Kerstin Geitner

 1. 2016
 2. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri efter blåmuslinger ved og øst for Horsens Fjord samt Endelave 2016. / Nielsen, Pernille; Nielsen, Carsten Fomsgaard; Geitner, Kerstin; Petersen, Jens Kjerulf.

  Dansk Skaldyrcenter, Institut for Akvatiske Ressourcer, 2016. 41 p. (DTU Aqua-rapport; No. 311-2016).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2016

 3. 2015
 4. Published

  An integrated end-to-end modeling framework for testing ecosystem-wide effects of human-induced pressures in the Baltic Sea. / Palacz, Artur; Nielsen, J. Rasmus; Christensen, Asbjørn; Hoff, Ayoe; Frost, Hans; Gislason, Henrik; Maar, Marie; Bastardie, Francois; Geitner, Kerstin; Hasler, Berit; Ravn-Jonsen, Lars; Hutniczak, Barbara; Fulton, Elizabet. A.

  2015. Abstract from ICES Annual Science Conference 2015, Copenhagen, Denmark.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2015

 5. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri efter blåmuslinger i Lillebælt 2015. / Nielsen, Pernille; Nielsen, Carsten Fomsgaard; Geitner, Kerstin; Petersen, Jens Kjerulf.

  Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, 2015. 48 p. (DTU Aqua-rapport; No. 292-2015).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2015

 6. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri efter østers i Nissum Bredning 2015/2016. / Nielsen, Pernille; Canal-Vergés, Paula; Nielsen, Carsten Fomsgaard; Geitner, Kerstin; Petersen, Jens Kjerulf.

  Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, 2015. 46 p. (DTU Aqua-rapport; No. 303-2015).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2015

 7. Published

  Muslingeproduktion i danske fjorde – uudnyttet potentiale eller problemfyldt farvand?. / Nielsen, Pernille; Geitner, Kerstin; Funk, Emma Sigrid; Petersen, Jens Kjerulf.

  2015. Abstract from 18. Danske Havforskermøde, Copenhagen, Denmark.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2015

 8. Published

  Muslingeproduktion i Vejle Fjord - muligheder og begrænsninger. / Nielsen, Pernille; Geitner, Kerstin; Funk, Emma Sigrid; Petersen, Jens Kjerulf.

  DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2015. 51 p. (DTU Aqua-rapport; No. 295-2015).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2015

 9. Published
 10. 2014
 11. Published

  Anvendelse af blackboks data i forbindelse med konsekvensvurderinger af fiskeri på skaldyr i Natura 2000-områder. / Geitner, Kerstin.

  2014. Abstract from ESRI brugerkonference 2014, Copenhagen, Denmark.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2014

 12. Published
 13. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lillebælt 2014. / Nielsen, Pernille; Geitner, Kerstin; Christoffersen, Mads; Petersen, Jens Kjerulf.

  Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, 2014. 51 p. (DTU Aqua-rapport; No. 282-2014).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2014

 14. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger og søstjerner i Løgstør Bredning 2014/2015. / Nielsen, Pernille; Canal-Vergés, Paula ; Geitner, Kerstin; Nielsen, Carsten Fomsgaard; Petersen, Jens Kjerulf.

  Charlottenlund : Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer - Dansk Skaldyrcenter, 2014. 66 p. (DTU Aqua-rapport; No. 285-2014).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2014

 15. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger og søstjerner i Lovns Bredning 2014/2015. / Canal-Vergés, Paula ; Nielsen, Pernille; Nielsen, Carsten Fomsgaard; Geitner, Kerstin; Petersen, Jens Kjerulf.

  Charlottenlund : Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer - Dansk Skaldyrcenter, 2014. 71 p. (DTU Aqua-rapport; No. 284-2014).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2014

 16. Published
 17. 2013
 18. Published

  Anvendelse af GIS i forbindelse med konsekvensvurderinger af fiskeri på skaldyr i Natura 2000-områder i Danmark. / Geitner, Kerstin; Christensen, Helle Torp; Christoffersen, Mads Ole; Dolmer, Per.

