study site 5. / Dinesen, Grete E.; Ahsan, D.; Dolmer, Per; Holmer, M.; Hjort, M.; Jarlbæk, Henrik; Hoffmann, Erik; Markager, S.; Roth, E.; Sverdrup-Jensen, S.; Petersen, Jens Kjerulf; Timmermann, K.; Støttrup, Josianne.

  2010. Poster session presented at SPICOSA SAF meeting, Istanbul, .

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2010

 57. Published

  Udbredelsen af stillehavsøsters, Crassostrea gigas, i Skandinavien. / Christensen, Helle Torp; Dolmer, Per; Wrange, Anna-Lisa; Hansen, Benni Winding; Harkestad, Lisbeth S.; Kristensen, Per Sand; Lindegarth, Susanne; Mortensen, Stein; Strand, Øivind; Valero, Johanna.

  2010. Poster session presented at Workshop om Invasive arter i praksis, København, 25. januar 2010, .

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2010

 58. 2009
 59. Published

  A spatially and temporally explicit analysis of beam-trawling on sandeel fishing grounds in the North Sea. / Deurs, Mikael van; Hal, Ralf van; Jensen, Henrik; Tomczak, Maciej; Dolmer, Per.

  2009. (INEXFISH: North Atlantic Case Study, Appendix 1).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2009

 60. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri af østers i Nissum Bredning 2009/2010. / Dolmer, Per; Poulsen, Louise K.; Blæsbjerg, Mette; Kristensen, Per Sand; Geitner, Kerstin; Christoffersen, Mads Ole; Hoffmann, Erik; Holm, Nina.

  Charlottenlund : Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer - Dansk Skaldyrcenter, 2009. 81 p. (DTU Aqua-rapport; No. 216-09).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2009

 61. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lillebælt 2008/2009. / Dolmer, Per; Christoffersen, Mads Ole; Geitner, Kerstin; Kristensen, Per Sand.

  Charlottenlund : Technical University of Denmark. National Institute of Aquatic Resources. Section for Shellfish, 2009. 67 p. (DTU Aqua-rapport; No. 213-09).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2009

 62. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2008/2009. / Dolmer, Per; Christensen, Helle Torp; Kristensen, Per Sand; Hoffmann, Erik; Geitner, Kerstin.

  Charlottenlund : Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer - Dansk Skaldyrcenter, 2009. 32 p. (DTU Aqua-rapport; No. 210-09).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2009

 63. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2009/2010. / Dolmer, Per; Poulsen, Louise K.; Blæsbjerg, Mette; Kristensen, Per Sand; Geitner, Kerstin; Christoffersen, Mads Ole; Holm, Nina.

  Charlottenlund : Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer - Dansk Skaldyrcenter, 2009. 94 p. (DTU Aqua-rapport; No. 214-09).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2009

 64. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lovns Bredning 2008/2009. / Dolmer, Per; Christensen, Helle Torp; Kristensen, Per Sand; Hoffmann, Erik; Geitner, Kerstin.

  Charlottenlund : Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer - Dansk Skaldyrcenter, 2009. 33 p. (DTU Aqua-rapport; No. 211-09).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2009

 65. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lovns Bredning 2009/2010. / Dolmer, Per; Poulsen, Louise K.; Blæsbjerg, Mette; Kristensen, Per Sand; Geitner, Kerstin; Christoffersen, Mads Ole; Holm, Nina.

  Charlottenlund : Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer - Dansk Skaldyrcenter, 2009. 85 p. (DTU Aqua-rapport; No. 215-09).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2009

 66. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på europæisk østers i Nissum Bredning 2008. / Dolmer, Per; Christensen, Helle Torp; Geitner, Kerstin; Kristensen, Per Sand; Hoffmann, Erik.

  Charlottenlund : Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer - Dansk Skaldyrcenter, 2009. 22 p. (DTU Aqua-rapport; No. 209-09).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2009

 67. Published
 68. Published

  Sandeel (Ammodytes marinus) recruitment in relation to density dependence and zooplankton composition. / Deurs, Mikael van; Hal, Ralf van; Tomczak, Maciej; Jonasdottir, Sigrun; Dolmer, Per.

  2009. Poster session presented at 15. Danske Havforskermøde, Helsingør, Denmark.

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2009

 69. Published

  Udvikling af kulturbanker til produktion af blåmuslinger i Limfjorden. / Dolmer, Per; Kristensen, Per Sand; Hoffmann, Erik; Geitner, Kerstin; Borgstrøm, Rasmus; Espersen, Andreas Christian; Petersen, Jens Kjerulf; Clausen, Preben; Bassompiere, Marc; Josefson, Alf; Laursen, Karsten; Petersen, Ib Krag; Tørring, Ditte Bruunshøj; Gramkow, Mikael.

