Karolina Sulek

 1. Anaerobe

  ISSNs: 1075-9964, 10759964

  ISSNs (Electronic): 1095-8274

  Academic Press, United Kingdom

  BFI (2015): BFI-level 1, ISI indexed (2013): ISI indexed yes

  Central database

  Journal

 2. Gut Microbes

  ISSNs: 1949-0976

  ISSNs (Electronic): 1949-0984

  Landes Bioscience, United States

  BFI (2015): BFI-level 1, ISI indexed (2013): ISI indexed no

  Central database

  Journal

 3. Metabolomics

  ISSNs: 1573-3882, 15733882

  ISSNs (Electronic): 1573-3890

  Springer New York LLC, United States

  BFI (2015): BFI-level 2, ISI indexed (2013): ISI indexed yes

  Central database

  Journal

 4. Scientific Reports

  ISSNs: 2045-2322, 20452322

  Nature Publishing Group, United Kingdom

  BFI (2015): BFI-level 1, ISI indexed (2013): ISI indexed yes

  Central database

  Journal

Download list:
Download as PDF
Select render style:
ShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
ShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
ShortLong
Word