Claus Reedtz Sparrevohn

  1. 2012
  2. Published

    Fiskebestandenes struktur. Fagligt baggrundsnotat til den danske implementering af EU's havstrategidirektiv. / Warnar, Thomas; Huwer, Bastian; Vinther, Morten; Egekvist, Josefine; Sparrevohn, Claus Reedtz; Kirkegaard, Eskild; Dolmer, Per; Munk, Peter; Sørensen, Thomas Kirk.

    Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, 2012. 121 p. (DTU Aqua-rapport; No. 254-2012).

    Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2012

  3. Published

    Registrering af fangster i de danske kystområder med standardredskaber fra 2008-2010 : Nøglefiskerrapporten for årene 2008-2010. / Støttrup, Josianne; Sparrevohn, Claus Reedtz; Nicolajsen, Hanne; Kristensen, Louise.

    Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2012. 95 p. (DTU Aqua-rapport; No. 252-2012).

    Publication: ResearchReport – Annual report year: 2012

  4. Published
  5. 2011
  6. Published

    10.000 kr. i dusør for mærkede torsk i Østersøen. / Storr-Paulsen, Marie; Sparrevohn, Claus Reedtz; Hüssy, Karin.

    In: Fiskeritidende. 2011 ; 18(2), 01 January 2011. p. 9.

    Publication: CommunicationNewspaper article – Annual report year: 2011

  7. Published

    Eel, seatrout and cod catches in Danish recreational fishing : Survey design and 2010 catches in the Danish waters. / Sparrevohn, Claus Reedtz; Storr-Paulsen, Marie; Nielsen, Jan.

    Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2011. 22 p. (DTU Aqua Report; No. 240-2011).

    Publication: ResearchReport – Annual report year: 2011

  8. Published
  9. Published
  10. Published

    Marin fiskepleje. / Nicolajsen, Hanne; Sparrevohn, Claus Reedtz; Stenberg, Claus; Kristensen, Louise; Støttrup, Josianne.

    2011. Poster session presented at 16. danske havforskermøde, Mols, Denmark.

    Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2011

  11. Published

    Using recall surveys to estimate harvest of cod, eel and sea migrating brown trout in Danish angling and recreational passive gear fishing. / Sparrevohn, Claus Reedtz; Nielsen, Jan; Storr-Paulsen, Marie.

    2011. Abstract from American Fisheries Society, Washington State, USA, .

    Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2011

  12. 2010
  13. Published

    Åle- og torskefangst ved rekreativt fiskeri i Danmark : Undersøgelsesdesign og fangster i 2009. / Sparrevohn, Claus Reedtz; Storr-Paulsen, Marie.

    Charlottenlund : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2010. 24 p. (DTU Aqua-rapport; No. 217-2010).

    Publication: ResearchReport – Annual report year: 2010

Download list:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word