Hans-Christian Holten Lützhøft

Hans-Christian Holten Lützhøft

Senior researcher

Bygningstorvet, Building 115, Room 210

2800 Kgs. Lyngby

Denmark

Phone: 45251425

Mobile: 21620777

Farmaceut med ph.d.-grad inden for miljørisikovurdering af antibiotika brugt i fiskeopdræt. Har siden 1997 arbejdet med forskellige former for prøvetagnings- og oprensningsteknikker for og kemisk analyse af kemikalier, primært i miljøet. Har ligeledes arbejdet med kemikaliernes iboende egenskaber, med henblik på at vurderer deres skæbne og effekter i miljøet. Dette arbejde har undertiden været suppleret med toksicitetstest på vandlevende organismer som eksempelvis alger. For tiden arbejdes intensivt med kemikalierne (organiske opløsningsmidler, forbrændingsprodukter, pesticider og blødgører) på det europæiske vandrammedirektiv med henblik på at reducerer forekomsten af disse i vandmiljøet. Hertil studeres kemikaliernes iboende egenskaber, produkterne de optræder i og hvordan stofferne spredes i forbindelse med produktion, brug og bortskaffelse af produkterne. Dette EU-forskningsprojekt fokuserer på det urbane miljø. Er ligeledes involveret i forskningsprojektet 2BG der har til formål at undersøge mulighederne for at bortskaffe regn- og vejvand ved hjælp af nedsivning gennem jorden som alternativ til bortledning gennem kloaknettet. Har undervist i almen miljøkemi og -risikovurdering og underviser i vandforurening og analytisk kemi.
View graph of relations

View all »

 • Water Science and Technology

  ISSNs: 0273-1223, 02731223

  I W A Publishing, United Kingdom

  FI (2013): 1, ISI indexed (2013): yes

  Central database

  Journal

 • Water Research

  ISSNs: 0043-1354, 00431354

  Pergamon, United Kingdom

  FI (2013): 2, ISI indexed (2013): yes

  Central database

  Journal

 • Environmental Pollution

  ISSNs: 0269-7491, 02697491

  Pergamon, United Kingdom

  FI (2013): 2, ISI indexed (2013): yes

  Central database

  Journal

View all »

Download as:
Download as PDF
Select render style:
ShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
ShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
ShortLong
Word
Download as: To download, please limit the number of search results to 1,000 or less.

Place of employment

Latest activities and conferences

ID: 1233243