Per Dolmer

 1. 2015
 2. Published
 3. Published

  Establishment of blue mussel beds to enhance fish habitats. / Kristensen, Louise Dahl; Stenberg, Claus; Støttrup, Josianne; Poulsen, Louise K.; Christensen, Helle Torp; Dolmer, Per; Landes, Anja; Røjbek, Maria; Thorsen, S.W.; Deurs, Mads Anker van; Grønkjær, Peter.

  In: Applied Ecology and Environmental Research, Vol. 13, No. 3, 2015, p. 783-796.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2015

 4. Published

  Moderate establishment success of Pacific oyster, Crassostrea gigas, on a sheltered intertidal mussel bed. / Holm, M.W.; Davids, J.K.; Dolmer, Per; Vismann, B.; Hansen, B.W.

  In: Journal of Sea Research, Vol. 104, 2015, p. 1-8.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2015

 5. 2014
 6. Published

  Bivalve aquaculture transfers in Atlantic Europe. Part A: Transfer activities and legal framework. / Muehlbauer, F.; Fraser, D.; Brenner, M.; Van Nieuwenhove, K.; Buck, B.H.; Strand, O.; Mazurié, J.; Thorarinsdottir, G.; Dolmer, Per; O`Beirn, F.; Sanchez-Mata, A.; Flimlin, G.; Kamermans, P.

  In: Ocean & Coastal Management, Vol. 89, 2014, p. 127-138.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2014

 7. Published

  Bivalve aquaculture transfers in Atlantic Europe. Part B: Environmental impacts of transfer activities. / Brenner, M.; Fraser, D.; Van Nieuwenhove, K.; O'Beirn, F.; Buck, B.H.; Mazurié, J.; Thorarinsdottir, G.; Dolmer, Per; Sanchez-Mata, A.; Strand, O.; Flimlin, G.; Miossec, L.; Kamermans, P.

  In: Ocean & Coastal Management, Vol. 89, 2014, p. 139-146.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2014

 8. Published
 9. Published

  Status of the Pacific Oyster Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) in the western Limfjord, Denmark – Five years of population development. / Groslier, Tilde; Christensen, Helle Torp; Davids, Jens; Dolmer, Per; Elmedal, Ingrid; Wejlemann Holm, Mark; Hansen, Benni Winding.

  In: Aquatic Invasions, Vol. 9, No. 2, 2014, p. 175-184.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2014

 10. 2013
 11. Published

  Anvendelse af GIS i forbindelse med konsekvensvurderinger af fiskeri på skaldyr i Natura 2000-områder i Danmark. / Geitner, Kerstin; Christensen, Helle Torp; Christoffersen, Mads Ole; Dolmer, Per.

  2013. Abstract from 17. Danske havforskermøde, Roskilde, Denmark.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2013

 12. Published

  Blue Reef - Reetableret stenrev og deres effekt på fiskefaunen – foreløbige resultater af fiskeundersøgelserne på Læsø Trindel. / Stenberg, Claus; Støttrup, Josianne; Dolmer, Per.

  2013. Poster session presented at 17. Danske havforskermøde, Roskilde, Denmark.

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2013

 13. Published

  Dannelse af bankestruktur hos blåmuslinger: effekt af substrat, tid og muslingernes oprindelse. / Christensen, Helle Torp; Dolmer, Per; Hansen, Benni Winding; Holmer, Marianne; Kristensen, Louise; Poulsen, Louise K.; Stenberg, Claus; Støttrup, Josianne.

  2013. Poster session presented at 17. Danske havforskermøde, Roskilde, Denmark.

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2013

 14. Published

  Den miljømæssige betydning af tilstedeværelsen af den introducerede stillehavsøsters, Crassostrea gigas, på en litoral blåmuslingbanke ved Agger Tange, Limfjorden. / Holm, Mark W.; Davids, Jens K.; Dolmer, Per; Vismann, Bent; Hansen, Benni W.

  2013. Abstract from 17. Danske havforskermøde, Roskilde, Denmark.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2013

 15. Published

  Fiskeriets påvirkning af naturtypen ’Rev’ (1170) i Natura 2000 området i Lillebælt. / Christoffersen, Mads Ole; Dinesen, Grete E.; Geitner, Kerstin; Stenberg, Claus; Lisbjerg, Dennis; Dolmer, Per.

  2013. Abstract from 17. Danske havforskermøde, Roskilde, Denmark.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2013

 16. Published

  Genskabelse af biogene rev i Nørrefjord. / Kristensen, Louise; Poulsen, Louise K.; Christensen, Helle Torp; Stenberg, Claus; Thorsen, Sandra W.; Røjbek, Maria; Andersen, Stine Kærulf; Dolmer, Per; Geitner, Kerstin; Gram, Vagn; van Deurs, Mads; Holm, Nina; Holmer, Marianne; Knudsen, Jesper; Knudsen, Marianne; Støttrup, Josianne.