  2013. Abstract from 17. Danske havforskermøde, Roskilde, Denmark.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2013

 19. Published

  Fiskeriets påvirkning af naturtypen ’Rev’ (1170) i Natura 2000 området i Lillebælt. / Christoffersen, Mads Ole; Dinesen, Grete E.; Geitner, Kerstin; Stenberg, Claus; Lisbjerg, Dennis; Dolmer, Per.

  2013. Abstract from 17. Danske havforskermøde, Roskilde, Denmark.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2013

 20. Published

  Genskabelse af biogene rev i Nørrefjord. / Kristensen, Louise; Poulsen, Louise K.; Christensen, Helle Torp; Stenberg, Claus; Thorsen, Sandra W.; Røjbek, Maria; Andersen, Stine Kærulf; Dolmer, Per; Geitner, Kerstin; Gram, Vagn; van Deurs, Mads; Holm, Nina; Holmer, Marianne; Knudsen, Jesper; Knudsen, Marianne; Støttrup, Josianne.

  2013. Abstract from 17. Danske havforskermøde, Roskilde, Denmark.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2013

 21. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lillebælt 2013. / Dolmer, Per; Christoffersen, Mads Ole; Geitner, Kerstin; Larsen, Finn; Dinesen, Grete E.; Holm, Nina.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2013. 62 p. (DTU Aqua-rapport; No. 261-2013).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2013

 22. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2012/2013. / Dolmer, Per; Christoffersen, Mads; Christensen, Helle Torp; Geitner, Kerstin; Larsen, Finn; Holm, Nina.

  Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, 2013. (DTU Aqua-rapport; No. 274-2013).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2014

 23. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger og søstjerner i Løgstør Bredning 2013/2014. / Poulsen, Louise K.; Canal-Vergés, Paula; Geitner, Kerstin; Christoffersen, Mads Ole; Holm, Nina; Petersen, Jens Kjerulf.

  Charlottenlund : Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer - Dansk Skaldyrcenter, 2013. 95 p. (DTU Aqua-rapport; No. 269-2013).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2013

 24. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger og søstjerner i Lovns Bredning 2013/2014. / Canal-Vergés, Paula; Poulsen, Louise K.; Geitner, Kerstin; Christoffersen, Mads Ole; Holm, Nina; Petersen, Jens Kjerulf.

  Charlottenlund : Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer - Dansk Skaldyrcenter, 2013. 97 p. (DTU Aqua-rapport; No. 270-2013).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2013

 25. Published

  Konsekvensvurdering af muslingefiskeri i Natura 2000 områder. / Dolmer, Per; Christoffersen, Mads Ole; Christensen, Helle Torp; Geitner, Kerstin; Dinesen, Grete E.

  2013. Abstract from 17. Danske havforskermøde, Roskilde, Denmark.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2013

 26. Published

  Use of GIS for evaluation of spatially managed areas. / Geitner, Kerstin; Kindt-Larsen, Lotte.

  2013. Abstract from ESRI Europe, Middle East and Africa User Conference, Munich, Germany.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2013

 27. 2012
 28. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lillebælt 2012. / Poulsen, Louise K.; Geitner, Kerstin; Christoffersen, Mads Ole; Christensen, Helle Torp; Dolmer, Per; Larsen, Finn; Dinesen, Grete E.; Holm, Nina.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2012. 79 p. (DTU Aqua-rapport; No. 247-2012).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2012

 29. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lovns Bredning 2012/2013. / Christoffersen, Mads Ole; Dolmer, Per; Christensen, Helle Torp; Geitner, Kerstin; Holm, Nina.

  Charlottenlund : Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, 2012. 77 p. (DTU Aqua-rapport; No. 257-2012).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2012

 30. Published

  Slutrapport for Projekt BioRev 2010-2012. / Poulsen, Louise K.; Christensen, Helle Torp; Stenberg, Claus; Kristensen, Louise; Thorsen, Sandra W.; Røjbek, Maria; Landes, Anja; Andersen, Stine Kærulf; Dolmer, Per; Geitner, Kerstin; Gram, Vagn; Holm, Nina; Holmer, Marianne; Knudsen, Jesper; Knudsen, Marianne; Støttrup, Josianne.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2012. 51 p. (DTU Aqua-rapport; No. 251-2012).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2012

