1. 2008
 2. Published

  Parental stress-coping styles affect the behaviour of rainbow trout Oncorhynchus mykiss at early developmental stages. / Höglund, Erik; Gjoen, H.-M.; Pottinger, T.G.; Overli, O.

  In: Journal of Fish Biology, Vol. 73, No. 7, 2008, p. 1764-1769.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2008

 3. Published

  Produktion af vandlopper til anvendelse ved opdræt af marin fiskeyngel. / Steenfeldt, Svend Jørgen.

  Hirtshals : DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2008. 56 p. (DTU Aqua-rapport; No. 201-08).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 4. Published

  Proteinfoder til økologiske ørreder. / Jokumsen, Alfred.

  In: Økologisk jordbrug, Vol. 12, No. 422, 2008, p. 14.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 2008

 5. Published

  Rationale for restocking the Eastern Baltic cod stock. / Støttrup, Josianne; Overton, Julia Lynne; Paulsen, Helge; Möllmann, C.; Tomkiewicz, Jonna; Pedersen, Per Bovbjerg; Lauesen, Peter.

  In: Reviews in Fisheries Science, Vol. 16, No. 1-3, 2008, p. 58-64.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2008

 6. Published

  Salinity tolerance of cultured Eurasian perch, Perca fluviatilis L.: Effects on growth and on survival as a function of temperature. / Overton, Julia Lynne; Bayley, M.; Paulsen, Helge; Wang, T.

  In: Aquaculture, Vol. 277, No. 3-4, 2008, p. 282-286.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2008

 7. Published

  Swimming performance of wild and F1-hatchery-reared Atlantic salmon ( Salmo salar ) and brown trout ( Salmo trutta ) smolts. / Pedersen, Lars-Flemming; Koed, Anders; Malte, H.

  In: Ecology of Freshwater Fish, Vol. 17, 2008, p. 425-431.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2008

 8. Published

  The effects of dietary long chain essential fatty acids on growth and stress tolerance in pike perch larvae (Stizostedion lucioperca L.). / Steenfeldt, Svend Jørgen; Lund, Ivar.

  2008. Poster session presented at Percid Fish Culture, From Research to Production, Namur, Belgium.

  Publication: ResearchPoster – Annual report year: 2008

 9. Published
 10. Published

  Tingkærvad Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 2. måleår af moniteringsprojektet med væsentlige resultater fra første måleår. / Svendsen, L.M.; Sortkjær, O.; Ovesen, N.B.; Skriver, J.; Larsen, S.E.; Pedersen, Per Bovbjerg; Rasmussen, Richard Skøtt; Dalsgaard, Anne Johanne Tang.

  Hirtshals : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2008. 77 p. (DTU Aqua-rapport; No. 187-08).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 11. Published

  Tvilho Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 2. måleår af moniteringsprojektet med væsentlige resultater fra første måleår. / Svendsen, L.M.; Sortkjær, O.; Ovesen, N.B.; Skriver, J.; Larsen, S.E.; Pedersen, Per Bovbjerg; Rasmussen, Richard Skøtt; Dalsgaard, Anne Johanne Tang.

  Hirtshals : Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2008. 70 p. (DTU Aqua-rapport; No. 184-08).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

Download list:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word