  2013. Abstract from 17. Danske havforskermøde, Roskilde, Denmark.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2013

 17. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lillebælt 2013. / Dolmer, Per; Christoffersen, Mads Ole; Geitner, Kerstin; Larsen, Finn; Dinesen, Grete E.; Holm, Nina.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2013. 62 p. (DTU Aqua-rapport; No. 261-2013).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2013

 18. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2012/2013. / Dolmer, Per; Christoffersen, Mads; Christensen, Helle Torp; Geitner, Kerstin; Larsen, Finn; Holm, Nina.

  Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, 2013. (DTU Aqua-rapport; No. 274-2013).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2014

 19. Published

  Konsekvensvurdering af muslingefiskeri i Natura 2000 områder. / Dolmer, Per; Christoffersen, Mads Ole; Christensen, Helle Torp; Geitner, Kerstin; Dinesen, Grete E.

  2013. Abstract from 17. Danske havforskermøde, Roskilde, Denmark.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2013

 20. Published

  Kulturbankeprojekt med udlægning af blåmuslinger produceret på langline. / Dolmer, Per; Christensen, Helle Torp; Christoffersen, Mads Ole; Hansen, Flemming Thorbjørn; Møhlenberg, Flemming; Lisbjerg, Dennis; Stage, Bjarne; Landes, Anja; Nielsen, Pernille; Tørring, Ditte.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2013. 29 p. (DTU Aqua-rapport; No. 273-2013).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2013

 21. 2012
 22. Published

  An ecosystem-based approach and management framework for the integrated evaluation of bivalve aquaculture impacts. / Cranford, Peter J.; Kamermans, Pauline; Krause, Gesche; Mazurié, Joseph; Buck, Bela H.; Dolmer, Per; Fraser, David; Van Nieuwenhove, Kris; O’Beirn, Francis X.; Sanchez-Mata, Adoración ; Thorarinsdóttir, Gudrun G.; Strand, Øivind.

  In: Aquaculture Environment Interactions, Vol. 2, No. 3, 2012, p. 193-213.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2012

 23. Published

  Area-intensive bottom culture of blue mussels Mytilus edulis in a micro-tidal estuary. / Dolmer, Per; Christensen, Helle Torp; Hansen, Benni Winding; Vismann, Bent.

  In: Aquaculture Environment Interactions, Vol. 3, 2012, p. 81-91.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2012

 24. Published

  Area-intensive bottom culture production of blue mussels, Mytilus edulis (L.). / Christensen, Helle Torp; Dolmer, Per (Main supervisor).

  DTU aqua. National Institute of Aquatic Resources, 2012. 112 p.

  Publication: ResearchPh.D. thesis – Annual report year: 2012

 25. Published
 26. Published

  Effects of coexistence between the blue mussel Mytilus edulis and eelgrass Zostera marina on sediment biogeochemistry and plant performance. / Vinther, H.F.; Norling, P.; Kristensen, Per Sand; Dolmer, Per; Holmer, M.

  In: Marine Ecology - Progress Series, Vol. 447, 2012, p. 139-149.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2012

 27. Published

  Fiskebestandenes struktur. Fagligt baggrundsnotat til den danske implementering af EU's havstrategidirektiv. / Warnar, Thomas; Huwer, Bastian; Vinther, Morten; Egekvist, Josefine; Sparrevohn, Claus Reedtz; Kirkegaard, Eskild; Dolmer, Per; Munk, Peter; Sørensen, Thomas Kirk.

  Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, 2012. 121 p. (DTU Aqua-rapport; No. 254-2012).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2012

 28. Published

  Impact of an icy winter on the Pacific oyster (Crassostrea gigas Thunberg, 1793) populations in Scandinavia. / Strand, Åsa; Blanda, Elisa; Bodvin, Torjan; Davids, Jens K.; Fast Jensen, Lasse; Holm-Hansen, Tore Hejl; Hjelmert, Anders; Lindegarth, Susanne; Mortensen, Stein; Moy, Frithjof E.; Nielsen, Pernille; Norling, Pia; Nyberg, Carlo; Christensen, Helle Torp; Vismann, Bent; Wejlemann Holm, Mark; Winding Hansen, Benny; Dolmer, Per.

  In: Aquatic Invasions, Vol. 7, No. 3, 2012, p. 433-440.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2012

 29. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lillebælt 2012. / Poulsen, Louise K.; Geitner, Kerstin; Christoffersen, Mads Ole; Christensen, Helle Torp; Dolmer, Per; Larsen, Finn; Dinesen, Grete E.; Holm, Nina.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2012. 79 p. (DTU Aqua-rapport; No. 247-2012).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2012

 30. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lovns Bredning 2012/2013. / Christoffersen, Mads Ole; Dolmer, Per; Christensen, Helle Torp; Geitner, Kerstin; Holm, Nina.