 31. 2011
 32. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri af østers i Nissum Bredning 2011/2012. / Dolmer, Per; Poulsen, Louise K.; Christoffersen, Mads Ole; Geitner, Kerstin; Larsen, Finn.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2011. 78 p. (DTU Aqua-rapport; No. 245-2011).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2012

 33. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2011/2012. / Dolmer, Per; Christoffersen, Mads Ole; Poulsen, Louise K.; Geitner, Kerstin; Aabrink, Morten; Larsen, Finn; Kristensen, Per Sand; Holm, Nina.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2011. 109 p. (DTU Aqua-rapport; No. 244-2011).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2012

 34. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lovns Bredning 2011/2012. / Christoffersen, Mads Ole; Poulsen, Louise K.; Geitner, Kerstin; Aabrink, Morten; Kristensen, Per Sand; Holm, Nina; Dolmer, Per.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2011. 99 p. (DTU Aqua-rapport; No. 243-2011).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2012

 35. 2010
 36. Published

  3D mapping of cod (Baltic Sea): GIS to support spatial conservation measures. / Geitner, Kerstin; Neuenfeldt, Stefan; Hinrichsen, H-.H.

  GIS/Spatial analyses in fishery and aquatic sciences. ed. / Tom Nishida; Albert E. Caton. Vol. 4 International Fishery GIS Society, 2010. p. 35-48.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2010

 37. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri af blåmusling i Lillebælt 2010. / Dolmer, Per; Christoffersen, Mads Ole; Poulsen, Louise K.; Geitner, Kerstin; Kristensen, Per Sand.

  Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2010. 27 p. (DTU Aqua-rapport; No. 222-2010).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2010

 38. Published

  Population control of the invasive Pacific oyster in microtidal areas: impact of an ice winter. / Dolmer, Per; Norling, Pia; Holm, Mark Wejlemann; Holm, Tore; Davids, Jens; Blanda, Elisa; Hansen, Benni Winding; Christensen, Helle Torp; Nielsen, Pernille; Lindegarth, Susanne; Strand, Åsa; Nyberg, Carlo; Torjan, Bodvin; Jensen, Lasse Fast; Vismann, Bent; Mortensen, Stein; Harkestad, Lisbeth; Geitner, Kerstin; Aabrink, Morten; Ardehed, Angelica.

  2010. Abstract from Nordic Marine Sciences Conference, Strömstad, Sweden.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2010

 39. Published
 40. 2009
 41. Published

  3d pelagic habitat mapping in the Baltic Sea – Using Geographic Information Systems to understand ecological processes in their spatial explicit context. / Geitner, Kerstin (Invited author); Neuenfeldt, Stefan (Invited author).

  2009. Abstract from 15. Danish meeting for Marine scientists, 27. – 29. January, Helsinore, Denmark, .

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2009

 42. Published

  Brug af GIS til konsekvensvurderinger af fiskeri på skaldyr i Natura 2000-områder i Danmark. / Geitner, Kerstin; Christensen, Helle Torp.

  In: Geoforum Perspektiv, No. 16, 2009, p. 24-29.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 2009

 43. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri af østers i Nissum Bredning 2009/2010. / Dolmer, Per; Poulsen, Louise K.; Blæsbjerg, Mette; Kristensen, Per Sand; Geitner, Kerstin; Christoffersen, Mads Ole; Hoffmann, Erik; Holm, Nina.

  Charlottenlund : Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer - Dansk Skaldyrcenter, 2009. 81 p. (DTU Aqua-rapport; No. 216-09).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2009

 44. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lillebælt 2008/2009. / Dolmer, Per; Christoffersen, Mads Ole; Geitner, Kerstin; Kristensen, Per Sand.

  Charlottenlund : Technical University of Denmark. National Institute of Aquatic Resources. Section for Shellfish, 2009. 67 p. (DTU Aqua-rapport; No. 213-09).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2009

 45. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2008/2009. / Dolmer, Per; Christensen, Helle Torp; Kristensen, Per Sand; Hoffmann, Erik; Geitner, Kerstin.

  Charlottenlund : Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer - Dansk Skaldyrcenter, 2009. 32 p. (DTU Aqua-rapport; No. 210-09).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2009

 46. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2009/2010. / Dolmer, Per; Poulsen, Louise K.; Blæsbjerg, Mette; Kristensen, Per Sand; Geitner, Kerstin; Christoffersen, Mads Ole; Holm, Nina.

