Section for Freshwater Fisheries Ecology

 1. 2000
 2. Published

  Fisk. / Berg, Søren.

  Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektiv. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. ed. / S. Pihl; R. Ejrnæs; B. Søgaard; E. Aude; K.E. Nielsen; K. Dahl; S. Laursen. Kalø : Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet, 2000. p. 122-133.

  Publication: ResearchBook chapter – Annual report year: 2000

 3. Published

  Fiskeplejens forskning i søer gennem 12 år. / Berg, Søren; Skov, Christian; Jacobsen, Lene.

  In: Fisk og Hav, No. 51, 2000, p. 46-53.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 2000

 4. Published

  Fiskeriloven. / Berg, Søren.

  Vandmiljøplan II. Genopretning af vådområder. 1. Rammer og lovgivning. ed. / V. Andersen. Vol. 2.13 København : Skov- og Naturstyrelsen, 2000.

  Publication: ResearchBook chapter – Annual report year: 2000

 5. Published

  Konsekvenser, dyre -og planteliv. / Berg, Søren.

  Vandmiljøplan II. Genopretning af vådområder. 3. Projektforløb. ed. / V. Andersen. Vol. 5.6 København : Skov- og Naturstyrelsen, 2000. p. 20-23.

  Publication: ResearchBook chapter – Annual report year: 2000

 6. Published

  Laksefisk i vandløbene - produktion og fremtidsperspektiver. / Aarestrup, Kim; Koed, Anders.

  In: Miljø og vandpleje, Vol. 26, 2000, p. 13-15.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 2000

 7. Published

  Laks og havørreds gydevandringer i Gudenåen i 1994 og 1995. / Aarestrup, Kim; Jepsen, Niels.

  Silkeborg : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2000. 33 p. (DFU-rapport; No. 80-00).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2000

 8. Published

  Landlocked Arctic charr ( Salvelinus alpinus ) population structure and lake morphometry in Greenland - is there a connection?. / Riget, F.; Jeppesen, E.; Landkildehus, F.; Lauridsen, T.L.; Geertz-Hansen, Peter; Christoffersen, K.; Sparholt, H.

  In: Polar Biology, Vol. 23, No. 8, 2000, p. 550-558.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2000

 9. Published

  Long-term survival and growth of stocked eel, Anguilla anguilla (L.), in a small eutrophic lake. / Pedersen, Michael Ingemann.

  In: Dana : a journal of fisheries and marine research, Vol. 12, 2000, p. 71-76.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2000

 10. Published

  Movements of large perch (Perca fluviatilis) in a shallow lake, investigated by radio telemetry. / Jacobsen, Lene; Berg, Søren; Skov, Christian.

  2000. Poster session presented at International Symposium and Workshop on Management and Ecology of Lake and Reservoir Fisheries, Hull, United Kingdom.

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2000

 11. Published

  Papers presented at 11th ICES/EIFAC Working Group on eel Meeting. / Pedersen, Michael Ingemann (Editor); Dekker, W. (Editor).

  In: Dana : a journal of fisheries and marine research, Vol. 12, 2000, p. 1-97.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 2000

Download list:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word