Anna Ledin

Anna Ledin

(Former)

Professor i anvendt miljøkemi og analysekemi på Institut for Miljø & Ressourcer. Forskningschef ved forskningsrådet Formas (Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning), Stockholm, Sweden. Scient cand i kemi og matematik, og PhD i vand og miljøundersøgelser ved Linköpings universitet, Linköping, Sverige. Forskning indenfor miljøteknologi og anvendt miljøkemi og analysekemi. Nogle eksempler: Transport af metaller og organiske miljøfremmede stoffer fra teknosfæren, via afstrømmende regnvand og spildevand, til miljøet. Kemisk farlighedsidentifikation og risk håndtering. Evaluering af forskellige typer af løsninger for kildekontrol. Udvikling af teknologier for rensning av afstrømmende regnvand og spildevand. Udvikling af analysemetoder for at monitere miljø fremmede stoffer, derunder finde fordeling mellem forskellige specier og vurdere effekter i miljøet. Formand for COST action 636 Xenobiotics in the urban water cycle. Medlem af International Water Association Strategic Council. Assistant editor for Water Research, som er den førende internationale videskabelige tidskrift indenfor spildevand. Professor in applied environmental and analytical chemistry at Department of Environment and Resources. Secretary General at the Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning, Stockholm, Sweden. MSc in chemistry and mathematics, and PhD in water and environmental studies, both Linköping University, Sweden. Research within the area of environmental technology and applied environmental and analytical chemistry. Some examples: Flows of metals and organic pollutants from the technosphere, via stormwater and wastewater to the environment. Chemical hazard identification and risk assessment. Evaluation of source control options. Development of technologies for treatment of storm- and wastewater. Development of analytical techniques to be used for monitoring, speciation determination, impact assessment and in fate studies. Chairing COST action 636 Xenobiotics in the urban water cycle. Member of International Water Association Strategic Council. Assistant editor for Water Research, the leading scientific journal in wastewater.
View graph of relations

Publications

(193)

View all »

 • Water Science and Technology

  ISSNs: 0273-1223

  I W A Publishing, United Kingdom

  BFI (2018): BFI-level 1, Scopus rating (2017): SJR 0.429 SNIP 0.574, ISI indexed (2013): ISI indexed yes, Web of Science (2018): Indexed yes

  Central database

  Journal

 • Water Research

  ISSNs: 0043-1354

  Additional searchable ISSN (Electronic): 1879-2448

  I W A Publishing, United Kingdom

  BFI (2018): BFI-level 2, Scopus rating (2017): SJR 2.601 SNIP 2.358, ISI indexed (2013): ISI indexed yes, Web of Science (2018): Indexed yes

  Central database

  Journal

 • Science of the Total Environment

  ISSNs: 0048-9697

  Elsevier BV, Netherlands

  BFI (2018): BFI-level 2, Scopus rating (2017): SJR 1.546 SNIP 1.65, ISI indexed (2013): ISI indexed yes, Web of Science (2018): Indexed yes

  Central database

  Journal

View all »

Download as:
Download as PDF
Select render style:
CVShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
CVShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
CVShortLong
Word
Download as: To download, please limit the number of search results to 1,000 or less.

ID: 2193346