  Charlottenlund : Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer - Dansk Skaldyrcenter, 2009. 94 p. (DTU Aqua-rapport; No. 214-09).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2009

 47. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lovns Bredning 2008/2009. / Dolmer, Per; Christensen, Helle Torp; Kristensen, Per Sand; Hoffmann, Erik; Geitner, Kerstin.

  Charlottenlund : Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer - Dansk Skaldyrcenter, 2009. 33 p. (DTU Aqua-rapport; No. 211-09).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2009

 48. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lovns Bredning 2009/2010. / Dolmer, Per; Poulsen, Louise K.; Blæsbjerg, Mette; Kristensen, Per Sand; Geitner, Kerstin; Christoffersen, Mads Ole; Holm, Nina.

  Charlottenlund : Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer - Dansk Skaldyrcenter, 2009. 85 p. (DTU Aqua-rapport; No. 215-09).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2009

 49. Published

  Konsekvensvurdering af fiskeri på europæisk østers i Nissum Bredning 2008. / Dolmer, Per; Christensen, Helle Torp; Geitner, Kerstin; Kristensen, Per Sand; Hoffmann, Erik.

  Charlottenlund : Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer - Dansk Skaldyrcenter, 2009. 22 p. (DTU Aqua-rapport; No. 209-09).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2009

 50. Published

  Udvikling af kulturbanker til produktion af blåmuslinger i Limfjorden. / Dolmer, Per; Kristensen, Per Sand; Hoffmann, Erik; Geitner, Kerstin; Borgstrøm, Rasmus; Espersen, Andreas Christian; Petersen, Jens Kjerulf; Clausen, Preben; Bassompiere, Marc; Josefson, Alf; Laursen, Karsten; Petersen, Ib Krag; Tørring, Ditte Bruunshøj; Gramkow, Mikael.

  Charlottenlund : Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer - Dansk Skaldyrcenter, 2009. 127 p. (DTU Aqua-rapport; No. 212-09).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2009

 51. 2008
 52. Published

  3d pelagic habitat mapping in the Baltic Sea. / Geitner, Kerstin; Neuenfeldt, Stefan.

  2008. Abstract from Fourth International Symposium on GIS/Spatial Analysis in Fishery and aquatic Sciences, August 25-29 2008, Rio de Janeiro, Brazil, .

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2008

 53. Published

  Application of habitat suitability modelling to tracking data of marine animals as a means of analyzing their feeding habitats. / Skov, H.; Humphreys, E.; Garthe, S.; Geitner, Kerstin; Grémillet, D.; Hamer, K.; Hennicke, J.; Parner, Hjalte; Wanless, S.

  In: Ecological Modelling, Vol. 212, No. 3-4, 2008, p. 504-512.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2008

 54. Published

  Baltic Sea marine landscapes and habitats - mapping and modeling. / Al-Hamdani, Zyad; Alanen, Ulla; Andersen, Jesper H.; Bekkby, Trine; Bendtsen, Jørgen; Bergström, Ulf; Bučas, Martynas; Carlén, Ida; Dahl, Karsten; Daunys, Darius; Dinesen, Grete E.; Elhammer, Anders; Erichsen, Anders; Geitner, Kerstin; Hansen, Jørgen; Herkül, Kristjan; Hermansen, Bjørn; Holmberg, Jonas; Isæus, Martin; Kotilainen, Aarno; Kotta, Jonne; Kraus, Gerd; Lindberg, Thomas; Lindeberg, Greger; Lindblad, Cecilia; Martin, Georg; Moy, Frithjof; Nilsson, Hans; Nyberg, Johan; Nójd, Anna; Norderhaug, Kjell Magnus; Orav-Kotta, Helen; Pedersen, Are; Reker, Johnny; Reijonen, Anu; Riabtchouk, Daria; Sandstróm, Alfred; Simm, Mart; Skov, Henrik; Sköld, Matias; Sparrevohn, Claus Reedtz; Sundblad, Göran; Sørensen, Thomas Kirk; Söderkvist, Johan; Thougaard, Lisbeth; Vestergaard, Ole; Wennberg, Sandra; Zemblys, Petras; Zetterlund, Staffan.

