Section for Freshwater Fisheries Ecology

 1. 2000
 2. Published

  Udsætningsplan for Simested Å. Distrikt 22 - vandsystem 4. / Dolby, Jes.

  Silkeborg : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2000. 11 p. (FFI rapport; No. 85 - 2000).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2000

 3. Published

  Udsætningsplan for Lindenborg Å. Distrikt 18 - vandsystem 3. / Jørgensen, Knud.

  Silkeborg : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2000. 16 p. (FFI rapport; No. 83 - 2000).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2000

 4. Published

  Udsætningsplan for Varde Å : Distrikt 28 - vandsystem 1. / Jørgensen, Knud.

  Silkeborg : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2000. 40 p. (FFI rapport; No. 84-2000).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2000

 5. Published

  Udsætningsplan for Skjern Å. Distrikt 27 - vandsystem 1. / Mikkelsen, Jørgen Skole; Sivebæk, Finn.

  Silkeborg : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2000. 68 p. (FFI rapport; No. 87).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2000

 6. Published

  Economic value of recreational fisheries in the Nordic Contries. / Toivonen, A.-L.; Appelblad, H.; Bengtsson, B.; Geertz-Hansen, Peter; Gudbergsson, G.; Kristofersson, D.; Kyrkjebo, H.; Navrud, S.; Rothe, E.; Tuunainen, P.; Wiessglas, G.

  Copenhagen : Nordic Council of Ministers, 2000. 70 p. (TemaNord; No. 2000:604).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2000

 7. Published

  River dwelling piscivorous pikeperch Stizostedion lucioperca (L) : some biological characteristics and their ecological consequences. / Koed, Anders.

  Københavns Universitet, 2000.

  Publication: ResearchPh.D. thesis – Annual report year: 2000

 8. Published

  Fisk. / Berg, Søren.

  Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektiv. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. ed. / S. Pihl; R. Ejrnæs; B. Søgaard; E. Aude; K.E. Nielsen; K. Dahl; S. Laursen. Kalø : Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet, 2000. p. 122-133.

  Publication: ResearchBook chapter – Annual report year: 2000

 9. Published

  Fiskeriloven. / Berg, Søren.

  Vandmiljøplan II. Genopretning af vådområder. 1. Rammer og lovgivning. ed. / V. Andersen. Vol. 2.13 København : Skov- og Naturstyrelsen, 2000.

  Publication: ResearchBook chapter – Annual report year: 2000

 10. Published

  Konsekvenser, dyre -og planteliv. / Berg, Søren.

  Vandmiljøplan II. Genopretning af vådområder. 3. Projektforløb. ed. / V. Andersen. Vol. 5.6 København : Skov- og Naturstyrelsen, 2000. p. 20-23.

  Publication: ResearchBook chapter – Annual report year: 2000

 11. Published

  The movements of pikeperch (Stizostedion lucioperca (L.)) in a regulated lowland river. / Koed, Anders.

  Proceedings of the Third Conference on Fish Telemetry in Europe. 2000.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

Download list:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word