Section for Freshwater Fisheries Ecology

 1. Published

  Fisheries management in inland and coastal waters in Denmark from 1987 to 1999. / Rasmussen, Gorm; Geertz-Hansen, Peter.

  In: Fisheries Management and Ecology, Vol. 8, No. 4-5, 2001, p. 311-322.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2001

 2. Published

  Udsætningsplan for fynske vandløb, distrikt 09 - vandsystem 1-52, distrikt 10 - vandsystem 1-18. / Sivebæk, Finn; Jørgensen, Knud.

  Silkeborg : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2001. 69 p. (FFI rapport; No. 91).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2001

 3. Published

  Marking pike fry otoliths with alizarin complexone and strontium : an evaluation of methods. / Skov, Christian; Grønkjær, P.; Nielsen, C.

  In: Journal of Fish Biology, Vol. 59, No. 3, 2001, p. 745-750.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2001

 4. Published

  Laksefisk i vandløbene - produktion og fremtidsperspektiver. / Aarestrup, Kim; Koed, Anders.

  In: Miljø og vandpleje, Vol. 26, 2000, p. 13-15.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 2000

 5. Published

  Laks og havørreds gydevandringer i Gudenåen i 1994 og 1995. / Aarestrup, Kim; Jepsen, Niels.

  Silkeborg : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2000. 33 p. (DFU-rapport; No. 80-00).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2000

 6. Published

  Prespawning migratory behaviour and spawning success of sea-ranched Atlantic salmon, Salmo salar L., in the River Gudenaa, Denmark. / Aarestrup, Kim; Jepsen, Niels; Rasmusssen, Gorm; Økland, F.; Thorstad, E.B.; Holdensgaard, G.

  In: Fisheries Management and Ecology, Vol. 7, No. 5, 2000, p. 387-400.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2000

 7. Published

  Relationship between gill Na+,K+-ATPase activity and downstream movement in domesticated and first-generation offspring of wild anadromous brown trout ( Salmo trutta ). / Aarestrup, Kim; Nielsen, C.; Madsen, S.S.

  In: Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Vol. 57, No. 10, 2000, p. 2086-2095.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2000

 8. Published

  Smoltpassage forbi dambrug. / Aarestrup, Kim; Koed, Anders; Nielsen, C.

  In: Miljø og vandpleje, Vol. 26, 2000, p. 9-12.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 2000

 9. Published

  Effect of piscivorous fish on stickleback behaviour in a eutrophic brackish lake. / Berg, Søren; Jacobsen, Lene; Skov, Christian.

  2000. Poster session presented at ASLO 2000 Aquatic Science Meeting, Research Across Boundaries, Copenhagen, Denmark.

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2000

 10. Published

  Fisk. / Berg, Søren.

  Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektiv. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. ed. / S. Pihl; R. Ejrnæs; B. Søgaard; E. Aude; K.E. Nielsen; K. Dahl; S. Laursen. Kalø : Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet, 2000. p. 122-133.

  Publication: ResearchBook chapter – Annual report year: 2000

Download list:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word