Bjørn Schmidt

Bjørn Schmidt

(Former)

Jeg arbejder med metodeudvikling indenfor detektion og karakterisering af nanopartikler ved brug af asymmetrical flow field-flow fractionation (AFFFF) med multi angle light scattering- (MALS) og inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) detektion.

Forskningen foregår primært indenfor NanoPack, som er et projekt, der handler om at fremstille en ny fødevareemballage – en såkaldt biopolymer nanokomposit film.

Idéen er, at fremstille en ”grøn” emballage baseret på en biopolymer i stedet for en polymer af petro-kemiske oprindelse. Desuden vil vi gerne indlejre nanopartikler i emballagen for at opnå samme egenskaber som de polymerer, der allerede anvendes i fødevareindustrien.

Min opgave er detektion og karakterisering af nanopartikler i migrater fra emballagen samt detektion og karakterisering af nanopartikler i prøver fra toksikologiske studier.

NanoPack er finansieret af det strategiske forskningsråd og samarbejdspartnerne er Det Biovidenskabelige Fakultet, KU, Fødevareinstituttet, DTU, Risø, DTU, Færch Plast A/S og Danish Meat Association.

Endvidere har jeg arbejdet med opsætning af metoder på ovennævnte sytem for, fullerener, guld-, sølv-, selen- og polystyrenpartikler.

CV

Education

- 1996 Matematisk Student - Frederikssund Gymnasium
- 2000 B.Sc. i Miljøkemi - Københavns Universitet
- 2003 Cand. Scient. i Miljøkemi - Københavns Universitet
- 2004 Millenium32 Fundamentals - Waters
- 2006 Reference Handling, Reference Manager - Det Kongelige Bibliotek, KUB Nord
2006 - 2006 Lægemiddelmetabolisme - Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet
- 2007 Mass Spectrometry Coupled to Separation Techniques in Bioanalytical Chemistry, PhD kursus - Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet
2007 - 2007 Pharmacology - Det Farmaceutiske Fakultet,Københavns Universitet
- 2007 Non-Linear Regression with R, PhD kursus - Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
- 2008 Light scattering university - Wyatt Technologies Europe, Dernbach, Germany
- 2008 Polymers in Solution, PhD kursus - Lunds Universitet
2008 - 2008 Soft Nanoteknologi i Kolloid- og Grænsefladekemi - Danmarks Tekniske Universitet
- 2009 Soft Nanoteknologi i Kolloid- og Grænsefladekemi, Øvelseskursus - Danmarks Tekniske Universitet

Academic grades

Cand. Scient. i Miljøkemi

B.Sc. i Miljøkemi

Professional experience

2001 - 2002 Miljøkonsulent (Studiejob) - COWI
2004 - 2004 Forskningsassistent - Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole
2004 - 2004 Projektforsker - Danmarks Fødevareforskning
2005 - 2006 Kemiker - Fødevareregion Øst
2006 - 2007 Forskningsassistent - Københavns Universitet, Retskemisk Afdeling
2008 - 2008 Instruktor ved kurset: Naturgrundlaget – Den levende jord - Københavns Universitet, Biovidenskabelige Fakultet
2007 - 2010 PhD studerende - Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet

Expertise

Jeg arbejder med metodeudvikling indenfor detektion og karakterisering af nanopartikler ved brug af asymmetrical flow field-flow fractionation (AFFFF) med multi angle light scattering- (MALS) og inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) detektion.

Forskningen foregår primært indenfor NanoPack, som er et projekt, der handler om at fremstille en ny fødevareemballage – en såkaldt biopolymer nanokomposit film.

Idéen er, at fremstille en ”grøn” emballage baseret på en biopolymer i stedet for en polymer af petro-kemiske oprindelse. Desuden vil vi gerne indlejre nanopartikler i emballagen for at opnå samme egenskaber som de polymerer, der allerede anvendes i fødevareindustrien.

Min opgave er detektion og karakterisering af nanopartikler i migrater fra emballagen samt detektion og karakterisering af nanopartikler i prøver fra toksikologiske studier.

NanoPack er finansieret af det strategiske forskningsråd og samarbejdspartnerne er Det Biovidenskabelige Fakultet, KU, Fødevareinstituttet, DTU, Risø, DTU, Færch Plast A/S og Danish Meat Association.

Endvidere har jeg arbejdet med opsætning af metoder på ovennævnte sytem for, fullerener, guld-, sølv-, selen- og polystyrenpartikler.

View graph of relations

View all »

View all »

Download as:
Download as PDF
Select render style:
ShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
ShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
ShortLong
Word
Download as: To download, please limit the number of search results to 1,000 or less.

ID: 41623