Department of Environmental Engineering

 1. 2003
 2. Published

  Multi-phase flow at the pore-scale: Making Lattice Boltzmann simulations fit experimental data. Abstract. / Schaap, M.G.; de Willigen, P.; Christensen, Britt Stenhøj Baun; Wildenschild, Dorthe; Culligan, K.A.; Bouten, W.; Jensen, K.H.

  In: EOS Transactions AGU - Fall Meeting, Vol. 84, No. 46, 2003, p. H32A-0531.

  Publication: ResearchJournal article – Annual report year: 2003

 3. Published

  Næsten samme miljøgevinst ved bioforgasning og forbrænding af affald. / Christensen, Thomas Højlund; Hansen, Trine Lund; Kirkeby, Janus Torsten; Jansen, J.l.C.; Svärd, Å; Toudal, J.K.; Hulgaard, T.; Rasmussen, H.W.; Gruvberger, C.

  In: Ny Viden fra Miljøstyrelsen, No. 4, 2003, p. 26-29.

  Publication: CommunicationJournal article – Annual report year: 2003

 4. Published

  Natural and enhanced bioremediation of contaminants in groundwater : Limitations and challenges. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  The Coldrem symposium: Interactive research on soil remediation, Lund, January 14-15. Stockholm : MISTRA, 2003.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2003

 5. Published
 6. Published

  Nedbrydningsprodukter som dokumentation af naturlig nedbrydning i forurenet grundvand. / Ask Reitzel, Lotte; Ledin, Anna; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Vintermøde om jord- og grundvandsforurening, Vingstedcentret 4.-5. marts. Vol. bind 1 Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2003. p. 201-212.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2003

 7. Published

  Nikkelfrigivelse ved pyritoxidation : - processer der forårsager nikkelproblemer i grundvandet. / Jensen, T.F.; Kjøller, Claus; Larsen, Flemming.

  Vandforsyningsteknik. Vol. 52 Århus : Dansk Vand- og Spildevandsforening - DANVA, 2003. p. 43-58.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2003

 8. Published

  Nikkelfrigivelse ved pyritoxidation forårsaget af barometerånding/ -pumpning. / Jensen, T.F.; Larsen, Flemming; Kjøller, Claus; Larsen, J.W.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. 132 p. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen; No. 5 - 2003).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 9. Published

  Numerous pesticides found in leachates from engineered Danish landfills. / Baun, Anders; Ledin, Anna; Reitzel, Lotte; Bjerg, Poul Løgstrup; Christensen, Thomas Højlund.

  Non-agricultural use of pesticides - Environmental issues and alternatives: International Symposium Copenhagen, May 7-9. Abstracts. Copenhagen, Denmark : The Royal Veterinary and Agricultural University, 2003.

  Publication: ResearchConference abstract in proceedings – Annual report year: 2003

 10. Published

  Omsättning av organiska ämnen i VA-system. / Aspegren, H.; Jansen, J.l.C.; Henze, Mogens; Nielsen, P.H.; Lee, N.

  Stockholm : VA-Forsk - Svenskt Vatten AB, 2003. (VA-Forsk Rapport; No. 2003-45).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 11. Published

  On-site rensning af MTBE-forurenet grundvand. / Arvin, Erik; Boe-Hansen, Rasmus; Loll, P.

  Vintermøde om grundvandsforurening, Vingstedcentret 4. marts. Kgs. Lyngby : ATV Jord og Grundvand, 2003. p. 1-15.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2003

Download list: To download, please limit the number of search results to 1,000 or less.