Christian Riber

Christian Riber

(Former)

Tre primære forskningsområder: - Affalds kemiske sammensætning og dennes betydning for miljøet. Herunder kemiens relation til kommunale indsamlingsordninger og fraktioner i affaldet. Kemisk analyse direkte på affaldet eller indirekte ved forbrænding på forbrændingsanlæg. - Miljøpåvirkninger fra affaldsforbrændingsanlæg gennem livs cyklus analyse. Modelleringer af emissioner og energiproduktion fra affaldsforbrænding i EASEWASTE modellen. - Betydningen af korrekt prøvetagning for affaldsanalyser. Betydningen af implementeringen af "Theory of Sampling" TOS for resultater af kemiske analyser på affaldsfraktioner eller affaldstyper så som batterier, RDF eller dagrenovation.
View graph of relations

View all »

 • Waste Management and Research

  ISSNs: 0734-242X, 0734-242x

  Additional searchable ISSN (Electronic): 1096-3669

  Sage Publications Ltd., United Kingdom

  BFI (2018): BFI-level 1, Scopus rating (2017): CiteScore 1.78 SJR 0.519 SNIP 0.92, ISI indexed (2013): ISI indexed yes, Web of Science (2018): Indexed yes

  Central database

  Journal

 • Combustion Science and Technology

  ISSNs: 0010-2202

  Additional searchable ISSN (Electronic): 1563-521X

  Taylor & Francis Inc., United States

  BFI (2018): BFI-level 1, Scopus rating (2017): CiteScore 1.59 SJR 0.683 SNIP 0.88, ISI indexed (2013): ISI indexed yes, Web of Science (2018): Indexed yes

  Central database

  Journal

 • International Journal of Environmental Analytical Chemistry

  ISSNs: 0306-7319

  Additional searchable ISSN (Electronic): 1026-7468

  Taylor & Francis, United Kingdom

  BFI (2018): BFI-level 1, Scopus rating (2017): CiteScore 1.32 SJR 0.361 SNIP 0.489, ISI indexed (2013): ISI indexed yes, Web of Science (2018): Indexed yes

  Central database

  Journal

View all »

Download as:
Download as PDF
Select render style:
CVShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
CVShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
CVShortLong
Word
Download as: To download, please limit the number of search results to 1,000 or less.

ID: 2172510