1. 2008
 2. Published

  Identifikation og forebyggelse af sygdom ved produktion af yngel af europæisk østers : Projektrapport. / Steenfeldt, Svend Jørgen; Holtegaard, Lars Erik.

  Dansk Skaldyrcenter, 2008. 52 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 3. Published

  Improved digestibility and growth in selected families of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). / Jokumsen, Alfred; Rasmussen, Richard Skøtt.

  Proceedings of the XIII International Symposium on Fish Nutrition and Feeding Florianópolis, Brazil 1 - 5 June. Vol. In Press 2008.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 2008

 4. Published

  Kongeåens Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 2. måleår af moniteringsprojektet med væsentlige resultater fra første måleår. / Svendsen, L.M.; Sortkjær, O.; Ovesen, N.B.; Skriver, J.; Larsen, S.E.; Pedersen, Per Bovbjerg; Rasmussen, Richard Skøtt; Dalsgaard, Anne Johanne Tang.

  Hirtshals : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2008. 74 p. (DTU Aqua-rapport; No. 182-08).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 5. Published

  Larval developmental rate, stress responsiveness and life history traits in salmonids. / Höglund, Erik; Serrano, J.V.

  In: Comparative Biochemistry and Physiology. Part A: Molecular & Integrative Physiology, Vol. 150, No. 3, 2008, p. S209-S209.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2008

 6. Published

  Modeldambrug under forsøgsordningen. Faglig slutrapport for "Måle- og dokumentationsprojekt for modeldambrug". / Svendsen, L.M.; Sortkjær, O.; Ovesen, N.B.; Skriver, J.; Larsen, S.E.; Bouttrup, S.; Pedersen, Per Bovbjerg; Rasmussen, Richard Skøtt; Dalsgaard, Anne Johanne Tang; Suhr, Karin.

  Hirtshals : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2008. 222 p. (DTU Aqua-rapport; No. 193-08).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 7. Published

  Observations on within family and between families variation in growth and nutritional status of larval cod (Gadus morhua) reared in mesocosms. / Paulsen, Helge; Bühler, V.; Case, R.A.J.; Clemmesen, C.; Carvalho, G.; Hutchinson, W.F.; Kjesbu, O.S.; Moksness, E.; Otterå, H.; Thorsen, A.; Svåsand, T.

  2008. Abstract from 32nd Annual Larval Fish Conference, Kiel, Germany.

  Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2008

 8. Published

  Økosystemmodel for Ringkøbing Fjord: Skarvbestandens påvirkning af fiskebestandene. / Dalsgaard, Anne Johanne Tang; Christensen, V.; Nicolajsen, Hanne; Koed, Anders; Støttrup, Josianne; Grooss, J.; Bregnballe, T.; Sørensen, H.L.; Christensen, J.T.; Nielsen, Rasmus.

  Hirtshals : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2008. 71 p. (DTU Aqua-rapport; No. 178-08).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 9. Published

  Omsætning af ammonium-kvælstof i biofiltre på modeldambrug. / Suhr, Karin; Pedersen, Per Bovbjerg; Svendsen, L.M.; Michelsen, K.; Plesner, L.J.

  Hirtshals : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2008. 58 p. (DTU Aqua-rapport; No. 194-08).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 10. Published

  Omsætning af formalin i danske dambrug. / Sortkjær, O.; Pedersen, Lars-Flemming; Ovesen, N.B.

  Aarhus Universitet. Danmarks Miljøundersøgelser, 2008. 122 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 699).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 11. Published

  Opdræt af tunge (Solea solea) - undersøgelse af mulighederne for kommercialisering. / Pedersen, Per Bovbjerg; Lund, Ivar; Steenfeldt, Svend Jørgen; Overton, Julia Lynne; Nunn, Mads.

  Hirtshals : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2008. 55 p. (DTU Aqua-rapport; No. 200-08).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

Download list:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word