  2008. 46 p. (BALANCE Technical Summary Report; No. Part 2/4).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 55. Published

  Communicating ocean science with GIS. / Geitner, Kerstin.

  In: GEO (Godmanchester), Vol. 7, No. 4, 2008, p. 50-51.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 2008

 56. Published

  Communicating science with GIS. / Geitner, Kerstin; Hermansen, S.

  01 January 2008. Available from http://www.esri.com/news/arcnews/spring08articles/communicating-ocean.html.

  Publication: ResearchInternet publication – Annual report year: 2008

 57. Published

  GIS betyder at vi kan se hvor fiskene trives. / Hermansen, S.; Geitner, Kerstin.

  2008. Poster session presented at GIS Day, .

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2008

 58. Published

  Taskekrabben: Biologi, fiskeri, afsætning og forvaltningsplan. / Stenberg, Claus; Dolmer, Per; Krog, C.; Madsen, S.; Nannerup, L.; Wall, M.; Geitner, Kerstin.

  Charlottenlund : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2008. 129 p. (DTU Aqua-rapport; No. 183-08).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 59. 2007
 60. Published

  3D-mapping of fish habitats in design of dynamic fishing closures. / Geitner, Kerstin; Kraus, Gerd; Sørensen, Thomas Kirk; Parner, Hjalte; Tomkiewicz, Jonna; Vestergaard, Ole; Borgstrøm, Rasmus; Espersen, A.

  2007. Poster session presented at BALANCE conference, 25-26th of October 2007, Copenhagen, Denmark, Copenhagen, Denmark, .

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2007

 61. Published

  3D-mapping of fish habitats in design of dynamic fishing closures. / Geitner, Kerstin; Kraus, Gerd; Sørensen, Thomas Kirk; Parner, Hjalte; Tomkiewicz, Jonna; Vestergaard, Ole; Borgstrøm, Rasmus; Espersen, A.

  2007. Poster session presented at European Symposium on MPAs as a tool for fisheries Management & Ecosystem Conservation, Murcia, Spain 25 th -28 th September, Murcia, Spain, .

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2007

 62. Published

  3D-modelling of pelagic cod habitats in the Baltic Sea. / Neuenfeldt, Stefan; Geitner, Kerstin.

  BALANCE conference: Delegates notes. Copenhagen, 2007. p. 16-17.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2007

 63. Published

  Integrated Coastal Zone Management of cultures and fishery of mussels in Limfjorden, Denmark. / Geitner, Kerstin; Dolmer, Per.

  Abstracts from Nordic Workshop on Marine Spatial Planning. 2007.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2007

 64. Published

  Management of the fishery of blue mussels in Denmark. / Dolmer, Per; Kristensen, Per Sand; Hoffmann, Erik; Geitner, Kerstin.

  2007. Poster session presented at ICZM meeting, Arendal, Norway, 11-14 June, .

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2007

 65. Published

  Mapping of exploited Danish bivalve stocks. / Kristensen, Per Sand; Geitner, Kerstin; Sandbeck, Peter; Borgstrøm, Rasmus.

  In: I C E S Council Meeting, Vol. MHC:07, 2007, p. 67-91.

  Publication: ResearchConference article – Annual report year: 2007

 66. Published
 67. Published
 68. Published

  Ship Information System (SIS) - Application on Vædderen. / Geitner, Kerstin; Cowan, Brian James; Skov, Ole.

  Abstracts from Seminar held by the ESRI User Club, Denmark, 7-8 June, Gl. Avernæs, Denmark. 2007. p. 1-2.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2007

 69. Published

  Ship Information System (SIS) - Application on Vædderen. / Geitner, Kerstin; Cowan, Brian James; Skov, Ole.

  2007. Poster session presented at 14. Danish Meeting for Marine Scientists, University of Southern Denmark, January 23-25, .