  Charlottenlund : Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer - Dansk Skaldyrcenter, 2009. 127 p. (DTU Aqua-rapport; No. 212-09).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2009

 70. Published
 71. 2008
 72. Published

  Biofouling og skadevoldere: Søstjerner. / Holtegaard, L.E.; Gramkow, Mikael; Petersen, Jens Kjerulf; Dolmer, Per.

  2008. 130 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 73. Published

  Blåmuslingeprojekt fase 3 - Integration og optimering af produktionsformer. / Tørring, Ditte; Gramkow, Mikael; Nielsen, Carsten Fomsgaard; Redeker, S.; Holtegaard, L.E.; Freudendahl, A.S.; Petersen, Jens Kjerulf; Carlsson, M.S.; Dolmer, Per; Christensen, Helle Torp; Kristensen, Per Sand.

  Nykøbing Mors : Dansk Skaldyrcenter, 2008. 154 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 74. Published

  Erfaringsopsamling for muslingeopdræt i Danmark. / Christensen, Helle Torp; Dolmer, Per; Stewart, H.; Bangsholt, J.; Olesen, T.; Redeker, S.

  Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, 2008. 113 p. (DTU Aqua-rapport; No. 185-08).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 75. Published

  Nye opdrætsteknikker. / Tørring, Ditte; Gramkow, Mikael; Holtegaard, L.E.; Petersen, Jens Kjerulf; Dolmer, Per; Bækgaard, P.

  Nykøbing Mors : Dansk Skaldyrcenter, 2008. 77 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 76. Published

  SPICOSA Design Step, SSA 5 Limfjorden, Denmark – progress and results. / Støttrup, Josianne (Editor); Dinesen, Grete E. (Editor); Dolmer, Per; Hoffmann, Erik; Holmer, M.; Jarlbæk, Henrik; Markager, S.; Petersen, Jens Kjerulf; Roth, E.; Sverdrup-Jensen, S.; Timmermann, K.; Wiethüchter, A.

  2008. Poster session presented at SPICOSA SAF Meeting, Faro, Portugal, .

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2008

 77. Published

  SPICOSA System Design report : SSA 5 - Limfjorden, Denmark. / Støttrup, Josianne; Dinesen, Grete E.; Dolmer, Per; Hoffmann, Erik; Holmer, M.; Jarlbæk, Henrik; Køppen, A.S.; Markager, S.; Petersen, Jens Kjerulf; Roth, E.; Sverdrup-Jensen, S.; Timmermann, K.; Wiethüchter, Anita.

  2008. 26 p. (SPICOSA).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 78. Published

  Taskekrabben: Biologi, fiskeri, afsætning og forvaltningsplan. / Stenberg, Claus; Dolmer, Per; Krog, C.; Madsen, S.; Nannerup, L.; Wall, M.; Geitner, Kerstin.

  Charlottenlund : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2008. 129 p. (DTU Aqua-rapport; No. 183-08).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 79. Published

  Time series analysis of intrinsic and extrinsic drivers of sandeel recruitment in the North Sea with emphasize on species specific Calanus copepod abundances and population density dependence. / Deurs, Mikael van; Tomczak, Maciej; van Hal, Ralf; Jonasdottir, Sigrun; Dolmer, Per.

  ICES CM 2008. Vol. Q:12 International Council for the Exploration of the Sea, 2008. p. 1-16.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2008

 80. 2007
 81. Published

  A field investigation of kelp biomass and production in South Greenland. / Wegeberg, S.; Bangsholt, J.; Dolmer, Per; Mortensen, A.M.; Pedersen, P.M.

  2007. Poster session presented at 14. Danske Havforskermøde, Odense, Denmark.

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2007

 82. Published

  A northwards expansion of the Pacific oyster, Crasostrea gigas. / Mortensen, S.; Valero, J.; Wrange, A.-L.; Harkestad, L.S.; Stene, R.-O.; Christensen, Helle Torp; Dolmer, Per; Strand, Ø.

  2007. Poster session presented at International Conference on Shellfish Restoration (ICSR), November 12-16, 2007, Vlissingen, The Netherlands, .

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2007

 83. Published

  Impact of dredging of Crassostrea gigas in the Danish Wadden Sea.. / Christensen, Helle Torp; Dolmer, Per.

  2007. Poster session presented at 10 th International Conference on Shellfish Restoration (ICSR), Vlissingen, The Netherlands,November 12-16, 2007, .