  Charlottenlund : Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, 2012. 77 p. (DTU Aqua-rapport; No. 257-2012).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2012

 31. Published

  Slutrapport for Projekt BioRev 2010-2012. / Poulsen, Louise K.; Christensen, Helle Torp; Stenberg, Claus; Kristensen, Louise; Thorsen, Sandra W.; Røjbek, Maria; Landes, Anja; Andersen, Stine Kærulf; Dolmer, Per; Geitner, Kerstin; Gram, Vagn; Holm, Nina; Holmer, Marianne; Knudsen, Jesper; Knudsen, Marianne; Støttrup, Josianne.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2012. 51 p. (DTU Aqua-rapport; No. 251-2012).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2012

 32. 2011
 33. Published
 34. Published

  Epifyt og epifauna på ålegræs (Zostera marina) i Nørrefjord, Faaborg. / Thorsen, Sandra W.; Knudsen, Marianne; Poulsen, Louise K.; Kristensen, Louise; Dolmer, Per; Stenberg, Claus; Landes, Anja; Støttrup, Josianne; Holmer, Marianne.

  2011. Poster session presented at 16. Dansk Havforskermøde, Knebel, Denmark.

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2011

 35. Published

  Etablering af biogene rev - en vej til nyt liv i danske fjorde?. / Poulsen, Louise K.; Stenberg, Claus; Dolmer, Per; Kristensen, Louise; Aabrink, Morten; Christensen, Helle Torp; Holmer, Marianne; Thorsen, Sandra W.; Knudsen, Marianne; Oelschlägel, Anja; Støttrup, Josianne.

  2011. Poster session presented at 16. Dansk Havforskermøde, Knebel, Denmark.

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2011

 36. Published

  In situ method for measurements of community clearance rate on shallow water bivalve populations. / Hansen, Benni W.; Dolmer, Per; Vismann, Bent.

  In: Limnology and Oceanography: Methods, Vol. 9, 2011, p. 454-459.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2011

 37. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri af østers i Nissum Bredning 2011/2012. / Dolmer, Per; Poulsen, Louise K.; Christoffersen, Mads Ole; Geitner, Kerstin; Larsen, Finn.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2011. 78 p. (DTU Aqua-rapport; No. 245-2011).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2012

 38. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2011/2012. / Dolmer, Per; Christoffersen, Mads Ole; Poulsen, Louise K.; Geitner, Kerstin; Aabrink, Morten; Larsen, Finn; Kristensen, Per Sand; Holm, Nina.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2011. 109 p. (DTU Aqua-rapport; No. 244-2011).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2012

 39. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lovns Bredning 2011/2012. / Christoffersen, Mads Ole; Poulsen, Louise K.; Geitner, Kerstin; Aabrink, Morten; Kristensen, Per Sand; Holm, Nina; Dolmer, Per.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2011. 99 p. (DTU Aqua-rapport; No. 243-2011).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2012

 40. Published

  Udvikling af skånsomt redskab til fiskeri af blåmuslinger. / Eigaard, Ole Ritzau; Frandsen, Rikke; Andersen, Benny; Jensen, Kaj Møller; Poulsen, Louise K.; Tørring, Ditte; Bak, Finn; Dolmer, Per.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2011. 33 p. (DTU Aqua-rapport; No. 238-2011).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2011

 41. 2010
 42. Published

  Biodiversitet under havets overflade. / Dolmer, Per.

  2010. Abstract from Wilhjelmkonferencen: En fattig natur i et rigt samfund : Biodiversitet - fra ord til handling, København, .

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2010

 43. Published

  Interaction in coastal waters: a roadmap to sustainable integration of aquaculture and fisheries — the COEXIST project. / Bergh, Øivind; Berthou, Pathrick; Bricker, Suzanne; Buisman, Erik; Burnell, Gavin; Dankers, Norbert; Dolmer, Per; Duijn, Arie van; Fabi, Gianna; Ferreira, Joao; Fitzpatrick, Mike; Gault, Jeremy; Guayder, Olivier; Grönroos, Juha; Hoefnagel, Ellen; Karman, Chris; Sørensen, Thomas Kirk; Kloppmann, Mathias; Kraus, Gerd; Macher, Claire; Mäkinen, Timo; Murphy, David; Oostenbrugge, Hans van; Pastoors, Martin; Pedersen, Helene; Pomeroy, Robert; Quirijns, Floor; Saurel, Camille; Sell, Anne; Stenberg, Claus; Taylor, Nick; Tødenes, Merethe; Vale, Carlos; Verner-Jeffreys, David.

