Nuklear måleusikkerhed ( IDA): Fra Risø Rapport No. 1 til Akkreditering nrr. 488

Activity: Talks and presentationsGuest lectures, external teaching and course activities at other universities

Documents

View graph of relations

Kaj Heydorn - Speaker

Enhver måling bør ledsages af en vurdering af den tilhørende usikkerhed. Denne må foretages på baggrund af viden om selve måleprocessen såvel som statistiske undersøgelser (gentagel-sesmålinger). Der er udviklet systematiske metoder til bereg-ning af måleusikkerhed, og der er også udviklet en standard terminologi. Med de nye definitioner af målestørrelse og måleresultat i ISO Guide 99, udsendt december 2007, er den metrologiske revolu-tion, der startede for mere end 25 år siden, bragt til en foreløbig afslutning. I denne proces har nuklear måleteknik spillet en væsentlig rolle, og i foredraget vil der blive givet eksempler herpå fra aktiveringsanalytisk bestemmelse af sporelementer til måling af radioaktivitet i vore omgivelser. Målet er nu at sikre sammenligneligheden af resultater for en bestemt målestørrel-se, uanset hvilken metode der er anvendt, og et helt nyt værktøj hertil vil blive præsenteret.
27 Mar 2008

External organisation (NGO)

NameThe Danish Society of Engineers, IDA
LocationKalvebod Brygge 31-33
CityCopenhagen V
CountryDenmark
Download as:
Download as PDF
Select render style:
ShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
ShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
ShortLong
Word

ID: 137684698