Lars Christiansen

Lars Christiansen

(Former)

Kandidat i geofysik fra Københavns Universitet (2007) og nu Ph.d.-studerende inden for vandressourcer ved Institut for Miljø & Ressourcer.  I mit projekt udvilker jeg metoder til at anvende målinger af ændringer i tyngdeaccelerationen som et direkte udtryk for ændringer i mængden af vand i undergrunden.  Fokus er på landbaserede målinger, der giver oplysninger lokalt (radius op til et par km), men tyngdedata indsamlet fra satellit (radius op til flere tusind km) inkluderes også i projektet gennem det fælles forskningsprojekt HYDROGRAV.
    Målet er at forbedre grundvandsmodeller og udforske mulighederne for at anvende tyngdemålinger som en nemmere, billigere og mere fleksibel måde til at indsamle data på.  Tyngdemålinger har desuden potentiale til at kunne bruges til at måle evapotranspiration (den samlede fordampning fra plantedækkede områder) - noget der er vanskeligt at måle med allerede eksisterende metoder.  Områder i Botswana, placeret i det sydlige Afrika, er udvalgt til at danne ramme om en række målinger i perioden 2008-2009.

Master in Geophysics from University of Copenhagen (2007) and now a PhD student at Institute for Environment & Resources.  In my project I develop methods to use measurements of changes in gravity as a direct result of changes in the water content in the subsurface.  Focus is on ground based methods which gives local information (radius of up to a couple of km), but satellite gravity data (radius of up to a couple of km) are also included through the joint research project HYDROGRAV.
    The aim is to improve groundwater models and investigate the possibilities of using gravity measurements as an easier, cheaper, and more flexible way to collect data.  Gravity measurements also have the potential to measure evapotranspiration (the total evaporation from a plant covered area) - something which is difficult to measure with already existing methods.  Areas in Botswana, placed in the southern Africa, have been chosen for field studies in the period 2008-2009.
View graph of relations

View all »

 • Journal of Hydrology

  ISSNs: 0022-1694

  Elsevier BV, Netherlands

  BFI (2018): BFI-level 2, Scopus rating (2016): CiteScore 3.89 SJR 1.745 SNIP 1.759, ISI indexed (2013): ISI indexed yes, Web of Science (2018): Indexed yes

  Central database

  Journal

 • Geophysical Research Abstracts

  ISSNs: 1607-7962, 1029-7006, 1029-7006, 1029-7006

  Additional searchable ISSN (Electronic): 1029-7006

  Copernicus GmbH, Germany

  BFI (2009): BFI-level 1, ISI indexed (2013): ISI indexed no, Web of Science (2014): Indexed yes

  Central database

  Journal

 • Water Resources Research

  ISSNs: 0043-1397

  Additional searchable ISSN (Electronic): 1944-7973

  Wiley-Blackwell Publishing, Inc., United States

  BFI (2018): BFI-level 2, Scopus rating (2016): CiteScore 4.1 SJR 2.383 SNIP 1.553, ISI indexed (2013): ISI indexed yes, Web of Science (2018): Indexed yes

  Central database

  Journal

View all »

Download as:
Download as PDF
Select render style:
CVShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
CVShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
CVShortLong
Word
Download as: To download, please limit the number of search results to 1,000 or less.

ID: 2162715