Section for Freshwater Fisheries Ecology

 1. 2008
 2. Published

  Report of the Study Group on Data Requirements and Assessment Needs for Baltic Sea Trout [SGBALANST] by correspondence December 2007–February 2008. / Pedersen, Stig.

  Copenhagen : International Council for the Exploration of the Sea, 2008.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 3. Published

  Revidering af udsætningsplaner i 2009. / Sivebæk, Finn.

  In: www.fiskepleje.dk, 2008.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 2008

 4. Published

  Sådan får man støtte til vandløbsrestaurering. / Sivebæk, Finn.

  In: www.fiskepleje.dk/, 2008.

  Publication: CommunicationJournal article – Annual report year: 2008

 5. Published

  Sandart. / Berg, Søren; Koed, Anders.

  In: www.fiskepleje.dk, 2008.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 2008

 6. Published

  Seasonal migration determined by a trade-off between predator avoidance and growth. / Brönmark, C.; Skov, Christian; Brodersen, J.; Nilsson, P.A.; Hansson, L.A.

  In: PLoS ONE, Vol. 3, No. 4, 2008, p. 1-6.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2008

 7. Published

  Sea Trout 2008 : From: Report of the Baltic Salmon and Trout Assessment Working Group (WGBAST) 1 - 10 April 2008 Gydnia, Poland. / Pedersen, Stig.

  Copenhagen : International Council for the Exploration of the Sea, 2008.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 8. Published

  Sedimenttransport og sandfang i vandløb – i relation til vandløbets fisk. / Pedersen, Stig; Vejlgaard Just, Klaus.

  2008. Abstract from Ferskvandssymposium på Århus Universitet , Århus, Denmark.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2008

 9. Published

  Skarvernes prædation belyst ved mærkning af skrubber : Fra: Skarver og fisk i Ringkøbing og Nissum fjorde: En undersøgelse af skarvers prædation og effekter af skarvregulering 2002-2007. / Bregnballe, T.; Sonnesen, P.M.; Nicolajsen, Hanne; Jepsen, Niels; Kanstrup, E.; Sørensen, N.H.

  Aarhus : Aarhus Universitet. Danmarks Miljøundersøgelser, 2008. (Faglig rapport fra DMU; No. 680).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 10. Published

  Smoltudvandring fra Storå 2007 samt smoltdødelighed under udvandringen gennem Felsted Kog og Nissum Fjord. / Baktoft, Henrik; Koed, Anders.

  Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet, 2008. 25 p. (DTU Aqua-rapport; No. 186-08).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 11. Published

  Søørreder i Hald Sø skal nu undersøges. / Koed, Anders; Skov, Christian.

  In: www.fiskepleje.dk, 2008.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 2008

Download list: To download, please limit the number of search results to 1,000 or less.