Department of Environmental Engineering

 1. Published

  Beskrivelse af udfordringer ved og strategier for håndtering af og oprensning af spildevand fra skifergasproduktion. / Andersen, Henrik Rasmus.

  Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst: DTU, GEUS, DCE. Aarhus Universitet, GEUS og Danmarks Tekniske Universitet, 2016. p. 101-104.

  Publication: CommissionedReport chapter – Annual report year: 2016

 2. Accepted/In press

  Novel pre-treatments to control bromate formation during ozonation. / Antoniou, Maria; Sichel, Cosima; Andre, Klaus; Andersen, Henrik Rasmus.

  In: Journal of Hazardous Materials, 2016.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2016

 3. Published

  Hurra! Hurra?!. / Arnbjerg-Nielsen, Karsten.

  In: Vand & Jord, No. 1, 2016, p. 2-2.

  Publication: CommunicationJournal article – Annual report year: 2016

 4. Published

  Measuring orthometric water heights from lightweight Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). / Bandini, Filippo; Olesen, Daniel Madelung; Jakobsen, Jakob; Reyna-Gutiérrez, José Antonio; Bauer-Gottwein, Peter.

  In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU2016-2975-1, 2016.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in journal – Annual report year: 2016

 5. Published

  Water level observations from Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for improving probabilistic estimations of interaction between rivers and groundwater. / Bandini, Filippo; Butts, Michael; Vammen Jacobsen, Torsten; Bauer-Gottwein, Peter.

  In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU2016-3144, 2016.

  Publication: Research - peer-reviewConference abstract in journal – Annual report year: 2016

 6. Published

  Optimizing Wellfield Operation in a Variable Power Price Regime. / Bauer-Gottwein, Peter; Schneider, Raphael; Davidsen, Claus.

  In: Groundwater, Vol. 54, No. 1, 2016, p. 92-103.

  Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2015

 7. Published
 8. Published

  Forudgående og efterfølgende monitering af grund - og overfladevand. / Bjerg, Poul Løgstrup; Johnsen, Anders R.; Jessen Rasmussen, Jes; Jensen, Poul Nordemann.

  Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst: DTU, GEUS, DCE. Aarhus Universitet, GEUS og Danmarks Tekniske Universitet, 2016. p. 99-101.

  Publication: CommissionedReport chapter – Annual report year: 2016

 9. Published

  Geologiske forhold og transport i grundvandszonen. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst: DTU, GEUS, DCE. Aarhus Universitet, GEUS og Danmarks Tekniske Universitet, 2016. p. 78-80.

  Publication: CommissionedReport chapter – Annual report year: 2016

 10. Published

  Mulige miljøpåvirkninger af miljøfremmede organiske stoffer i grundvandsmagasiner. / Bjerg, Poul Løgstrup; Hjorth, Rune; Baun, Anders.

  Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst: DTU, GEUS, DCE. Aarhus Universitet, GEUS og Danmarks Tekniske Universitet, 2016. p. 80-82.

  Publication: CommissionedReport chapter – Annual report year: 2016

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...544 Next
Download list: To download, please limit the number of search results to 1,000 or less.