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2007

 84. Published

  Integrated Coastal Zone Management of cultures and fishery of mussels in Limfjorden, Denmark. / Geitner, Kerstin; Dolmer, Per.

  Abstracts from Nordic Workshop on Marine Spatial Planning. 2007.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2007

 85. Published
 86. Published
 87. Published

  Kystfodring og kystøkologi: Evaluering af revlefodring ud for Fjaltring. / Støttrup, Josianne; Dolmer, Per; Røjbek, Maria; Nielsen, Else; Ingvardsen, S.; Sørensen, P.; Sørensen, Sune Riis.

  Charlottenlund : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2007. 48 p. (DFU-rapport; No. 171-07).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 88. Published

  Management of the fishery of blue mussels in Denmark. / Dolmer, Per; Kristensen, Per Sand; Hoffmann, Erik; Geitner, Kerstin.

  2007. Poster session presented at ICZM meeting, Arendal, Norway, 11-14 June, .

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2007

 89. Published
 90. Published

  Taskekrabben - Biologi, fiskeri, afsætning og forvaltningsplan. / Stenberg, Claus; Dolmer, Per; Krog, C.; Madsen, S.; Nannerup, L.; Wall, M.

  [s.n.], 2007.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 91. 2006
 92. Published

  Estimation of food limitation of bivalve larvae in coastal waters of north-western Europe. / Bos, O.G.; Hendriks, I.E.; Strasser, M.; Dolmer, Per; Kamermans, P.

  In: Journal of Sea Research, Vol. 55, No. 3, 2006, p. 191-206.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2006

 93. Published

  Mapping of mussel fishing and culture activities in Limfjorden (Denmark). / Geitner, Kerstin; Kristensen, Per Sand; Dolmer, Per; Borgstrøm, Rasmus.

  2006. Poster session presented at ICES Working Group Marine Habitat Mapping : International Council for the Exploration of the Sea, Galway, Ireland, 4-7. April, .

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2006

 94. 2005
 95. Published

  Kystfodring og godt fiskeri: Undersøgelse af strandnær kystfodring ved Agger Tange. / Støttrup, Josianne; Dolmer, Per; Røjbek, Maria; Nielsen, Else; Ingvardsen, S.; Laustrup, C.; Sørensen, Sune Riis.

  Charlottenlund : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2005. 52 p. (DFU-rapport; No. 156-05).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2005

 96. Published

  Kystfodring påvirker kystens fauna. / Røjbek, Maria; Dolmer, Per; Støttrup, Josianne; Ingvardsen, S.M.; Laustrup, C.

  In: Miljø og vandpleje, Vol. 31, 2005, p. 3-7.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 2005

 97. Published

  Marin habitatrestaurering: Havets vidundermedicin. / Dolmer, Per; Støttrup, Josianne; Olesen, Hans Jakob.

  In: Miljø og vandpleje, Vol. 31, 2005, p. 8-13.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 2005

 98. 2004
 99. Published

  Beskyttede havområder i Norden. / Hoffmann, Erik; Dolmer, Per; Nordberg, E.; Blanner, P.

  Kbh. : Nordisk Ministerråd, 2004. 66 p. (TemaNord; No. 2004:543).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2004

 100. Published

  Integrated Coastal Zone Management of cultures and fishery of mussels in Limfjorden, Denmark. / Dolmer, Per; Geitner, Kerstin.

  In: ICES C.M. 2004/, Vol. V:07, 2004, p. 1-9.

  Publication: ResearchConference article – Annual report year: 2004

 101. Published

  Omplantning af blåmuslinger i Limfjorden med M/S Limfjorden. / Kristensen, Per Sand; Dolmer, Per; Hoffmann, Erik.

  Charlottenlund : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2004. 11 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2004

 102. Published

  Østersfiskeri i Limfjorden - sammenligning af redskaber. / Dolmer, Per; Hoffmann, Erik.

  Charlottenlund : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2004. 40 p. (DFU-rapport; No. 136-04).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2004

 103. 2003
 104. Published

  The distribution of the sea anemone Metridium senile (L.) related to dredging for blue mussels ( Mytilus edulis L.) and flow habitat. / Friis, Alan; Dolmer, Per.

  In: Ophelia, Vol. 57, No. 1, 2003, p. 43-52.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2003

 105. 2002
 106. Published

  Effects of substrate type on growth and mortality of blue mussels ( Mytilus edulis ) exposed to the predator Carcinus maenas. / Frandsen, Rikke; Dolmer, Per.

