Anders Meng arbejder med udvikling af computer algoritmer til organisering af strukturede samt ikke strukturede datakilder, såsom lyd og tekst. Han har erfaring indenfor klassisk signalbehandling samt med mønstergenkendelse og maskinelæring. Disse teknikker kan anvendes til at finde sammehænge I store datamængder der ikke umiddelbart er tilgængeligt for det menneskelige øje. Derudover kan metoderne anvendes til automatiske systemer for detektion samt prædiktion. Anders Meng er ansat som postdoc ved Informatik og Matematisk Modellering (IMM). I 1999 blev han uddannet til diplomingeniør (svagstrøm) hos Ingeniørhøjskolen I København, hvorefter han arbejdede som Elektronikingeniør I et par år. Han startede på sin uddannelse til civilingeniør indenfor anvendt matematik ved Danmarks Tekniske Universitet I 2001 og afsluttede denne I 2003 ved Intelligent Signal Processing gruppen (ISP) på IMM. I 2006 opnåede han Ph.D. graden ved selvsamme gruppe. Anders Meng blev ansat på DTU efter endt Ph.D. I 2006, hvor han er udvikler på et større software projekt der involverer strukturering, analyse (trend detektion) samt navigation af store mængder tekst data. I ansættelsesperioden har han desuden undervist I “Signal Behandling” af både diplom, samt civilingeniør studerende.
View graph of relations

View all »

Download as:
Download as PDF
Select render style:
ShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
ShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
ShortLong
Word
Download as: To download, please limit the number of search results to 1,000 or less.

Latest activities and conferences

ID: 2172597