  2010. Poster session presented at ICES Council Meeting 2010, Nantes, France.

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2010

 44. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri af blåmusling i Lillebælt 2010. / Dolmer, Per; Christoffersen, Mads Ole; Poulsen, Louise K.; Geitner, Kerstin; Kristensen, Per Sand.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2010. 27 p. (DTU Aqua-rapport; No. 222-2010).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2010

 45. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri af østers i Nissum Bredning 2010/2011. / Dolmer, Per; Poulsen, Louise K.; Christoffersen, Mads Ole; Aabrink, Morten; Kristensen, Per Sand.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2010. 81 p. (DTU Aqua-rapport; No. 223-2010).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2010

 46. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lillebælt 2011. / Poulsen, Louise K.; Christoffersen, Mads Ole; Kristensen, Per Sand; Dolmer, Per; Aabrink, Morten; Kindt-Larsen, Lotte; Dinesen, Grete E.; Holm, Nina.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2010. 86 p. (DTU Aqua-rapport; No. 231-2010).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2010

 47. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2010/2011. / Poulsen, Louise K.; Christoffersen, Mads Ole; Aabrink, Morten; Dolmer, Per; Kristensen, Per Sand; Holm, Nina.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2010. 106 p. (DTU Aqua-rapport; No. 224-2010).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2010

 48. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lovns Bredning 2010/2011. / Christoffersen, Mads Ole; Poulsen, Louise K.; Aabrink, Morten; Dolmer, Per; Kristensen, Per Sand; Holm, Nina.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2010. 94 p. (DTU Aqua-rapport; No. 225-2010).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2010

 49. Published

  Massive settlements of the Pacific oyster, Crassostrea gigas, in Scandinavia : Invasion note. / Wrange, Anna-Lisa; Valero, Johanna; Harkestad, Lisbeth S.; Strand, Oivind; Lindegarth, Susanne; Christensen, Helle Torp; Dolmer, Per; Kristensen, Per Sand; Mortensen, Stein.

  In: Biological Invasions, Vol. 12, No. 6, 2010, p. 1453-1458.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2010

 50. Published

  Massive settlements of the Pacific oyster, Crassostrea gigas, in Scandinavia : Original paper. / Wrange, Anna-Lisa; Valero, Johanna; Harkestad, Lisbeth S.; Strand, Øivind; Lindegarth, Susanne; Christensen, Helle Torp; Dolmer, Per; Kristensen, Per Sand; Mortensen, Stein.

  In: Biological Invasions, Vol. 12, No. 5, 2010, p. 1145-1152.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2010

 51. Published

  Offshore wind farms and their potential for shellfish aquaculture and restocking. / Stenberg, Claus; Christoffersen, Mads Ole; Krog, Carsten; Mariani, Patrizio; Dolmer, Per.

  2010. Poster session presented at ICES Council Meeting 2010, Nantes, France.

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2010

 52. Published

  Pacific oyster in the Danish wadden Sea: Impacts of different management strategies on the ecosystem. / Dolmer, Per.

  2010. Abstract from Trilateral Conference on Neobiota in the Wadden Sea : Challenges for Nature Conservation, Wilhelmshaven, Germany, .

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2010

 53. Published

  Population control of the invasive Pacific oyster in microtidal areas: impact of an ice winter. / Dolmer, Per; Norling, Pia; Holm, Mark Wejlemann; Holm, Tore; Davids, Jens; Blanda, Elisa; Hansen, Benni Winding; Christensen, Helle Torp; Nielsen, Pernille; Lindegarth, Susanne; Strand, Åsa; Nyberg, Carlo; Torjan, Bodvin; Jensen, Lasse Fast; Vismann, Bent; Mortensen, Stein; Harkestad, Lisbeth; Geitner, Kerstin; Aabrink, Morten; Ardehed, Angelica.

  2010. Abstract from Nordic Marine Sciences Conference, Strömstad, Sweden.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2010

 54. Published
 55. Published

  The impact of the adult blue mussel (Mytilus edulis) population on settling of conspecific larvae. / Dolmer, Per; Stenalt, Ea.

  In: Aquaculture International, Vol. 18, No. 1, 2010, p. 3-17.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2010

 56. Published

  The Limfjord, Denmark. SPICOSA study site 5. / Dinesen, Grete E.; Ahsan, D.; Dolmer, Per; Holmer, M.; Hjort, M.; Jarlbæk, Henrik; Hoffmann, Erik; Markager, S.; Roth, E.; Sverdrup-Jensen, S.; Petersen, Jens Kjerulf; Timmermann, K.; Støttrup, Josianne.

  2010. Poster session presented at SPICOSA SAF meeting, Istanbul, .

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2010

Previous 1 2 3 Next
Download list:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word