  In: Marine Biology, Vol. 141, No. 2, 2002, p. 253-262.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2002

 107. Published

  Evaluation of the Danish mussel fishery: suggestions for an ecosystem management approach. / Dolmer, Per; Frandsen, Rikke.

  In: Helgoland Marine Research, Vol. 56, No. 1, 2002, p. 13-20.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2002

 108. Published

  Mussel dredging: Impact on epifauna in Limfjorden, Denmark. / Dolmer, Per.

  In: Journal of Shellfish Research, Vol. 21, No. 2, 2002, p. 529-538.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2002

 109. Published

  Udvalget om Miljøpåvirkninger og fiskeriressourcer : Delrapport vedr. andre faktorer. / Mellergaard, Stig; Dolmer, Per; Berggren, U.; Wallach, T.

  Lyngby : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2002. 30 p. (DFU-rapport; No. 114-02).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2002

 110. Published

  Udvalget om Miljøpåvirkninger og fiskeriressourcer : Delrapport vedr. habitatpåvirkninger. / Dolmer, Per; Dahl, K.; Frederiksen, S.; Berggren, U.; Prüssing, S.; Støttrup, Josianne; Lundgren, Bo.

  Lyngby : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2002. 32 p. (DFU-rapport; No. 112-02).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2002

 111. 2001
 112. Published

  Short-term impact of blue mussel dredging ( Mytilus edulis L.) on a benthic community. / Dolmer, Per; Kristensen, T.; Christiansen, M.L.; Petersen, M.F.; Kristensen, Per Sand; Hoffmann, Erik.

  In: Hydrobiologia, Vol. 465, No. 1-3, 2001, p. 115-127.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2001

 113. 2000
 114. Published

  Algal concentration profiles above mussel beds. / Dolmer, Per.

  In: Journal of Sea Research, Vol. 43, No. 2, 2000, p. 113-119.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2000

 115. Published

  Blåmuslinge-fiskeriet i Limfjorden - et biologisk bæredygtigt fiskeri?. / Dolmer, Per; Hoffmann, Erik.

  In: Fisk og Hav, No. 50, 2000, p. 2-11.

  Publication: CommunicationJournal article – Annual report year: 2000

 116. Published

  Effect of closed areas on distribution of fish and epibenthos. / Hoffmann, Erik; Dolmer, Per.

  In: ICES Journal of Marine Science, Vol. 57, No. 5, 2000, p. 1310-1314.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2000

 117. Published

  Feeding activity of mussels Mytilus edulis related to near-bed currents and phytoplankton biomass. / Dolmer, Per.

  In: Journal of Sea Research, Vol. 44, No. 3-4, 2000, p. 221-231.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2000

 118. Published

  Fisk, fiskeri og bundfauna ved Agerø, Limfjorden. / Hoffmann, Erik; Dolmer, Per.

  Charlottenlund : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2000. 48 p. (DFU-rapport; No. 74-00).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2000

 119. 1999
 120. Published
 121. 1998
 122. Published

  Seasonal and spatial variability in growth of Mytilus edulis L in a brackish sound: comparisons of individual mussel growth and growth of size classes. / Dolmer, Per.

  In: Fisheries Research, Vol. 34, No. 1, 1998, p. 17-26.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 1998

 123. Published

  Strukturen i en muslingebanke og dennes betydning for blåmuslingers vækst og dødelighed. / Dolmer, Per.

  Charlottenlund : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 1998. 105 p. (DFU-rapport; No. 54-98).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 1998

 124. Published

  The interactions between bed structure of Mytilus edulis L. and the predator Asterias rubens L. / Dolmer, Per.

  In: Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, Vol. 228, No. 1, 1998, p. 137-150.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 1998

 125. 1996
 126. Published

  Blåmuslingebestanden i Limfjorden samt evaluering af bestandsstørrelserne i perioden 1993-1995. / Kristensen, Per Sand; Dolmer, Per; Hoffmann, Erik.

  Charlottenlund : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 1996. 27 p. (DFU-rapport; No. 2-96).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 1996

 127. Published

  Blåmuslingers vækst og dødelighed i Limfjorden. / Dolmer, Per.

  Charlottenlund : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 1996. 66 p. (DFU-rapport; No. 12-96).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 1996

 128. 1995
 129. Published

  Blåmuslingebestanden i Limfjorden i 1995 samt evaluering af bestandsstørrelserne i perioden 1993-1995. / Kristensen, Per Sand; Dolmer, Per; Hoffmann, Erik.

  Charlottenlund : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 1995. (DF&H-rapport; No. 493).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 1995

 130. Published
Download list:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word