Christian Riber

Christian Riber

Former employee

Tre primære forskningsområder: - Affalds kemiske sammensætning og dennes betydning for miljøet. Herunder kemiens relation til kommunale indsamlingsordninger og fraktioner i affaldet. Kemisk analyse direkte på affaldet eller indirekte ved forbrænding på forbrændingsanlæg. - Miljøpåvirkninger fra affaldsforbrændingsanlæg gennem livs cyklus analyse. Modelleringer af emissioner og energiproduktion fra affaldsforbrænding i EASEWASTE modellen. - Betydningen af korrekt prøvetagning for affaldsanalyser. Betydningen af implementeringen af "Theory of Sampling" TOS for resultater af kemiske analyser på affaldsfraktioner eller affaldstyper så som batterier, RDF eller dagrenovation.
View graph of relations

View all »

View all »

Download as:
Download as PDF
Select render style:
ShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
ShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
ShortLong
Word
Download as: To download, please limit the number of search results to 1,000 or less.

Latest activities and conferences

ID: 2172510