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2007

 70. Published

  Towards benthic marine landscapes in the Baltic Sea. / Al-Hamdani, Zyad (Editor); Reker, Johnny (Editor); Alanen, Ulla; Andersen, Jesper H; Bendtsen, Jørgen; Bergström, Ulf; Dahl, Karsten; Dinesen, Grete E.; Erichsen, Anders; Elhammer, Anders; Geitner, Kerstin; Hermansen, Bjørn; Holmberg, Jonas; Kotilainen, Aarno; Leth, Jørgen O.; Lindberg, Tomas; Lindeberg, Greger; Nyberg, Johan; Reijonen, Anu; Riabtchouk, Daria; Sparrevohn, Claus Reedtz; Sørensen, Thomas Kirk; Söderkvist, Johan; Thougaard, Lisbeth; Vestergaard, Ole; Zetterlund, Staffan.

  BALANCE, 2007. 118 p. (BALANCE Interim Report; No. 10).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 71. Published

  Visualising in real-time. / Cowan, Brian James; Skov, Ole; Geitner, Kerstin.

  In: GEO (Godmanchester), Vol. 6, No. 3, 2007, p. 47-49.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 2007

 72. 2006
 73. Published

  Creating an ArcGIS engine application with C# and OpenGL. / Cowan, Brian James; Skov, Ole; Geitner, Kerstin.

  Proceedings of the 21 st European conference for ESRI users, Athens, Greece. 2006. p. 1-11.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2006

 74. Published

  Delineation of BALANCE pilot areas. / Lindeberg, L.; Aigars, J.; Daunys, D.; Geitner, Kerstin; Isaeus, M.; Kotta, J.; Lamp, J.; Leth, J.; Neuvonen, S.; Sandstrøm, A.; Sparrevohn, Claus Reedtz; Sørensen, Thomas Kirk; Vestergaard, Ole.

  [s.n.], 2006. 28 p. (BALANCE Interim Report; No. 1).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2006

 75. Published

  Mapping of mussel fishing and culture activities in Limfjorden (Denmark). / Geitner, Kerstin; Kristensen, Per Sand; Dolmer, Per; Borgstrøm, Rasmus.

  2006. Poster session presented at ICES Working Group Marine Habitat Mapping : International Council for the Exploration of the Sea, Galway, Ireland, 4-7. April, .

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2006

 76. Published

  Ship Information System (SIS). / Cowan, Brian James; Skov, Ole; Geitner, Kerstin.

  2006. Poster session presented at 21st European conference for ESRI users, Athens, Greece.

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2006

 77. 2004
 78. Published

  Integrated Coastal Zone Management of cultures and fishery of mussels in Limfjorden, Denmark. / Dolmer, Per; Geitner, Kerstin.

  In: ICES C.M. 2004/, Vol. V:07, 2004, p. 1-9.

  Publication: ResearchConference article – Annual report year: 2004

 79. Published

  Three-dimensional visualization of cod spatial dynamics and vertical movements in European waters. / Geitner, Kerstin; Neuenfeldt, Stefan.

  GIS - the language of geography. ed. / N. Sappington. 2004. p. 86-87 (ESRI map book).

  Publication: ResearchBook chapter – Annual report year: 2004

 80. Published

  Use of GIS for placement of rainbow trout culture in Denmark. / Geitner, Kerstin.

  Proceedings of the second International Symposium on GIS/Spatial Analysis in Fishery and Aquatic Sciences, University of Sussex, Brighton, UK: 3-6 September 2002. 2004. p. 543-558.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2004

 81. Published

  Using GIS in fishery science at the Danish Institute for Fisheries Research. / Geitner, Kerstin.

  Article and presentation at the 19 th European & Scandinavian conference for ESRI users. Copenhagen, Denmark, 2004.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2004

 82. 2003
 83. Published

  Brug af GIS til placering af fremtidige havbrug. / Geitner, Kerstin.

  In: Geoforum Perspektiv, Vol. 4, 2003, p. 17-20.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 2003

 84. 2002
 85. Published

  Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende det tekniske grundlag for lokalisering af havbrug. / Klindt, Hans; Nielsen, Pia Holm (Editor); Geitner, Kerstin; Mellergaard, Stig ; Dalsgaard, Tage; Thygesen, Jens K.; Dahl-Madsen, Karl Iver; Due, Christian; Prüssing, Stig; Pedersen, Lars H.; Boock, Preben; Wallach, Torben; Malmbak-Kjeldsen, Kurt; Knudsen, Tom.

  2002. 59 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2002

Download list:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word