Jan Pedersen

Jan Pedersen

Fisheries technician

Kemitorvet

Building: 201, 049

2800 Kgs. Lyngby

Denmark

Mobile: 40380261

CV

Other information

   

CV / Stillingsprofil

 

Personlige oplysninger:

Navn:                    Jan Pedersen

Stilling:                 Biologoverassistent

Adresse:                Tvorupvej 53. 7700 Thisted

Tlf. nr.:                 40380261

Cpr. nr.:                 xxxxxx-xxxx

 

 

Ansættelsesforhold:

Arbejdsgiver: DTU Aqua

Adresse: Charlottenlund slot

Jægersborg alle 1. 2920 Charlottenlund

Ansat – dato: 02-08-2004

 

 

Stillingens organisatoriske placering:

Nærmeste overordnede: Frank I. Hansen

Sideordnede: Øvrige biolog-/biologoverassistenter i afdelingen

 

Samlet Relevant erhvervserfaring, 25 år

 

 

Uddannelse / Erhverv

Faglig uddannelse:

1982  Vodbinder

1987  HF

1989  Fisker

2003  Miljø-og naturteknolog med GIS (ArcView) og Projektledelse som tilvalg

 

 

Relevant supplerende (efter)uddannelse og kurser:

Tidspunkt:    Kursusnavn:

2006  Udvidet førstehjælp       

2007  MS Project

2008  Kursus i at indoperere mærker i fisk

2010  TR uddannelsen for TL tillidsvalgte

2012  Søsikkerhed - og brandkursus.

 

 

Jobprofil:

Funktioner – arbejdsopgaver:

 

 

 • Planlægning af samt gennemførelse af togter i forbindelse med indsamlinger fra det kommercielle fiskeri i Nordsøen, Skagerrak, Østersøen og de indre danske farvande.
 • Togtleder på Chartrede kommercielle fartøjer og Havfisken samt assisterende togtleder på DANA
 • Medlem af Småskibssikkerhedsudvalget
 • Ansvarlig for service / vedligehold af Afdelingens overlevelsesdragter
 • Deltagelse i togter med Danske og udenlandske havundersøgelsesskibe
 • Indtastning af indsamlede data samt afrapportering i forbindelse med omtalte togter
 • Aldersbestemmelse af Ising
 • Suppleant for TL tillidsrepræsentanten
 • Havneindsamlinger
 • Oparbejdning af industriprøver

 

 

Kvalifikationsprofil :

 

 

 • Meget stort kendskab til fiskerierhvervet samt stort netværk i alle danske farvandsområder
 • Har deltaget i adskillelige projekter/fiskeriforsøg, samt sejlet som togtleder på mange projekter. (Havfisken og kommercielle fartøjer) (assisterende togtleder på DANA)
 • Har ret til at føre fiskeskibe op til 15 meter og dimensionstal under 100 jf. §32 i ”Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser”
 • Erfaring med at oplære studerende i at indsamle og oparbejde prøver fra fiskeriet/div. togter
 • Har oplært flere nye kollegaer i dataindsamling fra det kommercielle fiskeri og i oparbejdningen af prøver herfra, m.m.
 • Praktisk erfaring med at indoperere mærker i fisk, almindelig mærkning og mærkning med SrCl
 • Stor praktisk erfaring med indsamling af div. Biologiske prøver i forbindelse med ovennævnte togter/forsøg
 • Stor praktisk erfaring med køn- og modenhedsbestemmelse af mange fiskearter
 • Meget Gode engelskkundskaber i såvel skrift som tale
 • Anvender EDB på højt bruger niveau
 • Har været selvstændig erhvervsfisker i 10 år
 • 100 % Søstærk
 • Selvstændig opgavevaretagelse i meget høj grad
 • Udviser præcision og ansvar over for arbejdsopgaverne
 • Kan arbejde under primitive og vanskelige vilkår på alle typer af kommercielle fiskefartøjer.
 • Parat til at påtage sig nye opgaver og holde sig ajour         
View graph of relations

View all »

 • I C E S Council Meeting

  ISSNs: 1015-4744

  Denmark

  ISI indexed (2013): ISI indexed no, Web of Science (2003): Indexed yes

  Central database

  Journal

 • Journal of Fish Biology

  ISSNs: 0022-1112

  Additional searchable ISSN (Electronic): 1095-8649

  Wiley-Blackwell Publishing Ltd., United Kingdom

  BFI (2018): BFI-level 1, Scopus rating (2016): CiteScore 1.57 SJR 0.741 SNIP 0.882, ISI indexed (2013): ISI indexed yes, Web of Science (2018): Indexed yes

  Central database

  Journal

Download as:
Download as PDF
Select render style:
CVShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
CVShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
CVShortLong
Word
Download as: To download, please limit the number of search results to 1,000 or less.

ID: 481572